Chế độ báo cáo thống kê cơ sở

  •   09/01/2016 02:03:00 PM
  •   Đã xem: 172
  •   Phản hồi: 0

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

  •   09/01/2016 01:38:00 PM
  •   Đã xem: 230
  •   Phản hồi: 0

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

, . : 60 giây