Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tháng 02/2021

Chủ nhật - 28/02/2021 02:09
Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại vào thời điểm cuối tháng 01/2021 tại các địa phương lân cận đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng khá do sự nỗ lực của các doanh nghiệp khi vừa duy trì sản xuất, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp


Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp (IIP) thành phố dự tính tháng 02/2021 giảm 19,88% so với tháng trước và tăng 12,36% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng giảm 42,45%; ngành chế biến, chế tạo tăng 18,55%; sản xuất và phân phối điện giảm 60% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 22,12% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2020 tăng 26,3%), trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 27,22%, đóng góp 24,85 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ba ngành có chỉ số giảm là ngành sản xuất và phân phối điện giảm 36,61%, làm giảm 2,62 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 28,28% và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,77%, tác động làm giảm lần lượt 0,06 và 0,05 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
 


Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại vào thời điểm cuối tháng 01/2021 tại các địa phương lân cận đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng khá do sự nỗ lực của các doanh nghiệp khi vừa duy trì sản xuất, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong đó: ngành chế biến, chế tạo, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn thành phố tiếp tục đạt mức tăng cao (02 tháng/2021 ước tăng 27,22%), cùng một số ngành công nghiệp quan trọng vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất thiết bị tự động; đóng tàu; sản xuất phụ tùng xe ô tô; sản xuất bê tông, sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2021 ước giảm 18,59% so với tháng trước nhưng tăng 3,11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ: chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ tăng 25%; sản xuất trang phục tăng 21,4%; sản xuất các sản  .phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 50,4%; sản xuất đồ uống tăng 4,1%; sản xuất giày dép tăng 3,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,6%... 

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh so cùng kỳ: sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 20,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 36%; sản xuất săm, lốp giảm 31,5%;... 

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 28/02/2021 ước tăng 3,57% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 491,83%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 293,25%; sản xuất gỗ xây dựng tăng 77,14%; sản xuất trang phục tăng 74,59%; sản xuất xi măng Portland đen tăng 43,44%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho so với cùng kỳ ước giảm như: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản giảm 31,76%; sản xuất đồ uống giảm 27,4%; sản xuất phân bón giảm 66,71%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 43,92%...

* Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2021 dự kiến giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 4,31% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 8,66%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,66%. 

Chia theo ngành cấp I: số lao động đang làm việc trong khai khoáng giảm 9,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,4%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 2,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,1%. 

Những ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động giảm so với cùng kỳ gồm: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 15,77%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,33%; sản xuất xe có động cơ giảm 8,14%. Những ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng gồm: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 14,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,52%.

* Một số sản phẩm công nghiệp ước 02 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Nước mắm tăng 65,1%; phân bón tăng 52,17%; modul camera điện thoại tăng 45,25%; quần áo các loại tăng 43,12%...Một số sản phẩm tăng khá: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 11,68%; thuốc lá tăng 15,31%; giấy làm vàng mã tăng 19,76%... Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho gia súc tăng 8,85%; giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài tăng 1,39%; điện thương phẩm tăng 7,49%; xi măng Portland đen giảm 3%; sắt thép các loại giảm 4,82%; xe máy điện giảm  60,61%...

2. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
2.1. Nông nghiệp


* Trồng trọt

- Sản xuất vụ Đông 
Đến nay toàn thành phố đã cơ bản kết thúc sản xuất vụ Đông với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 7.059,6 ha, bằng 99,02% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất trong toàn vụ có cả thuận lợi và khó khăn do thời tiết trong vụ đan xen nhiều hình thái như vừa nắng ấm, hanh khô vừa rét đậm rét hại.

Vụ Đông 2020-2021 cơ bản ít sâu bệnh gây hại, đối với nhóm cây trồng lương thực, cây lấy củ, cây ưa lạnh tiếp tục giữ được sự ổn định và tăng năng suất so với cùng kỳ. Năng suất cây ngô ước đạt 53,4 tạ/ha, bằng 100,81% so với vụ Đông năm trước; cây khoai lang ước đạt 120,2 tạ/ha, bằng 101,69%; khoai tây ước đạt 199,8 tạ/ha, bằng 100,59% và nhóm rau các loại ước đạt 235,5 tạ/ha, bằng 100,44%. 

- Sản xuất vụ Xuân

Sản xuất vụ Xuân 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm, cùng với sự áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và phòng trừ dịch hại nên công tác chuẩn bị mặt bằng được thực hiện tốt đảm bảo triển khai gieo trồng các loại cây trồng theo đúng khung thời vụ và kế hoạch đề ra. 
Tính đến ngày 15/02/2021, diện tích cây trồng trong vụ ước đạt 14.424,5 ha, trong đó: Diện tích lúa ước đạt 11.000 ha, bằng 37,95% so với tổng diện tích lúa vụ Xuân năm trước; diện tích cây hàng năm khác ước đạt 3.424,5 ha (cây thuốc lào ước đạt 1.600 ha, ngô ước đạt 160 ha, khoai lang ước đạt 120 ha và rau các loại ước đạt 1.050 ha...).

* Chăn nuôi

Ước tính tháng 02 năm 2021, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn thành phố như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,22 nghìn con, giảm 7,64% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9,68 nghìn con, giảm 9,71%. Chăn nuôi lợn tiếp tục có dấu hiệu được phục hồi và ổn định dần với số lượng tổng đàn ước đạt 121,11 nghìn con, tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. 

Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phát triển khá ổn định. Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.631,5 nghìn con, tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 6.532,6 nghìn con, tăng 0,93%. 

* Tình hình dịch bệnh:
     
Trong tháng tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, chưa phát hiện ổ dịch trên đàn gia súc gia cầm, tuy nhiên việc tái đàn lợn vẫn còn chậm. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được các cấp ngành tích cực quan tâm, chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng dịch như: tiêu độc khử trùng; kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm của lợn; giám sát, cảnh báo dịch bệnh và quản lý chăn nuôi an toàn sinh học; tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh, cách truyền lây của bệnh, các biện pháp phòng bệnh, xử lý khi dịch bệnh xảy ra.    
2.2. Lâm nghiệp

Tháng 02 năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 140 m3, bằng 93,33% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.750 ste, bằng 93,87%. 
Ước tính 02 tháng năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 297 m3, bằng 94,29% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 8.391 ste, bằng 94,60%. Nhìn chung, sản lượng gỗ, củi tiếp tục có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán 02 tháng năm 2021 ước đạt 27,6 nghìn cây, bằng 95,17% so với cùng kỳ năm trước.

2.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 02 năm 2021 ước đạt 14.694,8 tấn, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 28.859,3 tấn, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư xây dựng
 


Tháng 02/2021 nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 223,85 tỷ đồng, giảm 7,69% so với cùng kỳ. Do trong tháng 02 trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 nên các công trình dự án thực hiện được khối lượng không nhiều, phần lớn các nhà thầu gặp khó khăn về nhân lực do đa số công nhân đều ở ngoại tỉnh. Thực hiện quy định về giãn cách xã hội, khi có dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận, việc di chuyển từ các địa phương khác về Hải Phòng khó khăn hơn đã làm cho một số dự án công trình gần như chưa khởi động lại sau Tết.

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Tính đến 15/02/2021 Hải Phòng có 765 dự án còn hiệu lực:
Tổng vốn đầu tư      :  20.544,86 triệu USD
Vốn điều lệ              :    6.926,32 triệu USD
Vốn Việt Nam góp  :     250,44 triệu USD
Nước ngoài góp       :    6.675,88 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15/02/2021 toàn thành phố có 6 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 67,45 triệu USD. Trong đó, cấp mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế là 66,45 triệu USD và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế là 01 triệu USD.

Điều chỉnh tăng vốn có 09 dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 843,91 triệu USD, trong đó dự án tăng vốn đáng chú ý nhất là dự án LG Display Hải Phòng với số vốn đăng ký tăng thêm là 750 triệu USD. Có 02 dự án chấm dứt hoạt động.

4. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 năm 2021 ước đạt 12.170 tỷ đồng, giảm 9,29% so với tháng trước và tăng 11,46% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 25.586,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
 


5. Hoạt động lưu trú và lữ hành  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ tháng 02/2021 giảm mạnh. Tổng lượt khách tháng 02/2021 ước đạt 355,7 nghìn lượt, giảm 30,53% so với tháng trước và giảm 24,88% so với cùng tháng năm 2020; trong đó khách quốc tế ước đạt 8 nghìn lượt, giảm 20% so với tháng trước và giảm 85,39% so với cùng tháng năm trước. 

Cộng dồn 02 tháng/2021, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 867,8 nghìn lượt, giảm 17,1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 18 nghìn lượt, giảm 85,26% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động lữ hành, lượt khách lữ hành tháng 02 năm 2021 đạt 7,3 nghìn lượt, giảm 8% so với tháng trước và giảm 6,04% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng/2021, lượt khách lữ hành đạt 15,3 nghìn lượt, giảm 3,38% so với cùng kỳ năm trước.

6. Vận tải hàng hóa và hành khách
6.1. Vận tải hàng hoá


Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 19,9 triệu tấn, giảm 13,82% so với tháng trước và tăng 16,07% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 43,1 triệu tấn, tăng 19,87% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 9.208,4 triệu tấn.km, giảm 6,22% so với tháng trước và tăng 13,32% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 19.027,2 triệu tấn, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm trước.

6.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 3,1 triệu lượt, giảm 32,64% so với tháng trước, giảm 39,73% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 7,7 triệu lượt, giảm 31,08% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 02 năm 2021 đạt 123,4 triệu Hk.km, giảm 33,22% so với tháng trước và giảm 42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 308,2 triệu Hk.km, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 02 giảm so với tháng trước do nhu cầu đi lại giảm mạnh, ngoài ra theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 của UBND thành phố Hải Phòng các phương tiện vận chuyển khách chỉ được phép vận chuyển tối đa không quá 50% số ghế nên cũng hạn chế lượt khách đi lại.

6.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 năm 2021 ước đạt 3.550,6 tỷ đồng, giảm 7,05% so với tháng trước và tăng 16,64% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 7.370,7 tỷ đồng, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm trước.

6.4. Sân bay Cát Bi

Tháng 02 năm 2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 19,4 tỷ đồng, giảm 0,39% so với tháng trước; giảm 22,34% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 38,87 tỷ đồng, giảm 25,14% so với cùng kỳ.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.404 chuyến, giảm 0,43% so với tháng trước, giảm 3,97% so với cùng tháng năm trước, trong đó, có 03 chuyến bay ngoài nước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 2.814 chuyến, giảm 12,14% so với cùng kỳ.

Tổng số hành khách tháng 02 năm 2020 ước đạt 170 nghìn lượt người, giảm 5,03% so với tháng trước, giảm 13,38% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, tổng số hành khách vận ước đạt hơn 349 nghìn lượt người, giảm 18,87% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 02 năm 2021 ước đạt 1,1 nghìn tấn, giảm 2,91% so với tháng trước, giảm 18,64% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, tổng số hàng hóa ước đạt 2.233 tấn, giảm 21,65% so với cùng kỳ.

7. Hàng hoá thông qua cảng 

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 02 năm 2021 ước đạt 9.309,5 nghìn TTQ, giảm 34,54% so với tháng trước và tăng 14,17% so với cùng kỳ năm trước.  
Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 23.531,8 nghìn TTQ, tăng 15,46% so với cùng kỳ.

 * Doanh thu cảng biển tháng 02 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 415 tỷ đồng, giảm 15,92% so với tháng trước, tăng 0,44% so với cùng kỳ. Cộng dồn 02 tháng/2020 doanh thu cảng biển ước đạt 908,5 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ.

