STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 108/NQ-CP 26/11/2019 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2 Số 03/KH-BCĐTP 18/10/2019 Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy 08/07/2019 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện NQ số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng Hải Phòng 24/01/2019 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045
5 Số 2451/QĐ-BCĐTP 19/09/2018 Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
6 Số 02/KH-BCĐTP 18/09/2018 Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019 của thành phố Hải Phòng
7 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
8 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
9 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
10 Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi Tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
11 Luật Thống kê năm 2015 23/11/2015 Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước
12 56-2015-ND-CP 09/06/2015 Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức
13 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây