Tình hình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tháng 8 năm 2020

Thứ sáu - 28/08/2020 22:03
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 8 năm 2020 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,03% so với tháng 12/2019
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp


Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 8/2020 ước tăng  8,41% so với tháng trước và tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,1% so với cùng kỳ; khai khoáng giảm 15,22%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,86%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,88%; 
 

 
Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, chỉ số PTSX toàn ngành công nghiệp thành phố ước tăng 13,28% so với cùng kỳ, đây là tốc độ tăng 8 tháng so cùng kỳ thấp nhất trong 4 năm gần đây. Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,42%, đóng góp 13,15 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất, phân phối điện tăng 4,03%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 33,1% và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 7,61% cùng tác động làm giảm 0,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung.
 

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng/2020 ước giảm 13,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh như: sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 59,9%; sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su giảm 38,43%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 20,4%;

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/8/2020 ước tăng 0,03% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng so cùng kỳ: sản xuất đồ uống tăng 28,72%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 13,88%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 58,02%; sản xuất trang phục tăng 112,41%...

* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước 8 tháng năm 2020 tăng cao so với cùng kỳ: xe máy điện tăng 94,48%; thức ăn cho gia cầm tăng 55,22%; modun camera tăng 41,66%; ắc quy điện các loại tăng 28,35%; phôi thép tăng 29,31%...
 Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động) tăng 0,04%; quần áo các loại giảm 22,19%; phân bón giảm 15,79%; máy giặt giảm 10,93%; lốp xe ô tô giảm 38,2%; xi măng Portland đen giảm 7,95%.

* Lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/8/2020 dự kiến tăng 0,45% so với tháng trước và giảm 6,18% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,28%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 8,61%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 5,55% so cùng kỳ. 
   
2. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
2.1. Nông nghiệp


* Trồng trọt
Sản xuất vụ Mùa năm 2020 gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài và tiềm ẩn mưa bão ngay từ đầu vụ, gây ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng các loại cây trồng. 
Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Mùa toàn thành phố ước đạt 33.850 ha, bằng 89,72% so cùng kỳ năm trước, trong đó: cây lúa đạt 30.225 ha, bằng 93,5%; diện tích cây rau, màu đạt 3.625 ha (trong đó nhóm rau các loại đạt 3.080 ha, ớt cay đạt 200 ha, ngô đạt 180 ha, nhóm đậu các loại đạt 52 ha,...)

* Chăn nuôi 
Ước tính tháng 8/2020, chăn nuôi đàn trâu, bò ổn định, đàn trâu đạt 4,5 nghìn con, giảm 4,56% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò đạt 10,14 nghìn con, giảm 11,62%. Chăn nuôi gia cầm hiện phát triển khá, nhất là tại quy mô nuôi trang trại, gia trại; tổng đàn gia cầm ước đạt 9.179,8 nghìn con, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 6.978,6 nghìn con, tăng 6,01%. 
Tổng đàn lợn ước đạt 140,4 nghìn con, tăng 62,55% so với cùng kỳ năm trước (tổng đàn lợn vẫn giứ mức ổn định so với tháng trước), tuy nhiên giá lợn giống hiện vẫn đang ở mức cao nên việc khôi phục đàn như trước dịch sẽ gặp rất nhiều khó 

2.2. Lâm nghiệp

Ước tính tháng 8/2020, diện tích rừng trồng mới đạt 28,6 ha chủ yếu là rừng ngập mặn tại huyện Cát Hải; sản lượng gỗ khai thác đạt 100 m3, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 4.175 ste, bằng 99,1% (sản lượng gỗ củi chủ yếu được khai thác và thu nhặt từ cây lâm nghiệp trồng phân tán); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 24 nghìn cây, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng/2020, diện tích rừng trồng mới đạt 138,6 ha; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.153 m3, bằng 96,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 30.670 ste, bằng 97,9%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 184 nghìn cây, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước. 
       Trong tháng toàn thành phố không xảy ra vụ cháy rừng và chặt phá rừng trái phép.

2.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8 năm 2020 ước đạt 15.531,2 tấn, tăng 636,5 tấn (+4,27%) so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng/2020 sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 122.610,1 tấn, tăng 6.667,2 tấn (+5,75%) so với cùng kỳ năm trước. 

3. Đầu tư xây dựng
 

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tính đến 15/8/2020 Hải Phòng có 733 dự án còn hiệu lực:
Tổng vốn đầu tư      :  18.473,15 triệu USD
Vốn điều lệ              :    6.650,08 triệu USD
Vốn Việt Nam góp  :     248,49 triệu USD
Nước ngoài góp       :    6.401,59 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15/8/2020 toàn thành phố có 46 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 436,22 triệu USD và 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 325,28 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Từ nửa cuối tháng 7 đến 15/8/2020 có 3 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 6,6 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn có 2 dự án với số vốn tăng là 11,2 triệu USD. Đối với các dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đa số chủ yếu là các dự án nhỏ, vốn đăng ký và điều chỉnh không lớn. 
Có 16 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động trong đó 1 dự án do hết thời hạn dự án, 13 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án, 2 dự án tạm ngừng hoạt động.

4. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2020 ước đạt 12.194 tỷ đồng, giảm 2,95% so với tháng trước, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 91.551 tỷ đồng, tăng 6,83% so với cùng kỳ năm trước. 

* Doanh thu chia theo ngành hoạt động
 


5. Hoạt động lưu trú và lữ hành 
 

Tổng lượt khách tháng 8/2020 ước đạt 742,8 nghìn lượt, giảm 25,69% so với tháng trước và giảm 18,76% so với cùng tháng năm 2019; trong đó khách quốc tế đạt 14,77 nghìn lượt, giảm 20% so với tháng trước và giảm 83,79% so với cùng tháng năm trước. 
Cộng dồn 8 tháng/2020, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 5.078,2 nghìn lượt, giảm 13,86% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 244,95 nghìn lượt, giảm 61,79% so với cùng kỳ năm trước. 
Đối với hoạt động lữ hành, tháng 8/2020 lượt khách lữ hành của các cơ sở trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 977 lượt, giảm 87,87% so với tháng trước, giảm 90,39% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng/2020, lượt khách lữ hành ước đạt 44,8 nghìn lượt, giảm 41,81% so với cùng kỳ năm trước.

6. Vận tải hàng hóa và hành khách
6.1. Vận tải hàng hoá


Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 8 năm 2020 ước đạt 18,7 triệu tấn, giảm 1,56% so với tháng trước và tăng 8,64% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng đầu năm 2020 đạt 136,4 triệu tấn, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 8 năm 2020 ước đạt 8.862,1 triệu tấn.km, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 9,09% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng đầu năm 2020 đạt 68.242 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. 

6.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 8 năm 2020 ước đạt 3,8 triệu lượt, giảm 17,09% so với tháng trước, giảm 35,01% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng đầu năm 2020 đạt 32,9 triệu lượt, giảm 28,45% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 8 năm 2020 đạt 148,3 triệu Hk.km, giảm 14,47% so với tháng trước và giảm 36,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 8 tháng đầu năm 2020 đạt 1.306 triệu Hk.km, giảm 29,09% so với cùng kỳ năm trước.

6.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 năm 2020 ước đạt 2.931,7 tỷ đồng, giảm 1,23% so với tháng trước và tăng 15,06% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 21.197 tỷ đồng, tăng 6,97% so với cùng kỳ năm trước. 

6.4. Sân bay Cát Bi

Tháng 8 năm 2020 tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 15,37 tỷ đồng, giảm 48,76% so với tháng trước, giảm 38,42% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 8 tháng/2020, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 144,36 tỷ đồng, giảm 29,17% so với cùng kỳ năm trước.

7. Hàng hoá thông qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 8 năm 2020 ước đạt 11.391 nghìn TTQ, giảm 7,06% so với tháng trước và tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 
* Doanh thu cảng biển tháng 8 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 470,3 tỷ đồng, giảm 2,33% so với tháng trước, tăng 3,44% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 8 tháng đầu năm 2020 đạt 3.542 tỷ đồng, giảm 3,08% so với cùng kỳ năm 2019.

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 8 năm 2020 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,03% so với tháng 12/2019. CPI bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 4,32% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm có chỉ số giá tháng 8/2020 tăng so với tháng trước với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,08%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,51%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; nhóm giao thông tăng 0,16%; nhóm giáo dục tăng 0,74%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,10% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,17%. 02 nhóm còn lại có chỉ số giá không đổi so với tháng trước là nhóm bưu chính viễn thông, nhóm đồ uống và thuốc lá.
 
* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 
    - Chỉ số giá vàng tháng 8/2020 tăng 9,45% so với tháng trước, tăng 33,65% so với cùng tháng năm 2019, tăng 31,12% so với tháng 12/2019. Giá vàng bình quân tháng 8/2020 dao động ở mức 5,476 triệu đồng/chỉ, tăng 474.000 đồng/chỉ.
- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2020 giảm 0,11% so với tháng trước, giảm 0,04% so với cùng tháng năm 2019, tăng 0,14% so với tháng 12/2019. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 8/2020 dao động ở mức 23.264 đồng/USD, giảm 25 đồng/USD.

9. Hoạt động tài chính, ngân hàng 
9.1. Tài chính


Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2020 ước đạt 5.902,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 1.665,4 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.000 tỷ đồng. Ước 8 tháng/2020 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 47.606,7 tỷ đồng, bằng 83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 15.549,1 tỷ đồng, bằng 96,9%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30.856,7 tỷ đồng, bằng 76,8%.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 năm 2020, ước đạt 3.162,7 tỷ đồng; ước 8 tháng/2020 đạt 13.633,7 tỷ đồng, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương đạt 5.212,4 tỷ đồng, bằng 107,7%; chi thường xuyên đạt 6.768,7 tỷ đồng, bằng 111,8%.

9.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến hết tháng 8 năm 2020 đạt 224.813 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm trước, bằng 106,68% so với năm 2019.
* Công tác tín dụng:
Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 8 năm 2020 ước đạt 131.219 tỷ đồng, tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101,66% so với năm 2019.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội


* Công tác Lao động, việc làm
Tháng 8 năm 2020, thành phố đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia tuyển dụng của 75 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 1.728 lượt lao động; ước cấp mới 116 giấy phép lao động, cấp lại 64 giấy phép lao động. Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 15 phiên giao dịch việc làm (04 phiên vệ tinh lưu động) với sự tham gia tuyển dụng của 451 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 35.345 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 28.056 lượt người, bằng 79,38% nhu cầu tuyển dụng.
Tính từ đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 03 cuộc đình công với 1.988 người tham gia; xảy ra 12 vụ tai nạn lao động làm 11 người chết.

* Công tác giáo dục nghề nghiệp
Tính đến tháng 8/2020, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố là 68 đơn vị (gồm 16 trường cao đẳng, 15 trường trung cấp, 12 trung tâm GDNN và 14 trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên các quận, huyện và 11 cơ sở hoạt động GDNN). Công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp trên toàn thành phố ước đạt 32.658 học viên (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2019). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 83,7%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ từ 3 tháng trở lên ước đạt 34,5% (tăng 1% so với cùng kỳ) .

 * Công tác người có công
Trong 8 tháng năm 2020, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành giải quyết theo đúng chế độ đối với 2.223 đối tượng chính sách trên địa bàn như sau: trợ cấp một lần cho 1.701 người; trợ cấp hàng tháng: 81 người; chế độ thờ cúng liệt sĩ: 441 trường hợp; thực hiện tiếp nhận và thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 7.317 trường hợp. Thực hiện thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020) với tổng số tiền 195,61 tỷ đồng (trong đó: quà của thành phố là 186,34 tỷ đồng, quà của Chủ tịch nước là 9,27 tỷ đồng).
Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với Cách mạng đối với 2.436 trường hợp.

* Công tác giảm nghèo - bảo trợ xã hội
Tháng 8/2020, tiếp nhận 11 đối tượng vào các Trung tâm bảo trợ xã hội; tập trung được 19 lượt người lang thang trên địa bàn thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tiếp nhận 44 đối tượng đưa vào điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, tập trung được 191 lượt người người lang thang trên địa bàn (giảm 260 lượt người, tương ứng giảm 57,6% so với cùng kỳ).  
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo năm 2020 (đợt 2).

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Trong 8 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các cơ sở cai nghiện cho 2.271lượt người (bằng 93,88% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 70,97% so với kế hoạch năm 2020), cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 157 người (bằng 65,42% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 49,80% so với kế hoạch năm 2020). 
Phối hợp với công an quận, huyện tăng cường chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán Karaoke, đã tiến hành kiểm tra 86 buổi tại 315 cơ sở trên địa bàn.

2. Giáo dục - Đào tạo

Tháng 8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, các trường học; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục từ xa các quận, huyện; trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học... trên địa bàn khẩn trương thực hiện vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, các phòng chức năng, các khu vực trong nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và các công tác chuẩn bị cho năm học mới. 
Trong 02 ngày 09-10/8/2020, hơn 18.000 thí sinh Hải Phòng tại 41 điểm thi đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi sớm hơn thời gian quy định để thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi. 

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm 
* Công tác y tế dự phòng

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các địa phương, đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản có liên quan về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Sở Y tế tích cực phối hợp với các quận, huyện, tiếp tục rà soát, tổng hợp khai báo y tế những trường hợp đi về từ các địa phương có dịch để chủ động thực hiện cách ly và theo dõi.

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố không phát sinh trường hợp nhiễm virus gây bệnh Covid-19; các trường hợp nghi nhiễm hiện đang được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ theo đúng hướng dẫn và quy định.
Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Diễn biến một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tính đến 01/8/2020 so với tháng trước như sau: Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 01 ca (giảm 02 ca); bệnh Thủy đậu ghi nhận 13 ca (giảm 01 ca); bệnh Quai bị là 02 ca (giảm 07 ca); bệnh Tiêu chảy ghi nhận 180 ca (tăng 33 ca); bệnh viêm não virus ghi nhận 04 ca (tăng 03 ca); bệnh liên cầu lợn ở người không ghi nhận ca mắc.

* Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trên toàn thành phố.
Triển khai, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng tuyên truyền việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm; hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS
Tính đến 01/8/2020, lũy tích người nhiễm HIV là 11.299 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.323 người, và số người nhiễm HIV hiện còn sống là 5.976 người. 
Về việc thực hiện chương trình cai nghiện Methadone, tính đến tháng 8/2020, trên địa bàn toàn thành phố có tổng số bệnh nhân đang điều trị là 3.937 người, đạt liều duy trì là 3.707 người. Thời gian tới, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức SCDI để triển khai thí điểm cơ sở điều trị Methadone thành cơ sở điều trị nghiện toàn diện.

4. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020, toàn thành phố xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Các vụ tai nạn làm 07 người chết và 05 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 01 vụ, số người chết tương đương và số người bị thương giảm 05 người. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và tình trạng ùn tắc kéo dài, bảo đảm thông suốt giao thông trên địa bàn toàn thành phố. 
Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông. Các vụ tai nạn làm chết 36 người và bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18 vụ (tương ứng giảm 27,69%), số người chết giảm 13 người (tương ứng giảm 26,53%) và số người bị thương giảm 10 người (tương ứng giảm 34,48%). Nhìn chung trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do sự bất cẩn khi tham gia giao thông của người dân.

5. Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 12 vụ cháy, không gây thiệt hại về người. Các vụ cháy đang trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân và thống kê giá trị thiệt hại về tài sản. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 07 vụ. 
Tính chung từ đầu năm 2020, toàn thành phố đã xảy ra 56 vụ cháy (bằng 96,55% so với cùng kỳ năm 2019), làm 01 người chết, 03 người bị thương và giá trị thiệt hại về tài sản ước tính là 8.137 triệu đồng và 3,4 ha rừng. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở trên toàn thành phố./.

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây