Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

Thứ sáu - 27/11/2020 02:35
  1. Khái niệm, phương pháp tính

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước là tỷ trọng giá trị tăng thêm được tạo ra của các ngành/các nhóm ngành và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, các loại hình kinh tế … so với tổng sản phẩm trong nước. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá hiện hành.

Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước của một ngành (nhóm ngành), một loại hình kinh tế được tính theo công thức sau:

     Ki

  =

Ii

×

100

GDP

Trong đó:

i: Cơ cấu của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thứ i;

Ii : Giá trị tăng thêm của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thứ i;

GDP : Tổng sản phẩm trong nước.

  1. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ quý phân tổ theo:

– Ngành kinh tế;

– Mục đích sử dụng.

b) Kỳ năm phân tổ theo:

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế;

– Mục đích sử dụng.

  1. Kỳ công bố: Quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây