Các văn bản pháp lý và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ năm - 18/02/2021 20:56
Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
 1. Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tải và xem
 2. Quyết định số 1344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 -  Tải và xem.
 3.  Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 - Tải và xem.
II. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
 1. Quyết định 2651/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Tải và xem
 2. Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Bổ sung và kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Tải và xem
 3. Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Tải và xem
 4. Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tải và xem
 5. Công văn số 1083/BCĐ-TTT ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo thành phố về Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trong cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố - Tải và xem
III. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
 1. Phiếu và sổ tay hướng dẫn điều tra viên khối Doanh nghiệp - Tải và xem
 2. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp - Tải và xem
 3. Phiếu và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem 
 4. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - Tải và xem
 5. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể - Tải và xem
 6. Quy trình điều tra phiếu Cá thể - Tải và xem
 7. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo - Tải và xem
 8. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể - Tải và xem
 9. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội - Tải và xem

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây