Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn thông tin đầu vào, phục vụ biên soạn số liệu GRDP

Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn thông tin đầu vào, phục vụ biên soạn số liệu GRDP

 •   26/09/2023 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh giá trị mới tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trên địa bàn tỉnh/thành phố trong một thời gian nhất định (quý, 6 tháng hoặc một năm), là cơ sở để Lãnh đạo Đảng và Chính quyền địa phương có cơ sở đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác.
Cách thống kê GDP, CPI của Việt Nam tương đồng cách tính của thế giới

Cách thống kê GDP, CPI của Việt Nam tương đồng cách tính của thế giới

 •   01/10/2022 08:30:54 AM
 •   Đã xem: 1852
 •   Phản hồi: 0
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ với Lao Động về các phương pháp tính CPI, GDP hiện nay Việt Nam đang thực hiện.
Quy trình sản xuất thông tin thống kê và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

Quy trình sản xuất thông tin thống kê và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

 •   01/10/2022 08:30:54 AM
 •   Đã xem: 1461
 •   Phản hồi: 0
Quy trình sản xuất thông tin thống kê là một tập hợp các hoạt động, nhiệm vụ có liên quan, có cấu trúc để chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành thông tin thống kê. Quy trình sản xuất thông tin thống kê mô tả, xác định tập hợp các bước thực hiện cần thiết để sản xuất thông tin thống kê chính thức.
Hải Phòng xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại tạo động lực để phát triển đột phá

Hải Phòng xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại tạo động lực để phát triển đột phá

 •   01/10/2022 08:30:54 AM
 •   Đã xem: 2565
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của thành phố Hải Phòng đã có sự thay đổi mạnh mẽ với hàng chục công trình giao thông được đầu tư xây dựng với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Các công trình này đã tạo một diện mạo mới, có vai trò đặc biệt trong việc tháo gỡ “nút thắt” giao thông, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong tương lai.
Hải Phòng phát triển nguồn nhân lực phục vụ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội

Hải Phòng phát triển nguồn nhân lực phục vụ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội

 •   01/10/2022 08:30:54 AM
 •   Đã xem: 1263
 •   Phản hồi: 0
Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp và là đầu mối giao thông quan trọng giao lưu kinh tế trong và ngoài nước, là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng kinh tế động lực, trọng điểm phía Bắc. Trong những năm qua, kinh tế Hải Phòng có bước tăng trưởng khá và ổn định. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông đã tạo sức hút lớn đối với các nhà đâu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và công nghệ tiên tiến đến với Hải Phòng, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu lao động trong các ngành kinh tế.
Chỉ số về mức độ chênh lệch giàu nghèo (hệ số GINI) TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Chỉ số về mức độ chênh lệch giàu nghèo (hệ số GINI) TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

 •   01/10/2022 08:30:54 AM
 •   Đã xem: 3790
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân tăng 13,94%/năm, gấp 1,3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV của thành phố đề ra (10,5%/năm), gấp 1,97 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,06 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (6,78%/năm). Tuy nhiên, năm 2020, diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung, trong đó có Hải Phòng. Điều đó phần nào đã ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động, dẫn đến có sự thay đổi trong chênh lệch thu nhập các tầng lớp dân cư.
Phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

 •   21/06/2021 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 0
Để hằng năm đo lường, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, bài viết này giới thiệu một số nội dung chính kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và kết quả áp dụng biên soạn cho phạm vi toàn quốc và 6 vùng của nước ta trên cơ sở nguồn dữ liệu năm 2010 và sơ bộ năm 2019 của Tổng cục Thống kê (TCTK) và của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương (VPNTMTƯ).
Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững

Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững

 •   11/03/2021 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 3745
 •   Phản hồi: 0
Hải Phòng phát huy thành tựu đạt được trong 5 năm 2016-2020, phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030
Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2018

Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2018

 •   07/04/2020 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 4052
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn 2002-2018, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, đời sống của người dân, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, người dân được hưởng nhiều dịch vụ với chất lượng ngày càng cao
Tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động của Việt Nam

Tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động của Việt Nam

 •   09/03/2020 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 2460
 •   Phản hồi: 0
NSLĐ là giá trị hàng hóa và dịch vụ do lao động tạo ra trong một khoảng thời gian. Trong một nền kinh tế, khi khả năng tăng lao động đã đến giới hạn thì tăng NSLĐ trở thành yếu tố cốt lõi cho tăng trưởng kinh tế.

Giải thích về sự khác biệt giữa số liệu của Tổng cục Thống kê

 •   03/08/2015 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 1224
 •   Phản hồi: 0
Trong một báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội thảo “Giảm tham nhũng trong khu vực hộ kinh doanh tại Việt Nam: Giải pháp từ cải cách lĩnh vực thuế” do VCCI tổ chức ngày 11/6/2015 tại Hà Nội có đề cập nội dung: “theo Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê, tổng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp trên cả nước là 4,658 triệu hộ năm 2014, và 4,536 triệu hộ năm 2013” trong khi “theo số liệu quản lý của cơ quan thuế thì tính luỹ kế đến 31-12-2014 ngành thuế đã cấp mã số thuế cho 3,018 triệu hộ kinh doanh, tuy nhiên, trong số đó chỉ có 1,612 triệu hộ kinh doanh “đang hoạt động”. Từ đó, báo chí và truyền hình đã đặt câu hỏi “vậy thì 3 triệu hộ kinh doanh biến đi đâu ?”

Điều tra Thống kê thuộc lĩnh vực Dân số - văn xã, từ nghiệp vụ Thống kê đến nghiệp vụ xã hội

 •   17/06/2015 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 1591
 •   Phản hồi: 0
Trong hệ thống các cuộc điều tra thống kê, điều tra thống kê thuộc lĩnh vực dân số - văn xã có đặc thù riêng. Điều đó đã chi phối cách thức tổ chức thu thập thông tin cũng như quy định những yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng thu thập thông tin của các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây