Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tháng 05/2020

Thứ sáu - 29/05/2020 15:51
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 5 năm 2020 giảm 0,10% so với tháng trước, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,99% so với tháng 12/2019. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,79% so với cùng kỳ năm trước
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp


Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 5/2020 ước tăng 10,48% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành khai khoáng tăng 20,65%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,97%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,25%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,3%; 
 

  Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, chỉ số PTSX toàn ngành công nghiệp thành phố ước tăng 13,01% so với cùng kỳ, đây là tốc độ tăng 5 tháng so cùng kỳ thấp nhất trong 3 năm gần đây (năm 2017 tăng 21,49%; năm 2018 tăng 24,03%; năm 2019 tăng 22,8%). Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành khai khoáng giảm 36,73%, làm giảm 0,08 điểm phần trăm mức tăng chung; chế biến, chế tạo tăng 13,42%, đóng góp 12,24 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện tăng 12,83%, đóng góp 0,92 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 7,09%, làm giảm 0,07 điểm phần trăm mức tăng chung. 

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng/2020 ước giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 4,57%), trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh như: sản xuất đồ uống giảm 32,53%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 54,73%; sản xuất săm, lốp cao su giảm 37,92%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 11,22%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 36,7%...

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/5/2020 tăng 3,35% so với tháng trước và tăng 27,23% so với cùng thời điểm năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 12,6%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất trang phục tăng 3,1 lần; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 4 lần; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh tăng 2,1 lần; sản xuất sắt, thép, gang tăng 82,53%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 4,2 lần....

* Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất ước 5 tháng năm 2020 tăng cao so với cùng kỳ: xe máy điện tăng 141,55%; thức ăn cho gia cầm tăng 50,51%; ắc quy điện các loại tăng 41,77%... Một số sản phẩm tăng khá như: modun camera tăng 20,15%; phôi thép tăng 18,56%; dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng 20,76%, điện sản xuất tăng 14,01%.... Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: sắt thép các loại tăng 1,2%; quần áo các loại giảm 22,04%; phân bón giảm 26,5%; màn hình khác giảm 10,65%; máy giặt giảm 29,26%; lốp xe ô tô giảm 34,56%; xi măng Portland đen giảm 8,18%.

* Lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/5/2020 dự kiến giảm 0,28% so với tháng trước và giảm 6,67% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,33%), trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 5,95%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 7,84%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 6,23% so cùng kỳ. 

2. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
2.1. Nông nghiệp


* Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2020 toàn thành phố đạt 43.835,1 ha, bằng 92,25%, giảm 3.680,8 ha so với vụ Đông xuân năm trước (trong đó diện tích gieo trồng cây lúa giảm nhiều nhất). 
Diện tích gieo trồng cây lúa vụ Đông xuân năm 2020 đạt 28.987,1 ha, bằng 88,91%, giảm 3.616,9 ha so với vụ Đông xuân năm trước. Thời tiết đầu vụ gieo cấy tương đối thuận lợi, đất làm ải tốt, đầy đủ nước, các địa phương gieo cấy trong khung thời vụ nên lúa sinh trưởng và phát triển đồng đều; chuột hại và sâu bệnh được phòng trừ chủ động có hiệu quả nên ước tính cho năng suất cao. Năng suất lúa vụ Đông xuân ước đạt 69,65 tạ/ha; sản lượng cây lúa ước đạt 201.895,2 tấn.
         
* Chăn nuôi

Ước tính tháng 5/2020, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: đàn trâu đạt 4.473 con, giảm 5,49% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò đạt 10.685 con, giảm 10,41%. Chăn nuôi đàn trâu, bò nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.
Tổng đàn lợn hiện có trên địa bàn thành phố ước đạt 140.449 con, bằng 59,37% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn hiện đang có dấu hiệu phục hồi nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường thành phố. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên nguồn cung lợn giống khan hiếm, giá lợn giống vẫn ở mức cao dẫn đến các hộ chăn nuôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tái đàn.
Chăn nuôi gia cầm vẫn tiếp tục phát triển. Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.632,2 nghìn con, tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà đạt 6.424 nghìn con, tăng 1,56%. 
Công tác phòng chống dịch bệnh: vẫn được các cấp ngành quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vacxin cúm gia cầm cho đàn gia cầm; chủ động giám sát các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các hộ kinh doanh buôn bán và vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm.

2.2. Lâm nghiệp

Ước tính tháng 5/2020, sản lượng gỗ khai thác đạt 150 m3; sản lượng củi khai thác đạt 3.460 ste, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 30,2 nghìn cây, bằng 104,1% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng/2020, sản lượng gỗ khai thác đạt 797,5 m3, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 18.970 ste, bằng 97,5%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 131 nghìn cây. 
Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ ổn định đạt trên 13 nghìn ha; kế hoạch trồng mới rừng của thành phố năm 2020 dự kiến đạt 50 ha, trong tháng 5 ước đạt 20 ha (bằng 40% kế hoạch) tại huyện Cát Hải. Trong tháng 5/2020 trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ cháy rừng và chặt phá rừng trái phép nào xảy ra.

2.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5/2020 ước đạt 15.933,3 tấn, tăng 911,8 tấn (+6,07%) so với cùng kỳ năm trước; ước 5 tháng/2020 sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 82.677,1 tấn, tăng 9.882,8 tấn (+13,58%) so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư xây dựng
 

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tính đến 15/5/2020 Hải Phòng có 721 dự án còn hiệu lực:
Tổng vốn đầu tư      :  18.199,67 triệu USD
Vốn điều lệ              :    6.642,79 triệu USD
Vốn Việt Nam góp  :     243,02 triệu USD
Nước ngoài góp       :    6.399,77 triệu USD
Tính từ đầu năm đến 15/5/2020 toàn thành phố có 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 124,66 triệu USD và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 298,95 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Từ nửa cuối tháng 4 đến 15/5/2020 có 5 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 11,5 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn có 3 dự án với số vốn tăng là 183,91 triệu USD, trong đó dự án Regina Miracle International tăng 140 triệu USD, còn lại là dự án cấp mới nhỏ, vốn đăng ký không lớn. 
Có 08 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án. Trong đó có 05 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, 03 dự án nằm trong khu công nghiệp.

4. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2020 ước đạt 12.055,7 tỷ đồng, tăng 32,63% so với tháng trước, tăng 12,82% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 54.322,1 tỷ đồng, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. 

* Doanh thu chia theo ngành hoạt động

5. Hoạt động lưu trú và lữ hành
 
 
Tổng lượt khách tháng 5/2020 ước đạt 774,6 nghìn lượt, tăng 289,76% so với tháng trước và giảm 1,52% so với cùng tháng năm 2019; trong đó khách quốc tế đạt 17,3 nghìn lượt, tăng 10,25% so với tháng trước và giảm 78,91% so với cùng tháng năm trước. 
Cộng dồn 5 tháng/2020, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 2.366,2 nghìn lượt, giảm 24,28% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 193,6 nghìn lượt, giảm 46,08% so với cùng kỳ năm trước. 

6. Vận tải hàng hóa và hành khách
6.1. Vận tải hàng hoá


Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 15,6 triệu tấn, tăng 18,99% so với tháng trước và giảm 5,73% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 80,04 triệu tấn, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 8.043,3 triệu tấn.km, tăng 11,68% so với tháng trước và tăng 0,36% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 40.749 triệu tấn, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. 

6.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,29 triệu lượt, tăng 146,64% so với tháng trước, giảm 43,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 20,1 triệu lượt, giảm 28,08% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 5 năm 2020 đạt 124,4 triệu Hk.km, tăng 132,97% so với tháng trước và giảm 46,1% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020 đạt 813,9 triệu Hk.km, giảm 28,35% so với cùng kỳ năm trước. 

6.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2020 ước đạt 2.473,8 tỷ đồng, tăng 18,88% so với tháng trước và giảm 0,77% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 12.359,2 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. 

6.4. Sân bay Cát Bi

Tháng 5 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 3,67 tỷ đồng, tăng 819,2 lần so với tháng trước, giảm 86,08% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 5 tháng/2020, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 69,76 tỷ đồng, giảm 42,84% so với cùng kỳ năm trước. 

7. Hàng hoá thông qua cảng 

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 năm 2020 ước đạt 10.835 nghìn TTQ, tăng 9,41% so với tháng trước và tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước. 
* Doanh thu cảng biển tháng 5 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 429,76 tỷ đồng, giảm 9,58% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 5 tháng đầu năm 2020 đạt 2.113,28 tỷ đồng, giảm 5,55% so với cùng kỳ năm 2019.

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 5 năm 2020 giảm 0,10% so với tháng trước, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,99% so với tháng 12/2019. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,79% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 3 nhóm có chỉ số giá tháng 5/2020 giảm so với tháng trước với mức giảm như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,36%; nhóm giao thông giảm 1,94% và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,49%. 06 nhóm có chỉ số giá tăng là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,05%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,21%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,15%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,65%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%. 02 nhóm còn lại là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục có chỉ số giá không thay đổi so với tháng trước. 

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 
- Chỉ số giá vàng tháng 5/2020 tăng 2,49% so với tháng trước, tăng 28,29% so với cùng tháng năm 2019, tăng 12,50% so với tháng 12/2019. Giá vàng bình quân tháng 5/2020 dao động ở mức 4,698 triệu đồng/chỉ, tăng 114.000 đồng/chỉ.
- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2020 giảm 0,55% so với tháng trước, tăng 0,44% so với cùng tháng năm 2019, tăng 1,02% so với tháng 12/2019. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 5/2020 dao động ở mức 23.469 đồng/USD, giảm 128 đồng/USD.

9. Hoạt động tài chính, ngân hàng 
9.1. Tài chính


Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2020 ước đạt 5.411,7 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 1.411,7 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.000 tỷ đồng. Ước 5 tháng/2020 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 30.887,6 tỷ đồng, bằng 83,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 9.875,1 tỷ đồng, bằng 96,9%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 20.120,6 tỷ đồng, bằng 78,1%.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 năm 2020, ước đạt 1.776,5 tỷ đồng; ước 5 tháng/2020 đạt 6.553,2 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương đạt 1.659,4 tỷ đồng, bằng 44,9%; chi thường xuyên đạt 4.186,6 tỷ đồng, bằng 100,2%.

9.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến hết tháng 5 năm 2020 đạt 217.480 tỷ đồng, tăng 11,83% so với cùng kỳ năm trước, bằng 103,2% so với năm 2019.
* Công tác tín dụng:
Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 5 năm 2020 ước đạt 127.992 tỷ đồng, tăng 7,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 99,16% so với năm 2019.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội


* Công tác Lao động, việc làm
Sàn giao dịch việc làm tháng 5 năm 2020 không tổ chức phiên giao dịch việc làm do thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên đã tiếp nhận được nhu cầu tuyển dụng của 06 doanh nghiệp với số lượng tuyển dụng là 56 lao động. Không cấp mới giấy phép lao động, cấp lại 45 giấy phép lao động, miễn cấp 05 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể được 22 doanh nghiệp; hướng dẫn, thẩm định và ra thông báo thực hiện nội quy lao động cho 11 doanh nghiệp. 
Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố không xảy ra đình công; xảy ra 10 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết.

* Công tác giáo dục nghề nghiệp
Tháng 5 năm 2020, tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý theo Kế hoạch 81/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiến hành tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề cấp thành phố năm 2020.

* Công tác người có công
Trong 5 tháng năm 2020, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành giải quyết theo đúng chế độ đối với 1.347 đối tượng chính sách trên địa bàn như sau: trợ cấp một lần cho 1.010 người; trợ cấp hàng tháng: 50 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ: 277 trường hợp; thực hiện tiếp nhận và thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối cới 2.988 trường hợp; công nhận, đề nghị công nhận 124 người có công.

* Công tác giảm nghèo - bảo trợ xã hội
Tháng 5/2020, tiếp nhận 03 đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội, 03 đối tượng người tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần; tập trung được 13 lượt người lang thang trên địa bàn thành phố. 

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Trong 5 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 1.869 lượt người (bằng 93,54% so với cùng kỳ năm 2019), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 83người (bằng 64,84% so với cùng kỳ năm 2019), điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.955 người.

2. Giáo dục - Đào tạo

Tháng 5/2020 thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai thực hiện một số nội dung khi học sinh đi học trở lại.
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai và thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm 

* Công tác y tế dự phòng
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
 Trong thời gian qua, các cấp, các ngành và cơ sở trên toàn địa bàn thành phố đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội theo các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra. 
Bên cạnh đó, các quận huyện tiếp tục triển khai việc chi tiền hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các cơ sở giáo dục, kinh doanh, du lịch, dịch vụ.. (trừ vũ trường, karaoke) trên toàn thành phố đã hoạt động trở lại. Đồng thời, duy trì hoạt động phòng chống dịch tại các đơn vị, tiếp tục thực hiện truyền thông trên báo chí, phương triện thông tin đại chúng, loa phóng thanh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác
Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố so với tháng trước như sau: Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 02 ca (tăng 02 ca); Bệnh Tay chân miệng 30 ca (tăng 06 ca); Bệnh Thủy đậu 09 ca (giảm 09 ca); Quai bị 03 ca (tăng 01 ca); Bệnh Tiêu chảy 70 ca (giảm 41 ca); Bệnh viêm não virus 01 ca (giảm 03 ca); Bệnh liên cầu lợn ở người ghi nhận 01 ca mắc (tăng 01 ca). 

* Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trên toàn thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. 

* Công tác phòng chống HIV/AIDS
Tính đến 01/5/2020, lũy tích người nhiễm HIV là 11.246 người, số người chuyển sang AIDS là 6.312 người, số người chết do AIDS là 5.312 người, và số người nhiễm HIV hiện còn sống là 5.934 người. 
Về việc thực hiện chương trình cai nghiện Methadone, tính đến tháng 5/2020, trên địa bàn toàn thành phố có tổng số bệnh nhân đang điều trị là 3.972 người. Trong thời gian tới, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức SCDI để triển khai thí điểm cơ sở điều trị Methadone thành cơ sở điều trị nghiện toàn diện.

4. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020, toàn thành phố xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 01 người. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và tình trạng ùn tắc kéo dài, bảo đảm thông suốt giao thông trên địa bàn toàn thành phố. 
Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 21 người và bị thương 04 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 14 vụ (tương ứng giảm 37,84%), số người chết giảm 09 người (tương ứng giảm 30,00%) và số người bị thương giảm 07 người (tương ứng giảm 63,64%). Nhìn chung trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do sự bất cẩn khi tham gia giao thông của người dân.

5. Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 05 vụ cháy, không gây thiệt hại về người. Các vụ cháy đang trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân và thống kê giá trị thiệt hại về tài sản. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 01 vụ. 
Tính chung từ đầu năm 2020, toàn thành phố đã xảy ra 24 vụ cháy (bằng 61,54% so với cùng kỳ năm 2019), làm 05 người bị thương. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở trên toàn thành phố./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây