STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 03/KH-BCĐTP 17/10/2019 Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
2 Số 2451/QĐ-BCĐTP 18/09/2018 Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3 Số 02/KH-BCĐTP 17/09/2018 Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019 của thành phố Hải Phòng
4 113/2018/NĐ-CP 30/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
5 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
6 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
7 Nghị định 94/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định chi Tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
8 Luật Thống kê năm 2015 22/11/2015 Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước
9 56-2015-ND-CP 08/06/2015 Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức
10 108/2014/NĐ-CP 19/11/2014 Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hỏi đáp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây