Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 thành phố Hải Phòng

Chủ nhật - 29/08/2021 03:07

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Hoạt động tài chính, ngân hàng

 * Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2021 ước đạt 6.328,7 tỷ đồng. Ước 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 59.969,5 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 năm 2021 ước đạt 1.767,4 tỷ đồng; ước 8 tháng năm 2021 đạt 14.708,3 tỷ đồng, bằng 119,0% so với cùng kỳ năm trước.

 * Ngân hàng

 Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/8/2021 đạt 253.967 tỷ đồng, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng dư nợ cho vay đến 31/8/2021 ước đạt 138.747 tỷ đồng, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 1,38% so với tháng 12/2020 và tăng 1,16% so với tháng 8/2020. Tính chung 8 tháng năm 2021, CPI bình quân tăng 0,93% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 

- Chỉ số giá vàng tháng 8/2021 giảm 0,25% so với tháng trước, giảm 5,02% so với cùng tháng năm 2020, giảm 3,86% so với tháng 12/2020. Giá vàng bình quân tháng 8/2021 dao động ở mức 5,2 triệu đồng/chỉ, giảm 12.000 đồng/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2021 giảm 0,47% so với tháng trước, giảm 1,12% so với cùng tháng năm trước, giảm 0,98% so với tháng 12/2020. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 8/2021 dao động ở mức 23.003 đồng/USD, giảm 109,73 đồng /USD.

3. Đầu tư

Trong 8 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt trên 6.431 tỷ đồng, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính từ đầu năm đến 15/8/2021 toàn thành phố có 09 dự án chấm dứt hoạt động, trong đó: có 05 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động, 01 dự án chuyển thành 100% vốn trong nước, 03 dự án chuyển địa điểm. Trong đó có 08 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, 01 dự án nằm trong khu công nghiệp.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

* Nông nghiệp

Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Mùa trên địa bàn thành phố ước đạt 33.375,8 ha, bằng 95,69% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lúa ước đạt 29.285,0 ha, bằng 98,99%, diện tích cây ngô ước đạt 162,0 ha, bằng 61,80%, cây khoai lang ước đạt 65,0 ha, bằng 75,30%, nhóm rau các loại ước đạt 3.385,6 ha, bằng 85,44%...

Ước tính tháng 8 năm 2021, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,06 nghìn con, giảm 6,38% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,98 nghìn con, giảm 9,99%; tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 142,84 nghìn con, tăng 16,02% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm ước đạt 8.554,4 nghìn con, giảm 6,37% so với cùng kỳ năm trước. 

* Lâm nghiệp

Tháng 8 năm 2021, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn thành phố ước đạt 88 m3, bằng 93,61% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.588 ste, bằng 94,91%. Ước tính 8 tháng năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 959,3 m3, bằng 92,39% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 26.237 ste, bằng 93,43%. 

* Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8 năm 2021 ước đạt 15.679,5 tấn, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 126.726,9 tấn, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.

5. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 8/2021 dự kiến tăng 9,08% so với tháng trước và tăng 21,24% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo các ngành cấp I: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,08% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,64%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,45%; riêng ngành khai khoáng có chỉ số sản xuất giảm 16,19%. 

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,01%, đóng góp 21,26 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 17,45% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 9,6% tác động làm giảm 0,04 và 0,69 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm 2021 dự kiến tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phân bón đạt 183,17 nghìn tấn, tăng 70,91%; màn hình tivi đạt 2.560,51 nghìn cái, tăng 91,7%; xe ô tô đạt 24,27 nghìn chiếc, tăng 87,37%; máy hút bụi các loại đạt 862,65 nghìn cái, tăng 75,04%; quần áo các loại đạt 115,75 triệu chiếc, tăng 54,54%;... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: nước mắm đạt 4.037,64 nghìn lít, giảm 5,77%; điện sản xuất đạt 4.332,3 triệu Kwh, giảm 13,89%; đá xây dựng khác đạt 467,87 nghìn m3, giảm 19,65%; sắt, thép các loại đạt 901,89 nghìn tấn, giảm 4,77%;...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước 8 tháng/2021 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ năm 2020 như: sản xuất phân bón tăng 66,38%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 39,95%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 39,43%; sản xuất bánh bi, bánh răng, hộp số tăng 45,44%; may trang phục tăng 53,87%....Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: sản xuất bia giảm 16,78%; sản xuất dây cáp, dây điện giảm 7,79%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm giảm 4,38%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 2,49%; sản xuất xi măng, vôi giảm 1,11% ...