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 02 năm 2021 tăng 1,32% so với tháng trước, tăng 0,40% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 02 tháng đầu năm giảm 0,28% so với cùng kỳ.

Tháng 02/2020 là tháng cao điểm cho hoạt động mua sắm hàng hóa do có kì nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm có chỉ số giá tháng 02/2021 tăng so với tháng trước với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,06%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,03%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,95% ; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,50%; nhóm giao thông tăng 1,22%; và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,45%. 02 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 1,22%; và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05%. 03 nhóm còn lại là nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục có chỉ số giá không thay đổi so với tháng trước. 

 * Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 

- Chỉ số giá vàng tháng 02/2021 giảm 0,52% so với tháng trước, tăng 23,85% so với cùng tháng năm 2020, tăng 2,03% so với tháng 12/2019. Giá vàng bình quân tháng 02/2021 dao động ở mức 5,52 triệu đồng/chỉ, giảm 29.000 đồng/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2021 giảm 0,23% so với tháng trước, giảm 0,77% so với cùng tháng năm trước, giảm 0,44% so với tháng 12/2019. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 02/2021 dao động ở mức 23.128 đồng/USD, giảm 54 đồng/USD.

9. Hoạt động tài chính, ngân hàng
9.1. Tài chính


Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 02 năm 2021 ước đạt 5.151,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.151,3 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.000 tỷ đồng. Ước 02 tháng/2021 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 13.869,1 tỷ đồng, bằng 112,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 5.527,9 tỷ đồng, bằng 116,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.445,9 tỷ đồng, bằng 99,8%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.746,9 tỷ đồng; ước 02 tháng/2021 đạt 2.575,3 tỷ đồng, bằng 165,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 761,0 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 1.611,3 tỷ đồng.

9.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 28/02/2021 đạt 244.721 tỷ đồng, tăng 14,71% so với cùng kỳ năm trước.

* Công tác tín dụng

Tổng dư nợ cho vay đến 28/02/2021 ước đạt 131.744 tỷ đồng, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội


* Công tác Lao động, việc làm
Tháng 02 năm 2021, thành phố tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm với 25 lượt doanh nghiệp tham gia, nhu cầu tuyển dụng là 481 lượt lao động. Trong 02 tháng đầu năm 2021, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 04 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 100 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 1.780 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 2.757 lượt người, gấp 1,5 lần nhu cầu tuyển dụng.

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố không xảy ra đình công; xảy ra 01 vụ tai nạn làm 01 người chết.

* Công tác người có công

Tháng 02 năm 2021, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 179 trường hợp, trong đó: trợ cấp một lần cho 153 người; trợ cấp hàng tháng đối với 06 người; chế độ thờ cúng Liệt sĩ cho 20 trường hợp; thực hiện tiếp nhận và thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 26 trường hợp. 
 Trong 02 tháng năm 2021, thăm tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tổng số tiền 236,9 tỷ đồng (tăng 11,06% so với Tết Canh Tý 2020) trong đó: quà thành phố là 208,2 tỷ đồng, tăng 10,87% so với Tết 2020; quà Chủ tịch nước là 14,1 tỷ đồng bằng tiền mặt tăng 46,80% so với năm 2020 do mức quà tặng cao hơn); quà từ ngân sách các địa phương: 10,9 tỷ đồng (bằng 91,60% so năm 2020); từ nguồn xã hội hóa: trên 3,7 tỷ đồng (bằng 98,43% so với cùng kỳ). Quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 551 trường hợp; công nhận, đề nghị công nhận cho 160 người có công.

* Công tác giảm nghèo - bảo trợ xã hội

Tháng 02 năm 2021, tập trung được 96 lượt người lang thang trên địa bàn thành phố. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tập trung được 121 lượt người lang thang trên địa bàn (tăng 73 lượt người so với cùng kỳ năm 2020). Tính đến ngày 17/02/2021, số lượng các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội là 746 người (bằng 98,68% so với cùng kỳ). 

Bên cạnh đó, tiến hành thăm tặng quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí là 39,9 tỷ đồng, bằng 90,5% so với Tết năm 2020. Thành phố chú trọng công tác xã hội hoá, thực hiện chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, khó khăn.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Trong 02 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 1.338 lượt người (bằng 86% so với cùng kỳ năm 2020), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 24 người (bằng 80% so với cùng kỳ năm 2020).

Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố và Đội kiểm tra liên ngành 178 quận, huyện đã tăng cường phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành, kết quả đã tiến hành kiểm tra 46 buổi tại 151 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn...

2. Giáo dục - Đào tạo

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị trong giờ hành chính để tiến hành sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra, đánh giá, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online để giúp học sinh có thể tự học ở nhà. Bên cạnh đó, phối hợp với các Trung tâm y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, phòng chức năng, khu vực trong đơn vị.

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm

* Công tác y tế dự phòng

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 1086/UBND-KTGS1 ngày 23/02/2021 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện yêu cầu báo cáo hàng ngày về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngày 23-24/02/2021, các đơn vị y tế thành phố phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu 3 tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính của thành phố lần thứ 4.

Các quận huyện, xã phường tiếp tục điều tra truy vết, cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với người bệnh (F1, F2), các ca bệnh nghi ngờ, người về từ vùng dịch, hoặc có đi qua địa điểm theo các Thông báo của Bộ Y tế. Duy trì hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương, tại các cơ quan đơn vị; đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, truyền thông tại cộng đồng, khai báo y tế, cài đặt Bluezone, QR code...

Tính đến ngày 23/02/2021, trên địa bàn thành phố Hải Phòng ghi nhận số ca dương tích là 04 ca (01 ca chuyển Hải Dương theo dõi); 03 ca đang được theo dõi điều trị theo quy định.

Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tích cực giám sát tại các cơ sở y tế. 
Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tính đến 15/02/2021 so với tháng trước như sau: Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 02 ca (giảm 23 ca); bệnh Thủy đậu ghi nhận 53 ca (tăng 35 ca); bệnh Quai bị là 01 ca (giảm 05 ca); bệnh Tiêu chảy là 76 ca (giảm 02 ca); hội chứng lỵ ghi nhận 01 ca (giảm 08 ca); bệnh viêm não virus ghi nhận 05 ca (tăng 01 ca); bệnh liên cầu lợn ở người không ghi nhận ca mắc. 

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến 15/02/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.399 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.331 người, và số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.068 người. 

Về việc thực hiện chương trình cai nghiện Methadone, tính đến 15/02/2021, trên địa bàn toàn thành phố có tổng số bệnh nhân đang điều trị là 3.924 người, đạt liều duy trì là 3.705 người. Thời gian tới, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức SCDI để triển khai thí điểm cơ sở điều trị Methadone thành cơ sở điều trị nghiện toàn diện; từng bước khảo sát, đánh giá cho nhóm bệnh nhân điều trị Methadone được mang thuốc về nhà điều trị theo liệu trình.

4. Tình hình trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14/02/2021, toàn thành phố xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 05 người chết  và 02 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ, số người bị thương tăng 02 người và số người chết là tương đương. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và tình trạng ùn tắc kéo dài, bảo đảm thông suốt giao thông trên địa bàn thành phố.

Tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người và bị thương 11 người. Trong thời gian qua, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra và bố trí cán bộ chiến sĩ trực chốt, điều tiết, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo tình hình giao thông được duy trì tốt đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng khoảng thời gian từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14/02/2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 11 vụ cháy, làm 01 người chết. Tính chung từ đầu năm 2021, toàn thành phố đã xảy ra 24 vụ cháy (tăng 100% so với cùng kỳ năm 2020), làm 01 người chết. Các vụ cháy đang trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân và thống kê giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở trên toàn thành phố./.

Tác giả: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây