Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2023 thành phố Hải Phòng

Thứ hai - 28/08/2023 23:36
Sản xuất công nghiệp của thành phố tháng Tám đã khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 26,43% so với tháng trước và tăng 15,69% so với cùng kỳ năm trước
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Hoạt động tài chính, ngân hàng
1.1 Tài chính


Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 8 năm 2023 ước đạt 7.854,7 tỷ đồng, bằng 98,15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 3.003 tỷ đồng, bằng 164,47% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.778 tỷ đồng, bằng 77,57% so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng/2023 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 60.284,5 tỷ đồng, đạt 51,77% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 85,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 20.810 tỷ đồng, đạt 48,96% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 85,07% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 37.929,6 tỷ đồng, đạt 54,26% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 84,63% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 năm 2023 ước đạt 1.898,8 tỷ đồng, bằng 102,94% so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng/2023 tổng chi ngân sách địa phương đạt 18.725,9 tỷ đồng, đạt 47,34% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 131,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển đạt 10.380,5 tỷ đồng, đạt 47,15% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 165,51% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 8.137,3 tỷ đồng, đạt 56,02% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 109,85% so với cùng kỳ năm trước. 

 1.2. Ngân hàng

* Công tác huy động vốn
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/8/2023 đạt 311.311 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. 
* Công tác tín dụng
Tổng dư nợ cho vay đến 31/8/2023 ước đạt 189.180 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm trước. 
Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: Cho vay bằng VND ước đạt 183.443 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 96,97%. Cho vay ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 5.737 tỷ đồng, bằng 69,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 3,03%.
Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay: Cho vay ngắn hạn ước đạt 99.569 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 52,63%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 89.611 tỷ đồng, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 47,37%. 

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá một số các mặt hàng thực phẩm tăng nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,63% so với tháng trước; tăng 3,47% so với tháng 12/2022 và tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước. 
Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,09% của 8 tháng năm 2022.
So với tháng trước, CPI thành phố Hải Phòng tháng 8/2023 tăng 0,63% (khu vực thành thị tăng 0,7%; khu vực nông thôn tăng 0,55%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm có chỉ số giá tăng, 03 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước.
So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 8/2023 tăng 3,16%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 08 nhóm tăng giá và 03 nhóm giảm giá.
So với tháng 12/2022, CPI tháng 8/2023 tăng 3,47%, trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 09 nhóm hàng tăng giá.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước.
Một số nguyên nhân làm tăng CPI 8 tháng năm 2023
- Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 5,88% do giá sắt, thép, xi măng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào làm CPI chung tăng 0,11 điểm phần trăm;
- Giá dịch vụ giáo dục tăng 6,69% do các trường khu vực ngoài công lập điều chỉnh tăng học phí năm học 2022-2023.
- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,45%, trong đó giá lương thực tăng 5,07%; giá thực phẩm tăng 2,36%; giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 6,14%.
- Dịch vụ du lịch tăng 12,32% so với cùng kỳ, làm CPI chung tăng 0,1 điểm phần trăm do nhu cầu du lịch trong nước và ngoài nước của người dân tăng.
Một số nguyên nhân làm giảm CPI 8 tháng năm 2023
- Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh 23 đợt, làm cho giá xăng dầu bình quân giảm 15,55% tác động CPI chung giảm 0,53 điểm phần trăm. Trong đó, giá xăng giảm 17,11%, giá dầu diezel giảm 15,65%.
- Giá gas trong nước từ đầu năm đến nay giảm 9,77% theo giá gas thế giới, tác động làm CPI giảm 0,1 điểm phần trăm.
- Giá xe ô tô mới giảm 1,39% là kết quả của việc các đại lý ô tô giảm giá khuyến mãi các mẫu xe cũ và tác động của chính sách giảm 50% thuế trước bạ (từ ngày 01/7/2023) đối với các xe ô tô sản xuất trong nước.
* Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ:
- Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tháng 8/2023 tăng 0,83% so với tháng trước, tăng 5,92% so với tháng 12/2022 và tăng 9,08% so với cùng tháng năm trước. Giá vàng bình quân tháng 8/2023 dao động ở mức 5,705 triệu đồng/chỉ.
- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2023 tăng 0,51% so với tháng trước, giảm 1,16% so với tháng 12/2022 và tăng 1,32% so với cùng tháng năm trước. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 8/2023 dao động ở mức 23.961 đồng/USD, tăng 122,24 đồng/USD. Bình quân 8 tháng năm 2023, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tăng 2,51% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư

Tháng 8/2023, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tiếp tục được tập trung đẩy mạnh thực hiện. Các cấp, các ngành phối hợp cùng các địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm được quan tâm đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý  ước đạt 46,5% kế hoạch năm và tăng 43,98% so với cùng kỳ năm trước.
 
Dự tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
tháng 8, 8 tháng năm 2023
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước nước do địa phương quản lý tháng Tám ước đạt 2.101,8 tỷ đồng, tăng 34,27% (tương ứng tăng 536,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 10.059,9 tỷ đồng, tăng 43,98% so với cùng kỳ năm 2022. Chia ra: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 7.364,2 tỷ đồng, tăng 55,54%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 2.207,0 tỷ đồng, tăng 20,16%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 488,7 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2022. 
* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tính đến 20/8/2023 Hải Phòng có 884 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 28,43 tỷ USD.
Tính từ đầu năm đến 20/8/2023 có 25 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động, trong đó có 18 dự án nằm ngoài KCN và 7 dự án nằm trong KCN.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 8/2023, thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng, vật nuôi. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản được duy trì và phát triển ổn định.

4.1. Nông nghiệp

* Trồng trọt
Tiến độ sản xuất vụ mùa
Tính đến ngày 15 tháng 8/2023, diện tích gieo cấy lúa vụ Mùa ước đạt 28.238 ha, bằng 98,02% so với vụ Mùa năm trước, các trà lúa sinh trưởng phát triển khá tốt, đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh rộ. 
Diện tích các loại cây rau màu chủ lực của vụ Mùa ước đạt: cây ngô 168,6 ha, bằng 67,83% so với cùng kỳ năm trước; cây rau muống 622,4 ha, bằng 86,23%; cải xanh các loại 305 ha, bằng 40,59%; dưa lấy quả 237,8 ha, bằng 71,86%; …
Trên cây lúa, tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại ước 3,8 nghìn ha, tăng 3,5 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: ốc bươu vàng nhiễm 120,5 ha; mật độ rầy lưng trắng cao gấp 5 lần so cùng kỳ năm trước; sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ mật độ tương đương cùng kỳ năm 2022. Trên cây rau màu một số sinh vật gây hại phát sinh như: sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô; ruồi đục quả trên cây mướp, bầu bí; dòi đục lá, bệnh sương mai gây hại trên cây đậu, đỗ; bọ nhảy trên cây rau họ thập tự; ....
* Chăn nuôi
Ước tính tháng 8 năm 2023, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,21 nghìn con, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 7,31 nghìn con, giảm 8,5%.
Tổng đàn lợn hiện có ước đạt 144,9 nghìn con, giảm 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi lợn giảm nhẹ do giá thức ăn chăn nuôi tăng; giá lợn hơi xuất chuồng có thời điểm giảm dưới giá thành sản xuất khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tạm ngừng hoặc giảm quy mô nuôi.
Chăn nuôi gia cầm giảm nhẹ, do đàn vịt toàn thành giảm mạnh. Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.551,6 nghìn con, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà đạt 6.843 nghìn con, tăng 3,4%. 

4.2. Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp tháng 8/2023 nhìn chung ổn định. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 75,6 m3, bằng 91,64% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.259,8 ste bằng 98,65%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 23,3 nghìn cây, bằng 106,88%.
Ước tính 8 tháng/2023, sản lượng gỗ khai thác đạt 887,9 m3, bằng 98,92% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 23.866,5 ste, bằng 97,07%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 171,8 nghìn cây, bằng 101,6%.

4.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8 năm 2023 ước đạt 15.987,7 tấn, tăng 2,11% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng/2023, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 131.319 tấn, tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước.
 

 * Tình hình sản xuất
Khu vực nuôi nước ngọt tiếp tục thu hoạch các đối tượng đạt kích cỡ thương phẩm (cá rô phi, cá trắm cỏ, trắm đen...); khu vực nuôi nước lợ thu tỉa các sản phẩm (tôm sú, cua biển...) xuất bán, tiếp tục thả bù con giống, chủ động chăm sóc đàn thủy sản đã thả nuôi. Khu vực nuôi lồng bè các hộ nuôi đang thực hiện đóng mới, bổ sung trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thủy sản. 
* Khai thác 
Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 10.340,1 tấn, tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng/2023 sản lượng khai thác đạt 80.582,7 tấn, tăng 0,95%, chia ra: cá các loại đạt 50.587,8 tấn, giảm 0,53%; tôm các loại đạt 6.098,5 tấn, tăng 0,68%; thủy sản khác đạt 23.896,4 tấn, tăng 4,33%. 
Khai thác biển hiện nay đang vào vụ chính, ngư trường khai thác chính của tàu cá Hải Phòng là Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Nam, Bắc và Đông đảo Bạch Long Vĩ với các đối tượng khai thác là mực, cá nổi nhỏ (nục, bạc má,…) và một số loại cá đáy (cá bơn, cá hồng…) đội tàu hoạt động quanh khu vực này, khai thác đạt sản lượng tăng khá.    
    
5. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp của thành phố tháng Tám đã khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 26,43% so với tháng trước và tăng 15,69% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới và trong nước những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 11,55% so với cùng kỳ năm trước .
 
                 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 ước tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,07%, đóng góp 11,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,13%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 42,03%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,42%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.
Trong 8 tháng, một số ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 82,55%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 80%;  sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 78,89%; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 48,37%; sản xuất bột giấy, giấy và bìa tăng 48,16%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 45,24%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 37,42%; sản xuất xe có động cơ tăng 34,11%;...
Ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: sản xuất pin và ắc quy giảm 65,85%; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp giảm 48,21%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 39,46%; sản xuất hóa chất cơ bản giảm 36,86%; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp giảm 27,57%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng giảm 25,67%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 25,20%; sản xuất đồ gỗ xây dựng giảm 24,98%; sản xuất giường tủ bàn ghế giảm 23,81%;...
* Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2023 ước tăng 33,39% so với tháng trước và tăng 5,72% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, chỉ số tiêu thụ tăng 5,73%. Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: sản xuất thiết bị truyền thông tăng 31,54%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 41,52%; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 34,40%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 34,30%; sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 23,06%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 20,19%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 19,76%; ...
Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh như: sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 58,12%; sản xuất đồ gỗ xây dựng giảm 44,87%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 36,91%; sản xuất sắt thép gang giảm 32,59%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng giảm 25,38%; sản xuất giường tủ, bàn ghế giảm 24,81%; sản xuất giày dép giảm 23,6%; may trang phục giảm 18,79%; sản xuất xe có động cơ giảm 9,83%;...
* Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/8/2023 dự kiến tăng 1,94% so với tháng trước và tăng 30,28% so với cùng thời điểm năm trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng rất cao so cùng kỳ: sản xuất xe có động cơ tăng 156,11%; sản xuất gỗ các loại tăng 155,69%; sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 124,20%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 93,86%. Tiếp theo là một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao như sản xuất săm lốp cao su tăng 76,90%; sản xuất đồ chơi trò chơi tăng 45,52%; may trang phục tăng 42,90%; sản xuất giày dép tăng 36,31%;...
Bên cạnh đó có một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với cùng kỳ như: sản xuất bia và mạch nha giảm 93,06%; sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất mô tơ máy phát giảm 83,56%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 75,97%; gia cầm và thủy sản giảm 72,31%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao giảm 57,36%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng giảm 45,04%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 25,91%;...
* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm 2023 dự kiến tăng cao so với cùng kỳ năm trước: tủ lạnh gia đình sản xuất đạt 270,2 nghìn chiếc, tăng 22,3 lần so với cùng kỳ; cấu kiện cầu bằng sắt thép sản xuất đạt 39,5 nghìn tấn, tăng 477,09%; các thiết bị ngoại vi của máy vi tính sản xuất đạt 11,5 triệu cái tăng 196,01%; bút chì đen, bút chì màu và các loại bút chì khác sản xuất đạt 267,3 triệu cái, tăng 52,58%; giấy và bìa khác sản xuất đạt 7 nghìn tấn, tăng 48,16%; modul camera sản xuất đạt 130,4 triệu cái, tăng 38,27% so với cùng kỳ;…
Một số sản phẩm chủ yếu giảm so với cùng kỳ: các loại ắc quy điện sản xuất đạt 87,3 nghìn Kwh, giảm 65,85%; thuốc lá có đầu lọc sản xuất đạt 54,4 triệu bao, giảm 39,46%; các loại nến cây sản xuất đạt 54,3 triệu cây giảm 32,57%; máy cắt cỏ sản xuất đạt 1.183,1 nghìn cái, giảm 27,57%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa sản xuất đạt 36,6 nghìn tấn, giảm 26,33%; sắt thép các loại sản xuất đạt 670,4 nghìn tấn, giảm 26,19%; giày dép các loại sản xuất đạt 31,4 triệu đôi, giảm 21,77%; máy in văn phòng sản xuất đạt 855,2 nghìn chiếc, giảm 25,67% so với cùng kỳ;...
 * Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2023 dự kiến tăng 2,52% so với tháng 7/2023 và giảm 6,48% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,9%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 4,51%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,65%. 
Tại thời điểm trên, trong các ngành kinh tế cấp I chỉ số sử dụng lao động của ngành khai khoáng tăng 27,50% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,69%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,79%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,46% so với cùng kỳ năm trước.

6. Thương mại, dịch vụ

Tháng 8 năm nay là thời điểm dịp lễ Vu Lan (tháng 7 âm lịch), theo truyền thống của người Việt, người dân có xu hướng tập trung cho rằm tháng Bảy nên nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, vật phẩm tăng cao. Ngoài ra, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng tác động làm tăng doanh thu một số ngành như: may mặc, vật phẩm văn hóa, giáo dục, vận tải hành khách,… Tuy nhiên, tháng 8 cũng vào thời điểm cuối mùa du lịch nên doanh thu các hoạt động dịch vụ lưu trú, du lịch, lữ hành giảm so với tháng trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2023 ước đạt 16.930,7 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 129.653,5 tỷ đồng, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm trước.
*/Doanh thu chia theo ngành hoạt động- Hoạt động bán lẻ:
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 13.859,3 tỷ đồng, tăng 1,52% so với tháng trước, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, hầu hết các nhóm ngành hàng đều có ước tính tăng so với tháng trước, cụ thể: doanh thu bán lẻ lương thực, thực phẩm tăng 0,83%; hàng may mặc tăng 0,82%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 1,61%; vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 5,51%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,39%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 2,48%, phương tiện đi lại khác tăng 0,22%; xăng dầu các loại tăng 2,18%, nhiên liệu khác tăng 0,92%, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 0,55%; hàng hóa khác tăng 0,75%, doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 1,62%.
Ước tính 8 tháng năm 2023, tổng doanh thu bán lẻ đạt 107.359,6 tỷ đồng, tăng 14,06% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các nhóm ngành hàng.
 Trong đó, doanh thu bán lẻ lương thực, thực phẩm tăng 14,02%; hàng may mặc tăng 14,12%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,97%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 14,75%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 14,04%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 14,09%; phương tiện đi lại khác tăng 14,03%; xăng dầu các loại tăng 14,24%; nhiên liệu khác tăng 14,04%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 13,61%; hàng hóa khác tăng 14,01%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 14,13%.
- Hoạt động dịch vụ:  
Doanh thu các ngành dịch vụ ước tính tháng 8 và 8 tháng năm 2023 như sau:
+ Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 8 năm 2023 ước đạt 226,2 tỷ đồng, giảm 13,36% so với tháng trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu lưu trú đạt 1.541,1 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm trước. 
+ Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 8 năm 2023 ước đạt 1.921,1 tỷ đồng, tăng 3,12% so với tháng trước và tăng 12,37% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh thu ăn uống đạt 13.499,1 tỷ đồng, tăng 13,69% so với cùng kỳ năm trước. 
+ Doanh thu du lịch lữ hành tháng 8 năm 2023 ước đạt 37,1 tỷ đồng, giảm 29,24% so với tháng trước, tăng 21,12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng/2023, dịch vụ du lịch lữ hành đạt 202,3 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu dịch vụ khác tháng 8 năm 2022 ước đạt 887,0 tỷ đồng, giảm 3,29% so với tháng trước, tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động dịch vụ khác ước đạt 7.051,4 tỷ đồng, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2022.

7. Hoạt động lưu trú và lữ hành 

Tổng lượt khách tháng 8 năm 2023 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 841,2 nghìn lượt, giảm 20,88% so với tháng trước và tăng 10,85% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 82,5 nghìn lượt, giảm 9,39% so với tháng trước và tăng 3,39% so với cùng tháng năm trước. 
Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 5.552,5 nghìn lượt, tăng 13,73% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 666,7 nghìn lượt, tăng 75,64% so với cùng kỳ năm trước. 
Đối với hoạt động lữ hành, tháng 8 năm 2023 lượt khách lữ hành của các cơ sở trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 19,9 nghìn lượt, giảm 0,53% so với tháng trước và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 76,2 nghìn lượt tăng 15,29% so với cùng kỳ. 

8. Giao thông vận tải

Tám tháng đầu năm 2023, năng lực vận chuyển và chất lượng hoạt động vận tải tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và dịch vụ bưu chính, chuyển phát dự kiến tháng 8 năm 2023 đạt 9.780,8 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 77.566,6 tỷ đồng, tăng 15,88% so với 8 tháng cùng kỳ năm 2022.

8.1. Vận tải hàng hoá

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng 8 ước tính đạt 24,66 triệu tấn, tăng 2,62% so với tháng trước và tăng 8,95% so với tháng cùng kỳ năm 2022; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 10.687,7 triệu tấn.km, tăng 5,04% so với tháng trước và tăng 11,60% so với cùng kỳ năm 2022.
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 190,6 triệu tấn, tăng 7,27%; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 79.021,7 triệu tấn, tăng 4,63% so với 8 tháng cùng kỳ năm 2022. 

8.2. Vận tải hành khách    

Số lượt hành khách vận chuyển tháng 8 năm 2023 ước đạt 6,2 triệu hành khách, tăng 3,34% so tháng trước và tăng 42,26% so với tháng cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 264,3 triệu Hk.km, tăng 4,50% so tháng trước và tăng 48,48% so với tháng cùng kỳ năm trước. 
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, số lượt hành khách vận chuyển đạt 45,7 triệu hành khách, tăng 82,18%; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.989,8 triệu Hk.km, tăng 94,81% so với 8 tháng cùng kỳ năm 2022. 

8.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 năm 2023 ước đạt 4.651,0 tỷ đồng, tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 11,67% so với cùng tháng năm trước. Ước 8 tháng năm 2023, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 37.691,9 tỷ đồng, tăng 18,36% so với cùng kỳ năm trước.

8.4. Vận tải hàng không

Tháng 8 năm 2023, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 6,23% so với tháng trước, giảm 17,71% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt gần 207,1 tỷ đồng, tăng 2,39% so với cùng kỳ.
Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 8 năm 2023 ước đạt 1.460 chuyến, giảm 1,62% so với tháng trước, giảm 18,71% so với cùng tháng năm trước. Tháng 8 có 60 chuyến bay ngoài nước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 11.841,0 chuyến, giảm 5,9% so với cùng kỳ.
Tổng số hành khách tháng 8 năm 2023 ước đạt 219,0 nghìn lượt người, giảm 19,32% so với tháng trước, giảm 27,03% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, tổng số hành khách vận chuyển ước đạt hơn 1.914,2 nghìn lượt người, giảm 5,01% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 1.100 tấn, giảm 0,63% so với tháng trước, tăng 18,28% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, tổng số hàng hóa ước đạt 10.330 tấn, tăng 40,35% so với cùng kỳ.

9. Hàng hoá thông qua cảng 

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến tháng 8 năm 2023 ước đạt 14,7 triệu TTQ, tăng 10,71% so với tháng trước và tăng 12,95% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu năm 2023 đạt 97,46 triệu TTQ, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm 2022.
* Doanh thu cảng biển 8 tháng đầu năm 2023 đạt 4.310,6 tỷ đồng, giảm 1,11% so với cùng kỳ năm 2022.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trong tháng 8/2023, đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội

* Công tác Lao động, việc làm
Tháng 8 năm 2023, Sàn giao dịch việc làm dự kiến tổ chức 07 phiên giao dịch với sự tham gia tuyển dụng của trên 90 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng khoảng 12.690 lao động, cung lao động tại Sàn khoảng 12.670 lượt người. Ước cấp mới 100 giấy phép lao động, cấp lại 10 giấy phép lao động, gia hạn 50 giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp 01 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hướng dẫn tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của 20 doanh nghiệp; thực hiện thẩm định 22 hồ sơ nội quy lao động và ra thông báo thực hiện Nội quy lao động cho 08 doanh nghiệp. Trên địa bàn thành phố không xảy ra đình công, không xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết người.
Trong 8 tháng năm 2023, ước tổ chức 36 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 570 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng khoảng 63.090 lượt lao động; Cung lao động tại Sàn khoảng 69.120 lượt người, bằng 1,09 lần nhu cầu tuyển dụng. Đăng kí bảo hiểm thất nghiệp ước là 16.580 người, đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 15.650 người (tăng 33,07% so với cùng kỳ năm 2022), với kinh phí khoảng 376,1 tỷ đồng. Qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 16.580 người.
Ước cấp mới 2.060 giấy phép lao động, cấp lại 132 giấy phép lao động, gia hạn 520 giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp 17 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đã thực hiện thẩm định 180 hồ sơ nội quy lao động và ra thông báo thực hiện nội quy lao động cho 64 doanh nghiệp; đã tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của 155 doanh nghiệp. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố xảy ra 03 cuộc đình công, ngừng việc tập thể với khoảng 282 lao động tham gia (cùng kỳ năm 2022 xảy 03 cuộc đình công, ngừng việc tập thể, khoảng 2.880 lao động tham gia); xảy ra 06 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 07 người (giảm 03 vụ tai nạn lao động so với cùng kỳ năm 2022).
* Công tác Giáo dục nghề nghiệp
Tháng 8 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Công văn số 3490/SLĐTBXH-GDNN ngày 14/7/2023; báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tại Báo cáo số 191/BC-SLĐTBXH ngày 18/7/2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cung cấp số liệu, phối hợp xây dựng Đề án “Đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030” theo nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Công văn số 4004/VP-TH ngày 10/6/2023.
Trong 8 tháng năm 2023, tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các Quyết định về sắp xếp cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập thành phố quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch và phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên đại bàn thành phố Hải Phòng năm 2023 tại Tờ trình số 77/TTr-SLĐTBXH ngày 04/8/2023. Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố tại Văn bản số 3103/SLĐTBXH-GDNN ngày 23/6/2023. Thẩm định, tham mưu cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho Công ty TNHH Dịch vụ Tân Kế Toán.
* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Tháng 8 năm 2023, đã tổ chức tiếp nhận cai nghiện ma túy tập trung tại các Cơ sở cai nghiện ma túy cho 110 người. Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 35 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.855 người, trong đó ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đang quản lý 06 cơ sở điều trị cho 1.162 người. Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố đã tiến hành rà soát, nắm tình hình, kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage ... trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, Đoàn đã lập biên bản chuyển thanh tra chuyên ngành xử phạt 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Đồ Sơn với tổng số tiền là 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. 
Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các Cơ sở cai nghiện ma túy cho 1.490 lượt người, bằng 115,06% so với cùng kỳ năm trước (1.490/1.295). Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.855 người, trong đó 06 cơ sở thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội điều trị cho 1.375 người, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm trước (1375/1379). Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 242 người, bằng 138,3% so với cùng kỳ năm trước (242/175). Tính đến 01/8/2023, đã có 272 hồ sơ được lập đưa người nghiện có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, trong đó 199 người đã được đưa vào các cơ sở cai nghiện đạt 46,6% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 (199/427). Đoàn kiểm tra 178 thành phố đã tiến hành kiểm tra 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage, trong đó: 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ trong kế hoạch đã được phê duyệt và tiến hành kiểm tra đột xuất 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qua kiểm tra, Đoàn đã lập biên bản chuyển thanh tra chuyên ngành xử phạt 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Đồ Sơn với tổng số tiền là 7 triệu đồng nộp Kho bạc nhà nước.

2. Giáo dục - Đào tạo

Trong tháng 8/2023, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2023- 2024; triển khai các quy trình mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường học. Kiểm tra công tác tuyển sinh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. 
Tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện họp hội đồng phiên thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 5, 8,11.

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm 

*Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh truyền nhiễm khác
Trong tháng 8/2023, dịch covid-19 tại Hải Phòng cơ bản được kiểm soát, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng giảm nhiều trong thời gian gần đây; thành phố tiếp tục có các chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn không để xảy ra nguy cơ bùng dịch.
Đẩy mạnh công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng để từng bước nâng cao số lượng và chất lượng các kênh giám sát tại các tuyến từ xã/phường, quận/huyện đến tuyến thành phố; dự trù, chuẩn bị các cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất sinh phẩm để đảm báo công tác phòng, chống dịch
* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong 8/2023, thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ATTP ngày 29/6/2023 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà năm 2023. Hai đoàn kiểm tra của Chi cục đã tiến hành kiểm tra 56 cơ sở, tỉ lệ đạt 80,4%, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 8 triệu đồng.
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-ATTP ngày 02/7/2023 về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ chương trình đón tiếp Đoàn công tác của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị thực hiện Nghị Quyết 27-NQ/TW tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Khách sạn Dream - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, Đồ Sơn,  Hải Phòng. 
* Công tác phòng chống HIV/AIDS
Số người nhiễm HIV đang còn sống đến thời điểm báo cáo là 6.348 trường hợp; số người nhiễm HIV lũy tích là 11.778 người; lũy tích số người chuyển sang AIDS là 6.372 người, lũy tích số người chết do AIDS là 5.430 người.
Đến thời điểm báo cáo có 18 cơ sở điều trị Methadone, điều trị 3.854 người, đạt 84 % chỉ tiêu được giao, số bệnh nhân đạt liều duy trì 95%. Ngành Y tế điều trị cho 2.716 bệnh nhân đạt 70%.

4. Văn hóa - Thể thao 

Trong tháng 8/2023, thành phố tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; thực hiện  tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kinh doanh dịch vụ văn hóa, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện các Đề án chuyển đổi số: “Số hóa tài liệu di sản văn hóa và tài liệu quý tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng”; “Xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số”. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tiếp tục thực hiện các dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Hải Phòng; Đề án Trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật tại nhà trưng bày trong khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ; Nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

5. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023, toàn thành phố xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 03 người chết và 02 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ (tương ứng tăng 33,33%); số người chết tăng 01 người (tương ứng tăng 50%) và số người bị thương giảm 01 người (tương ứng giảm 33,33%). Các vụ tai nạn chủ yếu từ va chạm cá nhân, do người dân chưa chấp hành đúng luật, không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.  
Trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 03 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 39 người và bị thương 09 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 01 vụ (tương ứng giảm 2,56%); số người chết tăng 04 người (tương ứng tăng 11,43%); số người bị thương tăng 01 người (tương ứng tăng 12,5%).

6. Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 14 vụ cháy, làm chết 01 người, không có người bị thương; một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 2,72 ha; các vụ cháy khác đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản.
 Trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 61 vụ cháy, số người chết là 06 người và bị thương 01 người; nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do tình trạng bất cẩn trong cách sử dụng các thiết bị có nguy cơ cháy, nổ cao tại một số nhà dân và cơ quan, doanh nghiệp; một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 2,72 ha; các vụ cháy khác đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy./.

Tác giả: Cục THống kê Hải Phòng

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây