Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ tư - 23/09/2020 23:56
Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra thí điểm năm 2020 của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Yên, Tiền Giang.
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 87/QĐ-CTK về việc thành lập Tổ Chỉ đạo điều tra thí điểm năm 2020 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Tổ Chỉ đạo điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế Cục Thống kê Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-TCĐ ngày 23/9/2020 triển khai điều tra thí điểm này.

Đối tượng điều tra bao gồm: 
(1) Cơ sở sản xuất, kinh doanh (Cơ sở SXKD), là địa điểm sản xuất kinh doanh chỉ thực hiện một hoạt động SXKD và đóng trên một địa bàn xác định. Cơ sở SXKD thường là đơn vị cơ sở của Doanh nghiệp. 

(2) Cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (gọi chung là Cơ sở SXKD cá thể phi NLTS), là đơn vị cơ sở chỉ thực hiện 1 loại hoạt động SXKD không thuộc ngành NLTS trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 3 trên địa bàn của 1 xã.

(3) Cơ sở sự nghiệp, là đơn vị cơ sở chỉ thực hiện 1 loại hoạt động sự nghiệp trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 3 trên địa bàn của 1 xã. Hoạt động sự nghiệp theo quy định của nhà nước là hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội (áp dụng chế
độ hạch toán của các đơn vị sự nghiệp, không phải của doanh nghiệp).

(4) Cơ sở tôn giáo, là đơn vị cơ sở của đơn vị tôn giáo, thực hiện hoạt động tôn
giáo trong phạm vi địa bàn 1 xã.

Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 4 loại phiếu điều tra, trong đó Doanh nghiệp áp dụng 05 loại phiếu, cơ sở SXKD cá thể áp dụng 05 loại phiếu, đơn vị sự nghiệp áp dụng 06 loại phiếu và cơ sở tôn giáo áp dụng 01 loại phiếu.

Thời gian thu thập thông tin: Thực hiện từ ngày 01-15/10/2020.

Phương pháp thu thập thông tin của điều tra thí điểm: 

- Thực hiện thu thập thông tin gián tiếp đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra thí điểm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra thí điểm.

- Thực hiện phỏng vấn trực tiếp đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo: Áp dụng thống nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp tại cơ sở, thu thập thông tin bằng CAPI.
 

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây