Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung

Thứ sáu - 27/11/2020 02:19
  1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp được đo bằng tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng yếu tố trong tăng trưởng chung của tổng sản phẩm trong nước.

Công thức tính :

Tỷ trọng đóng góp của yếu tố vốn (%)

=

Mức tăng GDP so với năm trước do yếu tố vốn đóng góp


Tổng mức tăng GDP so với năm trước

 

Tỷ trọng đóng góp của yếu tố lao động (%)

=

Mức tăng GDP so với năm trước do yếu tố lao động đóng góp


Tổng mức tăng GDP so với năm trước

Tỷ trọng đóng góp của TFP (%)

=

Mức tăng GDP so với năm trước do TFP đóng góp


Tổng mức tăng GDP so với năm trước

  1. Phân tổ chủ yếu

– Khu vực kinh tế;

– Loại hình kinh tế.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0514.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây