HTCTTK tỉnh – chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ cấu chi

Thứ tư - 15/05/2024 23:48
HTCTTK tỉnh – Chỉ tiêu chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ cấu chi

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu chi ngân sách phản ánh tỷ trọng từng khoản chi trong tổng chi ngân sách.

Tỷ trọng mỗi khoản
chi ngân sách theo từng loại phân tổ (%)

= Chi ngân sách
theo từng loại phân tổ

 


x 100

Tổng chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Phân tổ chủ yếu: Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi).

3. Kỳ công bố: Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm.

4. Nguồn số liệu

– Báo cáo chi ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Tài chính;

– Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Tác giả: CTK Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây