Ngày 06/5 hằng năm - Ngày Thống kê Việt Nam

Thứ sáu - 30/09/2022 21:30
Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê và Tổng cục Thống kê ngày nay.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Thống kê đã từng bước phát triển và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.
 
Để ghi nhận và tôn vinh đóng góp quan trọng của Thống kê Việt Nam vào sự phát triển đất nước, ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) đã ký Quyết định số 510/QĐ-TTg lấy ngày 6 tháng 5 hằng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam”. Đây là sự kiện đặc biệt đối với ngành Thống kê, thống kê bộ, ban, ngành, địa phương, người làm công tác thống kê trong cả nước và tất cả người dân tham gia cung cấp thông tin thống kê cho nhà nước.
 
Quá trình 76 năm xây dựng và phát triển, Thống kê Việt Nam luôn khẳng định được sứ mệnh, vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Công tác thống kê luôn khẳng định là một ngành khoa học, chuyên môn, chuyên sâu để phản ánh tất cả các hoạt động trong bức tranh tổng thể về kinh tế – xã hội của đất nước.
 
Do vậy, với sự công nhận Ngày Thống kê Việt Nam 6/5 hằng năm là thể hiện sự tăng cường nhận thức và đồng hành, gắn kết giữa đối tượng cung cấp thông tin, đối tượng sản xuất thông tin và đối tượng sử dụng thống tin thống kê nhằm sản xuất thống tin thống kê nhanh nhất, chính xác nhất đáp ứng kịp thời tất cả nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.
 
06/5 hằng năm Ngày Thống kê Việt Nam 1
Một số hình ảnh tại Hội nghị Thống kê toàn quốc 

Tại Hội nghị Thống kê toàn quốc được tổ chức cách đây không lâu tại Hà Nội (17/3/2022), để nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Thống kê, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định “Ngành Thống kê là tai, là mắt của Đảng”; “nói có sách, mách có chứng”; là “con số biết nói”. Thủ tướng đã biểu dương và hoan nghênh sự đóng góp của ngành Thống kê trong thời gian qua, đặc biệt, những thành tựu phát triển kinh tế -xã hội trong năm 2021 có sự đóng góp không nhỏ của Ngành.
 
Để nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ đắc lực hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thống kê trên toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền; thống kê đảm bảo đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục và phân tích đánh giá, dự báo phải sát với tình hình và sử dụng có hiệu quả số liệu thống kê; người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, nắm về công tác thống kê để có số liệu tốt; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, gắn với việc cơ cấu lại và xây dựng bộ máy tinh gọn, làm việc có hiệu quả gắn với vị trí việc làm; đầu tư hơn cho việc nâng cao chuyển đổi số, kết hợp với các nền tảng chung; hoàn thiện thể chế; phối hợp với các bộ, ngành chặt chẽ và có hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế sâu rộng; chi phí hành chính thấp người dân được thụ hưởng không để ai bỏ lại phía sau.
 
Khẳng định kết quả đạt được trong những năm qua, tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Thống kê Việt Nam với nòng cốt là Tổng cục Thống kê đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai công tác thống kê, thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, công tác thống kê tập trung cũng như thống kê Bộ, ngành và địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động cung cấp, phổ biến thông tin thống kê được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo Bộ, ngành và nhu cầu của người dùng tin. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin được quan tâm, thể hiện qua việc nhiều Bộ, ngành đã ký Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê; phối hợp hiệu quả trong triển khai thực hiện các cuộc Tổng điều tra và thực hiện các Đề án lớn của ngành Thống kê. Các Bộ, ngành, địa phương cũng tích cực thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, triển khai kịp thời Luật Thống kê… Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu ngành Thống kê và thống kê các Bộ, ngành, địa phương cần tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung hơn nữa nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp…
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Thống kê đang tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Theo Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương 07 nhiệm vụ lớn trong năm 2022 là: Thứ nhất, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản liên quan đến thể chế, Luật Thống kê sửa đổi, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành. Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Thứ ba, hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu Tổng điều tra kinh tế 2021, hoàn thành điều tra lập bảng cân đối liên ngành IO và các cuộc điều tra thống kê khác. Thứ tưđổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin thống kê. Thứ năm, tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê. Thứ sáu, tăng cường kết nối, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê. Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng trong hoạt động thống kê.
 
Hướng về kỷ niệm Ngày Thống kê Việt Nam 06 tháng 5 năm nay, với quyết tâm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức hiện hữu, tin rằng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê sẽ cùng nhau xây dựng một nền thống kê tiên tiến, hiện đại./.

Tác giả: https://consosukien.vn/06-5-hang-nam-ngay-thong-ke-viet-nam.htm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây