Tiêu điểm

 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 thành phố Hải Phòng
 • -->
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2016
 • -->
 • Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2016
 • -->
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
 • -->
 • Phát động lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
 • -->
Tuyên truyền Luật Thống kê
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 thành phố Hải Phòng

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 thành phố Hải Phòng  

 •   22/09/2016 04:03:00 AM
 •   0
 •   0

Yếu tố góp phần làm tăng nhiều nhất trong tốc độ tăng chung là dự án đầu tư nước ngoài như: công ty TNHH LG Electronics: tháng 8/2016 sản xuất các sản phẩm đều tăng

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 9/2016

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp -2,35 +19,34
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +3,3 +13,05
- Hàng hóa thông qua cảng +4,18 +17,92
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +0,77 +3,31
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +2,22 +20,54
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây