Tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng tháng 3, 3 tháng năm 2021

Chủ nhật - 28/03/2021 22:13
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 năm 2021 ước đạt 11.848,6 tỷ đồng, giảm 0,12% so với tháng trước, tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn quý I năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.128 tỷ đồng, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 3/2021 dự kiến tăng 21,11% so với tháng trước và tăng 13,23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 47,41% so cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 14,94%; sản xuất và phân phối điện giảm 5,63%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,7%.

Chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương lân cận nhưng quý I/2021 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố vẫn duy trì mức tăng trưởng khá (tăng 18,29%) so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo là ngành duy nhất có mức tăng trưởng dương, tăng 22,11% so cùng kỳ, đóng góp 20,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ba ngành có chỉ số giảm là ngành sản xuất và phân phối điện giảm 25,04% (cùng kỳ 2020 tăng 21,9%), làm giảm 1,79 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 39,38% (cùng kỳ 2020 giảm 32%), ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,53% (cùng kỳ 2020 giảm 4,2%), tác động làm giảm lần lượt 0,09 và 0,005 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
 

Trong các ngành công nghiệp cấp 4, một số ngành có chỉ số PTSX công nghiệp quý I/2021 giữ được mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản xuất thiết bị tự động tăng 71,51%; sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động tăng 70,87%; đóng tàu tăng 67,64%; sản xuất phân bón tăng 50,28%;... Một số ngành có mức tăng khá: sản xuất điện tử dân dụng tăng 49,72%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 44,95%; sản xuất phụ tùng xe tăng 41,84%; sản xuất bê tông tăng 30,94%;… Một số ngành sản xuất giảm: khai thác đá, cát, sỏi, giảm 39,38%; sản xuất đồ chơi giảm 38,05%; sản xuất bia giảm 37,07%; sản xuất điện giảm 25,04%;...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tháng 3/2021 tăng 12,62% so với tháng trước và giảm 7,04% so với cùng kỳ năm trước; quý I/2021 chỉ số tiêu thụ ước tăng 4,76%, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ: sản xuất bi, bánh răng, hộp số tăng 40,92%; sản xuất phân bón tăng 52,74%; sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ tăng 37,08%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 24,74%...

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 31/3/2021 tăng 2,15% so với tháng trước và giảm 5,65% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 127,5%; sản xuất dây cáp, dây điện tăng 74,59%; may trang phục tăng 45,8%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 52,28%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 23,78%, sản xuất sản phẩm khác từ cao su tăng 27,43%…

* Số lao động làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp ước tại thời điểm 01/3/2021 tăng 1,8% so với tháng trước và giảm 0,67% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,7%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 6,7%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,1%. 

* Một số sản phẩm công nghiệp ước quý I năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phân bón (NPK) tăng 50,28%; bộ dây đánh lửa tăng 58,05%; màn hình tivi tăng 98,34%. Một số sản phẩm tăng khá: thức ăn cho gia súc tăng 16,68%; máy giặt tăng 17,82%; màn hình khác tăng 23%. Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: điện sản xuất giảm 29,23%; Xi măng Portland đen giảm 21,59%; bia các loại giảm 39,7%; sắt thép các loại giảm 7,9%; quần áo lót giảm 18,61%; lốp hơi bằng cao su giảm 12,16%...

2. Hoạt động của doanh nghiệp
2.1 Tình hình đăng ký doanh nghiệp


Trong tháng 3/2021, toàn thành phố có 336 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 3.393,3 tỷ đồng, tăng 15,86% về số DN và tăng 138,02% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới trong tháng là 193 cơ sở, tăng 26,97% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung quý I năm 2021, toàn thành phố có 724 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 6.865,0 tỷ đồng, tăng 1,83% về số DN và tăng 41,23% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới trong quý là 393 cơ sở, tăng 14,58% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 171 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: Có 46,78% số DN đánh giá tổng thể chung về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021 so với quý IV/2020 là tốt lên và giữ ổn định (16,37% DN đánh giá tốt lên và 30,41% DN đánh giá giữ ổn định); 53,22% số DN còn lại cho rằng tình hình khó khăn hơn. 

Quý II/2021 dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan, khởi sắc hơn so với quý I/2021, trong đó tỷ lệ số DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn tăng lên tới 50,30%; tỷ lệ DN dự báo ổn định là 28,40% và chỉ có 21,30% DN dự báo khó khăn hơn. Một số ngành dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý II/2021 tăng lên so với quý I/2021 như: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản; sản xuất đồ uống; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu...

3. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
3.1 Nông nghiệp


* Trồng trọt

- Sản xuất vụ Đông 
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông năm trên địa bàn thành phố ước đạt 7.059,6 ha, bằng 99,02% so với vụ Đông năm trước. Thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng diện tích những cây trồng có năng suất cao, có giá trị trên thị trường tiêu thụ. 

Năng suất các cây trồng nhóm cây lương thực, cây lấy củ, cây ưa lạnh giữ được sự ổn định và tăng so với cùng kỳ năm trước. Năng suất cây ngô ước đạt 53,42 tạ/ha, bằng 100,81%; năng suất cây khoai lang ước đạt 120,9 tạ/ha, bằng 102,28%; năng suất cây khoai tây ước đạt 199,84 tạ/ha, bằng 100,59% và nhóm cây rau các loại ước đạt 236,18 tạ/ha, bằng 100,69%. 

* Chăn nuôi

Ước tính tháng 3 năm 2021, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn thành phố như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,36 nghìn con, giảm 4,15% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9,63 nghìn con, giảm 8,89%. 

Chăn nuôi lợn dần phục hồi với số lượng tổng đàn ước đạt 117,82 con, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước. Giá sản phẩm thịt lợn hơi xuất chuồng nhìn chung ổn định và dao động quanh mức 80 nghìn đồng/kg.

Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định với tổng đàn gia cầm ước đạt 8.604,08 nghìn con, tăng 0,24%, trong đó đàn gà ước đạt 6.604,19 nghìn con, tăng 0,70% so với cùng kỳ năm trước. 

    * Tình hình dịch bệnh: Trong thời gian qua tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, không xuất hiện các ổ dịch trên đàn gia súc gia cầm.
Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được các cấp ngành tích cực quan tâm, chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng vacxin phòng chống dịch cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh giám sát các loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao; tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh, cách truyền lây của bệnh, các biện pháp phòng bệnh, xử lý khi dịch bệnh xảy ra.

3.2. Lâm nghiệp

Tháng 3 năm 2021, số cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố ước đạt 35,1 nghìn cây, bằng 92,85% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 130,5 m3, bằng 92,55%; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.390 ste, bằng 92,98%. 

Trong quý I năm 2021, số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 62,7 nghìn cây, giảm 6,14% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 414,3 m3, giảm 6,33%; sản lượng củi khai thác ước đạt 10.181 ste, giảm 4,53%. Hải Phòng với đặc thù chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nên sản lượng gỗ, củi chủ yếu được khai thác, thu nhặt từ cây lâm nghiệp trồng phân tán nên luôn có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

3.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 3 năm 2021 ước đạt 16.156,1 tấn, tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 44.708,5 tấn, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước.

4. Đầu tư 
 


* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tính đến 15/3/2021 Hải Phòng có 768 dự án còn hiệu lực:
Tổng vốn đầu tư  :   20.569,78  triệu USD
Vốn điều lệ          :     7.000,38  triệu USD     
Việt Nam góp      :        250,44  triệu USD     
Nước ngoài góp   :     6.749,94  triệu USD

Từ đầu năm đến 15/3/2021, toàn thành phố có 08 dự án cấp mới đến từ 05 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đầu tư đạt 68,42 triệu USD, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cấp mới trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (KCN, KKT) đạt 67,4 triệu USD (chiếm 98,5%); cấp mới ngoài KCN, KKT đạt 1,02 triệu USD (chiếm 1,5%).

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 14 dự án, với số vốn tăng là 850,01 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tổng cấp mới và tăng vốn toàn thành phố có 22 dự án, vốn đầu tư đạt 918,43 triệu USD.

Cũng từ đầu năm đến 15/3/2021, có 02 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn. Cả hai dự án trên đều là dự án ngoài khu công nghiệp.

5. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 năm 2021 ước đạt 11.848,6 tỷ đồng, giảm 0,12% so với tháng trước, tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn quý I năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.128 tỷ đồng, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước. 
 


6. Hoạt động lưu trú và lữ hành 
 
Tổng lượt khách tháng 3/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 349,4 nghìn lượt, giảm 1,35% so với tháng trước và giảm 21,68% so với cùng tháng năm 2020; trong đó khách quốc tế ước đạt 7,6 nghìn lượt, tăng 0,46% so với tháng trước và giảm 80,31% so với cùng kỳ. Quý I năm 2021, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ đạt 1.215,7 nghìn lượt, giảm 18,57% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 25,1 nghìn lượt, giảm 84,35% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động lữ hành, lượt khách lữ hành tháng 3 năm 2021 đạt 5,0 nghìn lượt, giảm 31,02% so với tháng trước, tăng 4,95% so với cùng kỳ. Quý I năm 2021, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ đạt 20,2 ngàn lượt, giảm 9,63% so với cùng kỳ năm trước.

7. Vận tải hàng hóa và hành khách
7.1. Vận tải hàng hoá


Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 19,5 triệu tấn, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 26,72% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 61,5 triệu tấn, tăng 19,86% so với cùng quý năm trước. 

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 8.635,7 triệu tấn.km, tăng 9,71% so với tháng trước và tăng 1,13% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 26.326,2 triệu tấn, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước.

7.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 49,26% so với tháng trước, giảm 0,3% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 11,8 triệu lượt, giảm 24% so với cùng quý năm trước. 

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 3 năm 2021 đạt 180,2 triệu Hk.km, tăng 47,74% so với tháng trước và tăng 4,56% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 487 triệu Hk.km, giảm 23,32% so với cùng quý năm trước. 

7.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3 năm 2021 ước đạt 3.495 tỷ đồng, tăng 0,99% so với tháng trước và tăng 25,37% so với cùng tháng năm trước. Ước quý I năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 10.775,8 tỷ đồng, tăng 18,83 so với cùng kỳ năm trước. 

7.4. Ga Hải Phòng

Tổng doanh thu tháng 3 năm 2021 Ga Hải Phòng ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 12,6% so với tháng trước, giảm 45,2% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng doanh thu của Ga Hải Phòng ước đạt 14,9 tỷ đồng, giảm 48,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 4,5 nghìn lượt người, tăng 17,55% so với tháng trước, giảm 65,01% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 32,8 nghìn lượt người, giảm 60,03% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hàng hóa vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 80 nghìn tấn, tăng 5,77% so với tháng trước, giảm 29,41% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hàng hóa vận chuyển ước đạt 254,31 ngàn tấn, giảm 17,73% so với cùng kỳ năm trước.

7.5. Sân bay Cát Bi

Tháng 3 năm 2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 29,12% so với tháng trước; tăng 17,97% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 48,9 tỷ đồng, giảm 25,86% so với cùng kỳ năm trước.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 3 năm 2021 ước đạt 1.200 chuyến, tăng 6,38% so với tháng trước, tăng 24,48% so với cùng tháng năm trước. Trong đó có 04 chuyến bay ngoài nước. Quý I/2021, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 3.738 chuyến, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách tháng 3 năm 2021 ước đạt 94 nghìn lượt người, tăng 3,1% so với tháng trước, giảm 22,94% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hành khách ước đạt 364,1 nghìn lượt người, giảm 34,05% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 3 năm 2021 ước đạt 900 tấn, tăng 9,49% so với tháng trước, giảm 45,85% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hàng hóa ước đạt 2.855 tấn, giảm 36,72% so với cùng kỳ.

8. Hàng hoá thông qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 3 năm 2021 ước đạt 10.375,4 nghìn TTQ, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước. 
Ước tính quý I năm 2021 sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 33.927 nghìn tấn, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2019.

 * Doanh thu cảng biển tháng 3 năm 2021 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 485,5 tỷ đồng, tăng 19,28% so với tháng trước, tăng 6,28% so với cùng kỳ. Quý I/2021, doanh thu cảng biển ước đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước.

9. Bưu chính viễn thông

* Bưu chính, viễn thông Hải Phòng

Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông Hải Phòng tháng 3 năm 2021 ước đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 3,51% so với tháng trước, giảm 8,26% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng doanh thu bưu chính, viễn thông Hải Phòng ước đạt 357 tỷ đồng, giảm 3,68% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 3 năm 2021 ước đạt 220 thuê bao, tăng 8,37% so với tháng trước, giảm 70,15% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 708 thuê bao, giảm 57,55% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuê bao Internet phát triển mới tháng 3 năm 2021 ước đạt 3.200 thuê bao, tăng 3,63% so với tháng trước, giảm 0,06% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, số thuê bao Internet phát triển mới ước đạt 9.196 thuê bao, tăng 3,75% so với cùng kỳ năm trước.

10. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 3 năm 2021 giảm 0,64% so với tháng trước, tăng 0,54% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý I năm 2021 bằng cùng kỳ năm 2020. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm có chỉ số giá tháng 3/2021 giảm so với tháng trước với mức giảm như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,16%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 1,47%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,27%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,11% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,45%. 04 nhóm có chỉ số giá tăng với mức tăng như sau: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,14% ; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01% và nhóm giao thông tăng 2,20%. 02 nhóm còn lại là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục có chỉ số giá không thay đổi so với tháng trước. 

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 
 - Chỉ số giá vàng tháng 3/2021 giảm 3,51% so với tháng trước, tăng 17,83% so với cùng tháng năm 2020, giảm 1,55% so với tháng 12/2019. Giá vàng bình quân tháng 3/2021 dao động ở mức 5,32 triệu đồng/chỉ, giảm 194.000 đồng/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2021 tăng 0,06% so với tháng trước, giảm 0,75% so với cùng tháng năm trước, giảm 0,38% so với tháng 12/2019. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 3/2021 dao động ở mức 23.142 đồng/USD, tăng 14 đồng/USD.

11. Hoạt động tài chính, ngân hàng 
11.1. Tài chính

 


11.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/3/2021 đạt 244.768 tỷ đồng, tăng 13,70% so với cùng kỳ năm 2020. 

* Công tác tín dụng:
Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước thực hiện đến 31/3/2021 đạt 131.770 tỷ đồng, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2020. 

12. Xuất nhập khẩu hàng hóa
12.1. Xuất khẩu hàng hoá


Kim ngạch xuất khẩu ước tháng 3 năm 2021 ước đạt 1.960,8 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.755,8 triệu USD, tăng 16,25% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5.718,5 triệu USD, tăng 25,15% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 4.981,6 triệu USD, tăng 25,09% so với cùng kỳ.

12.2. Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 năm 2021 ước đạt 1.891,9 triệu USD, tăng 13,76% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.628,9 triệu USD, tăng 15,31% so với cùng. Tính chung quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.577,7 triệu USD, tăng 21,28% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 4.633,3 triệu USD, tăng 25,97% so với cùng kỳ.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội


* Công tác Lao động, việc làm

Tháng 3 năm 2021, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 75 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 1.194 lao động. Ước cấp mới 217 giấy phép lao động, cấp lại 12 giấy phép lao động, miễn cấp 07 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể và ra thông báo thực hiện nội quy lao động được 07 doanh nghiệp; hướng dẫn, thẩm định và ra thông báo thực hiện nội quy lao động cho 04 doanh nghiệp. 

Trong quý I năm 2021, thành phố tổ chức được 07 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 02 phiên giao dịch online) với sự tham gia tuyển dụng của 165 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng 2.859 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 8.213 lượt người, gấp trên 2,87 lần nhu cầu tuyển dụng. Ước giải quyết việc làm được 13.100 lượt lao động, bằng 23,39% kế hoạch năm và bằng 101,49% so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 2.971 người (tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2020), thành phố đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 3.480 người (tăng 36,63% so với cùng kỳ năm 2020), với kinh phí gần 24,8 tỷ đồng. 

* Công tác dạy nghề 

Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo là 68 đơn vị (gồm 57 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 11 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Trong quý I/2021, công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp ước đạt khoảng 9.000 học viên, đạt 17% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,1%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ trở lên ước đạt 35,2%.

* Công tác người có công

Trong quý I năm 2021, thành phố đã tiến hành giải quyết chế độ chính sách cho 711 trường hợp, gồm: trợ cấp một lần cho 567 người, trợ cấp hàng tháng: 28 người, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 108 trường hợp, xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/QĐ-TTg: 08 trường hợp. Tiếp nhận và thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 113 trường hợp.

* Công tác giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

Tháng 3/2021, thành phố tiếp nhận 07 đối tượng vào các Trung tâm bảo trợ xã hội, tập trung được 19 lượt người lang thang. Tính từ đầu năm, đã tiếp nhận 14 đối tượng đưa vào điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, tập trung được 140 lượt người lang thang (tăng 72,8% so với cùng kỳ năm 2020). Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và các chế độ hỗ trợ kinh phí đối với 78.447 đối tượng (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020), đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng chính sách.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Trong quý I năm 2021, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy cho 1.389 lượt người (bằng 81,56% so với cùng kỳ năm 2020), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 25 người (bằng 41,67% so với cùng kỳ năm 2020). 
Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố và Đội kiểm tra 178 quận, huyện phối hợp kiểm tra liên ngành, kết quả đã tiến hành kiểm tra 46 buổi tại 151 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn...

2. Giáo dục - Đào tạo

Trong quý I năm 2021, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo tới các đơn vị giáo dục trên địa bàn, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến (đặc biệt qua hệ thống EnetViet) và tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn lớp học, nhà trường. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị giáo dục nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Bên cạnh đó, thực hiện khẩu hiệu "Học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học", các đơn vị giáo dục thực hiện dạy học bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo việc ôn tập kiến thức và triển khai chương trình học kỳ II cho học sinh từ ngày 17/02/2021. Riêng đối với cấp Tiểu học không dạy bài mới, chỉ hướng dẫn ôn tập đối với khối 3,4,5 (khối 1,2 không dạy học trực tuyến).

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm 

* Công tác y tế dự phòng

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tăng cường chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. 

Thực hiện xây dựng bảng hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện khai báo y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi cư trú đối với người từ tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng. Nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-Cov-2 trên toàn hệ thống. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả cho các đối tượng ưu tiên và tiêm diện rộng cho nhân dân thành phố.  

Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác
Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố ước tính quý I/2021 so với cùng kỳ như sau: Bệnh sốt xuất huyết: ghi nhận 05 ca (giảm 08 ca); Bệnh Tay chân miệng là 110 ca (giảm 09 ca); Bệnh Thủy đậu ghi nhận 90 ca (tăng 34 ca); Bệnh Quai bị là 03 ca (giảm 15 ca); Bệnh Tiêu chảy ghi nhận 265 ca (giảm 05 ca); Bệnh viêm não virus là 10 ca (tăng 04 ca)...
 
* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong quý I năm 2021, thành phố đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, tính đến nay đã kiểm tra được 46 cơ sở, thực hiện xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền phạt là 6,0 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác an toàn thực phẩm được bảo đảm, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng nào trên địa bàn.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến 28/02/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.409 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.333 người, và số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.076 người. So với cùng kỳ năm 2020, số người mới xét nghiệm phát hiện giảm 04 trường hợp, số ca chuyển AIDS giảm 02 trường hợp và số ca tử vong giảm 03 trường hợp.

Tính đến tháng 3/2021, trên địa bàn toàn thành phố có tổng số bệnh nhân điều trị Methadone là 3.930 người, số bệnh nhân đạt liều duy trì chiếm tỷ lệ 95%. Thời gian tới, chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho bệnh nhân tại các cơ sở điều trị, dự kiến được thực hiện vào tháng 4/2021.

4. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 14/3/2021, toàn thành phố xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 05 người chết và 03 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ, số người chết giảm 01 người và số người bị thương tăng 03 người. 

Tính từ đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, không có tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người và bị thương 14 người. Không có trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. 

5. Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 14/3/2021, thành phố Hải Phòng đã xảy ra 03 vụ cháy, không gây thiệt hại về người. Các vụ cháy đang trong quá trình xác minh, điều tra và thống kê giá trị thiệt hại về tài sản. 

Cộng dồn từ đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 26 vụ cháy, tăng 52,94% so với cùng kỳ năm 2020, làm 01 người chết, một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 12,28 ha, các vụ cháy khác đang trong quá trình xác định và thống kê giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống cháy, nổ; tích cực phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ trên địa bàn./.

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây