Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 thành phố Hải Phòng

Thứ năm - 29/07/2021 02:55
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Hoạt động tài chính, ngân hàng


 * Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 7 năm 2021 ước đạt 7.629,64 tỷ đồng. Ước 7 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 53.163,76 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 năm 2021 ước đạt 2.485,50 tỷ đồng; ước 7 tháng năm 2021 đạt 13.040,40 tỷ đồng, bằng 124,5% so với cùng kỳ năm trước.

  * Ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/7/2021 đạt 253.254 tỷ đồng, tăng 13,73% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/7/2021 ước đạt 137.299 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 7/2021 tăng 0,42% (khu vực thành thị tăng 0,49%; khu vực nông thôn tăng 0,33%) so với tháng trước, tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 7 tháng 2021 tăng 0,9% so với cùng kỳ.

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 

 Chỉ số giá vàng tháng 7/2021 giảm 4,43% so với tháng trước, tăng 4,22% so với cùng tháng năm 2020, giảm 3,62% so với tháng 12/2020. Giá vàng bình quân tháng 7/2021 dao động ở mức 5,21 triệu đồng/chỉ, giảm 129.000 đồng/chỉ.

 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2021 tăng 0,07% so với tháng trước, giảm 0,76% so với cùng tháng năm trước, giảm 0,51% so với tháng 12/2020. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 7/2021 dao động ở mức 23.113 đồng/USD, tăng 15,23 đồng /USD.

3. Đầu tư

Ước 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 5.166 tỷ đồng, tăng 17,83% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính từ đầu năm đến 15/7/2021 toàn thành phố có 32 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 197,94 triệu USD và 35 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 949,8 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Điều chỉnh tăng vốn có 3 dự án với số vốn tăng là 3,23 triệu USD. Có 07 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án. Trong đó có 06 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, 01 dự án nằm trong khu công nghiệp.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

* Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đã thực hiện trên toàn thành phố ước đạt 20.150,8 ha, bằng 57,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lúa ước đạt 16.683,0 ha, bằng 56,39%, diện tích cây ngô ước đạt 42,0 ha, bằng 16,02%, nhóm rau các loại ước đạt 1.785,6 ha, bằng 45,06% so với cùng kỳ năm trước. 
Ước tính tháng 7 năm 2021, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 3,9 nghìn con, giảm 14,44% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9,27 nghìn con, giảm 8,13%. Tổng đàn lợn hiện có ước đạt 135,43 nghìn con, tăng 13,25% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tiếp tục có xu hướng giảm, tổng đàn gia cầm ước đạt 8.828,8 nghìn con, giảm 4,19% so với cùng kỳ năm trước.

* Lâm nghiệp

Tháng 7 năm 2021, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn thành phố ước đạt 81,5 m3, bằng 90,05% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.309,8 ste, bằng 90,13%. 

Ước tính 7 tháng năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 871,3 m3, bằng 92,27% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 22.649 ste, bằng 93,20%. 

* Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 7 năm 2021 ước đạt 15.957,0 tấn, tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 111.138,6 tấn, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm trước.

5. Sản xuất công nghiệp

 Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 7/2021 dự kiến tăng 7,87% so với tháng trước và tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,35% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,16%; hai ngành có chỉ số sản xuất giảm là ngành khai khoáng giảm 42,54%; sản xuất và phân phối điện giảm 11,38%.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,86% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,65%, đóng góp 21,69 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,92%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 17,05% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 12,1% tác động làm giảm 0,04 và 0,86 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng năm 2021 dự kiến tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phân bón đạt 164,32 nghìn tấn, tăng 87,67%; màn hình tivi đạt 2.054,17 nghìn cái, tăng 82,22%; xe có động cơ chở dưới 10 người đạt 21,1 nghìn chiếc, tăng 83,01%; máy hút bụi các loại đạt 744,8 nghìn cái, tăng 88,23%; quần áo các loại đạt 98,9 triệu chiếc, tăng 51,15%;... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: nước mắm đạt 3.406,28 nghìn lít, giảm 8,76%; điện sản xuất đạt 3.904,1 triệu Kwh, giảm 16,32%; đá xây dựng khác đạt 421,23 nghìn m3, giảm 22,79%; sắt, thép các loại đạt 787,97 nghìn tấn, giảm 6,16%;...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tháng 7/2021 giảm 0,32% so với tháng trước nhưng tăng 21,49% so với cùng kỳ năm trước; 7 tháng/2021 chỉ số tiêu thụ ước tăng 21,5% so với cùng kỳ.

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 31/7/2021 tăng 4,37% so với tháng trước và giảm 0,71% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: Sản xuất đồ điện dân dụng tăng 45,14%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 54,26%; sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác tăng 71,29%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 63,73%; sản xuất sản phẩm khác từ cao su tăng 89,79%; ... 

* Số lao động làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp ước tại thời điểm 01/7/2021 tăng 2,97% so với tháng trước và tăng 8,28% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,7%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,58%. 

6. Thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 năm 2021 ước đạt 12.712,8 tỷ đồng, tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 7 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 86.956,6 tỷ đồng, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước. 

* Tổng lượt khách tháng 7/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 290,15 nghìn lượt, giảm 6,28% so với tháng trước, giảm 70,97% so với cùng kỳ năm 2020. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 2.650,5 nghìn lượt, giảm 40,36% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với hoạt động lữ hành, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tháng 7/2021 ước không có khách du lịch theo tour, các tour du lịch đặt trước tiếp tục bị hủy. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2021, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 25,7 nghìn lượt, giảm 41,37% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 7 năm 2021 ước đạt 18,3 triệu tấn, tăng 3,39% so với tháng trước và giảm 3,58% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 7 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 133,7 triệu tấn, tăng 13,57% so với cùng kỳ.

* Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 7 năm 2021 ước đạt 8.123,5 triệu tấn.km, tăng 3,68% so với tháng trước và giảm 9,62% so với cùng tháng năm trước; 7 tháng/2021, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 58.135,5 triệu tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 7 năm 2021 ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 3,65% so với tháng trước, giảm 58,44% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2021 đạt 23,3 triệu lượt, giảm 20,08% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 7 năm 2021 đạt 79,3 triệu Hk.km, tăng 3,67% so với tháng trước và giảm 54,79% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2021 đạt 953,4 triệu Hk.km, giảm 17,58% so với cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 năm 2021 ước đạt 3.167,4 tỷ đồng, tăng 4,75% so với tháng trước và giảm 14,35% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 23.524,6 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm trước.

* Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 7 năm 2021 ước đạt 11.969,4 nghìn TTQ, giảm 0,25% so với tháng trước và giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 81,4 triệu tấn, tăng 11,23% so với cùng kỳ năm 2020.

7. Một số tình hình xã hội 

 * Công tác Lao động, việc làm

Tháng 7 năm 2021, thành phố đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia tuyển dụng của 105 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 6.000 lao động, cung lao động tại sàn được 7.000 lượt người. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 21 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 02 phiên giao dịch việc làm online và 02 phiên giao dịch việc làm lưu động) với sự tham gia tuyển dụng của 472 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 28.535 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 31.705 lượt người, đáp ứng đc 111,11% nhu cầu tuyển dụng.

* Công tác dạy nghề 

Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo là 66 đơn vị (gồm 55 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 11 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp ước đạt 26.800 học viên, đạt 52% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp 2.500 học viên; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 24.300 học viên.

* Công tác người có công

Trong 7 tháng năm 2021, thành phố đã giải quyết chính sách với 769 trường hợp, gồm: trợ cấp một lần với 379 trường hợp; trợ cấp hàng tháng với 22 trường hợp; chế độ thờ cúng liệt sĩ là 350 trường hợp. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 5.689 trường hợp. Thăm hỏi tặng quà người có công và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2021 với tổng số tiền 220,93 tỷ đồng.

* Công tác giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

Tháng 7/2021, tiếp nhận 02 đối tượng vào các Trung tâm bảo trợ xã hội, tập trung 48 lượt người lang thang. Trong 7 tháng đầu năm 2021, tiếp nhận đưa vào điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, số lượng các đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng số là 746 người, bằng 103,4% so với cùng kỳ năm trước. 

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tháng 7/2021, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 1.196 lượt người, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 31 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.900 người.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy cho 1.816 lượt người (bằng 84,43% so với cùng kỳ năm trước). Điều trị Methadone do ngành Lao động - Thương bình và Xã hội quản lý tại 06 cơ sở cho 1.375 người (bằng 103% so với cùng kỳ). Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 116 người (bằng 86,6% so với cùng kỳ).

 * Giáo dục - Đào tạo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hải Phòng có 21.465 thí sinh tham dự, trong đó có 551 thí sinh tự do, 2.142 thí sinh GDTX. Toàn thành phố có 46 điểm thi và 14 điểm thi dự phòng. Tổng các phòng thi chính thức là 998 phòng và 46 phòng thi dự phòng, 63 phòng chờ. 

Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT, căn cứ số lượng các thí sinh trúng tuyển đã nhập học (lần 1) tại các trường trung học phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức xét tuyển (lần 2) kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 cho các thí sinh.

  * Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Từ 24/6/2021 đến 6h ngày 22/7/2021, thành phố ghi nhận 25 ca dương tính, đã xác định và khoanh vùng tất cả các ca F1, F2 liên quan đến những ca bệnh để lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng cách ly hoặc giám sát y tế theo đúng hướng dẫn. 

* Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tháng 7/2021 như sau: bệnh sốt xuất huyết: 04 ca; bệnh tay chân miệng: 54 ca; bệnh thủy đậu: 10 ca; bệnh quai bị: 02 ca; bệnh tiêu chảy: 266 ca; hội chứng lỵ: 22 ca; cúm: 151 ca; bệnh viêm não vi rút: 02 ca; sởi và bệnh liên cầu lợn ở người không phát sinh ca bệnh. 

Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các tuyến.

* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tháng 7/2021, thành phố tiến hành 04 cơ sở kinh doanh ăn uống loại hình Bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố. Kết quả: xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở, số tiền phạt 28 triệu đồng với các lỗi: thực hành chế biến không theo nguyên tắc một chiều, cống rãnh nước thải trong khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến 15/7/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.468 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.347 người, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.121 người. Tổng số bệnh nhân đang điều trị Methadone trong tháng là 54 người, bênh nhân ra ngừng điều trị là 39 người, số đang điều trị 3.900 người, đạt liều duy trì là 3.805 người. 

 *  Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021, toàn thành phố xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 02 người chết, 03 người bị thương. Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người và bị thương 23 người. 

*  Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 05 vụ cháy, không gây thiệt hại về người. Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 50 vụ cháy, tăng 21,95% so với cùng kỳ năm 2020, làm 01 người chết, 01 người bị thương, một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 12,28 ha./.

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây