Chế độ báo cáo thống kê cơ sở

  •   09/01/2016 07:03:00 AM
  •   Đã xem: 195
  •   Phản hồi: 0

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

  •   09/01/2016 06:38:00 AM
  •   Đã xem: 252
  •   Phản hồi: 0

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

, . : 60 giây