Thông báo về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý

 •   07/07/2017 05:21:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng thông báo về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Cục từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/6/2017

Thông báo lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh

Thông báo lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh

 •   23/02/2017 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

Địa điểm thi tại trường Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẩn, tp Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian thi 02 ngày (ngày 11-12/3/2017

Luật thống kê 2015

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017

 •   26/12/2016 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ NĐ số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ, QĐ số 216/QĐ-CTK của Tổng cục trưởng TCTK, Cục Thống kê Hải Phòng thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016

 •   25/08/2016 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 781
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 573/TCTK-TCCB ngày 24/8/2016 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức năm 2016.

Phân công nhiệm vụ của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Thống kê

 •   16/02/2016 05:18:00 PM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TCTK ngày 06/01/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

Thông báo về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý

 •   26/01/2016 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0

Cục Thống kê thành phố Hải thông báo về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Cục từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/1/2016

Giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng

 •   15/01/2016 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0

Theo Quyết định số 03/QĐ -TCTK ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Thống kê , đồng chí Lê Gia Phong được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hải Phòng

Kế hoạch điều tra cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể năm 2015

 •   25/09/2015 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 519
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch kiểm tra thực hiện điều tra Thống kê thương mại và giá cả

 •   31/08/2015 05:57:00 PM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0

Lịch kiểm tra đánh giá tình hình chăn nuôi thời điểm 01/7/2015

 •   26/06/2015 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0

Thông báo điều động và bổ nhiệm cán bộ 6 tháng đầu năm 2015

 •   12/06/2015 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0

, . : 60 giây