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 31/8/2021 tăng 10,18% so với tháng trước và giảm 12,19% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho so với cùng kỳ giảm như: Sản xuất sắt, thép, gang giảm 28,18%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 98,7%; sản xuất phân bón và hợp chất nitơ giảm 64,36%; sản xuất sản phẩm từ plastic giảm 13,28%; may trang phục giảm 25,37%; sản xuất giày, dép giảm 2,11%... 

* Số lao động làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp ước tại thời điểm 01/8/2021 tăng 1,84% so với tháng trước và tăng 8,93% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,8%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,21%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,4%. 

6. Thương mại, dịch vụ

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 năm 2021 ước đạt 12.687,8 tỷ đồng, tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 4,25% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 99.539,7 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. 

* Tổng lượt khách tháng 8/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 263,45 nghìn lượt, giảm 4,29% so với tháng trước, giảm 60,64% so với cùng kỳ năm 2020. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 2.899 nghìn lượt, giảm 43,31% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đối với hoạt động lữ hành, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chưa mở cửa các điểm du lịch, do vậy ước tháng 8/2021 không có khách du lịch theo tour. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2021, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 25,7 nghìn lượt, giảm 41,37% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 8 năm 2021 ước đạt 18,7 triệu tấn, tăng 5,47% so với tháng trước và giảm 0,86% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 8 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 152 triệu tấn, tăng 11,19% so với cùng kỳ.

* Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 8 năm 2021 ước đạt 8.637,7 triệu tấn.km, tăng 6,24% so với tháng trước và giảm 4,5% so với cùng tháng năm trước; 8 tháng/2021, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 66.780 triệu tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 8 năm 2021 ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 0,4% so với tháng trước, giảm 52,91% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2021 đạt 24,9 triệu lượt, giảm 24,28% so với cùng kỳ năm trước. 

* Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 8 năm 2021 đạt 74 triệu Hk.km, tăng 0,32% so với tháng trước và giảm 49,76% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2021 đạt 1.022 triệu Hk.km, giảm 21,63% so với cùng kỳ năm trước. 

* Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 năm 2021 ước đạt 3.391 tỷ đồng, tăng 6,64% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 26.927,6 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước. 

* Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 8 năm 2021 ước đạt 11.927,5 nghìn TTQ, tăng 0,69% so với tháng trước và giảm 1,26% so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 93,2 triệu tấn, tăng 9,26% so với cùng kỳ năm 2020.

7. Một số tình hình xã hội

* Công tác Giáo dục - Đào tạo

Thành phố đã tổ chức kỳ thì THPT quốc gia năm 2021 (lần 2) đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế theo đúng kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổ chức các Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học các ngành học, cấp học; kiểm tra công tác tuyển sinh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. 

* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Từ 25/7/2021 tính đến 18h ngày 25/8/2021, thành phố ghi nhận 23 ca dương tính (trong đó có 22 ca là thuyền viên nhập cảnh đã được cách ly ngay). Tích lũy đến thời điểm hiện tại số trường hợp đã được ghi nhận là 58 ca. Thành phố đã xác định và khoanh vùng tất cả các ca F1, F2 liên quan đến ca bệnh để lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng cách ly hoặc giám sát y tế theo đúng hướng dẫn. 

* Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tháng 8/2021 như sau: bệnh sốt xuất huyết: 03 ca; bệnh tay chân miệng: 26 ca; bệnh thủy đậu: 12 ca; bệnh quai bị: 02 ca; bệnh tiêu chảy: 124 ca; hội chứng lỵ: 0 ca; cúm: 147 ca; bệnh viêm não vi rút: 02 ca; sởi và bệnh liên cầu lợn ở người không phát sinh ca bệnh. 

* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tháng 8/2021, thành phố tạm dừng thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm do dịch bệnh Covid-19. Thành phố đã thẩm định, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 24 cơ sở; hồ sơ tự công bố sản phẩm: 02 giấy; cấp giấy công bố sản phẩm: 0 giấy. Trong kỳ báo cáo, thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến 15/8/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.478 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.349 người, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.129 người.Tổng số bệnh nhân đang điều trị Methadone trong tháng là 40 người, bênh nhân ra ngừng điều trị là 55 người, số đang điều trị 3.898 người, đạt liều duy trì là 3.645 người. 

* Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021, toàn thành phố xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 03 người chết, 03 người bị thương. Trong 8 tháng năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 37 người và bị thương 26 người. 

* Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 05 vụ cháy, không gây thiệt hại về người. Trong 8 tháng năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 55 vụ cháy, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2020, làm 01 người chết, 01 người bị thương, một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 12,28 ha.

 

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây