Tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 2 năm 2022

Thứ hai - 28/02/2022 05:09

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02, 02 THÁNG NĂM 2022

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

          

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Hoạt động tài chính, ngân hàng

1.1 Tài chính

Tháng 02/2022 thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách theo hướng tích cực, hiệu quả và tiết kiệm.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 02 năm 2022 ước đạt 6.603,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.303,2 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.300 tỷ đồng. 
Ước 02 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 16.591,6 tỷ đồng, bằng 112,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18,1% dự toán Trung ương giao, đạt 15,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong đó:
+ Thu nội địa ước đạt 6.627,9 tỷ đồng, bằng 121,1% so với cùng kỳ năm trước; đạt 20,9% dự toán Trung ương, đạt 16,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố;
+ Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 9.962 tỷ đồng, bằng 119,4% so với cùng kỳ năm trước; đạt 17,8% dự toán Trung ương, đạt 16,6% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố.
Ước tính 02 tháng đầu năm 2022, trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 294,7 tỷ đồng, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 168,8 tỷ đồng, bằng 92,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.050,3 tỷ đồng, bằng 128,3%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.942,8 tỷ đồng, bằng 99,1% so với cùng kỳ năm trước...
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 năm 2022 ước đạt 1.394,7 tỷ đồng; ước 02 tháng năm 2022 đạt 3.124,4 tỷ đồng, bằng 120,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 1.030,7 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 1.894,8 tỷ đồng.

1.2 Ngân hàng

Công tác huy động vốn tiếp tục tăng trưởng ổn định, tăng trưởng tín dụng được cải thiện giúp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp.

* Công tác huy động vốn
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 28/02/2022 đạt 267.524 tỷ đồng, bằng 109,90% so với cùng kỳ năm trước. 
Theo loại tiền: Huy động bằng VND ước đạt 251.144 tỷ đồng, bằng 109,63% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 93,88%; ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 16.380 tỷ đồng, bằng 114,11% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 6,12%.
Theo hình thức huy động: Huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 154.999 tỷ đồng, bằng 101,17% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 57,94%; tiền gửi thanh toán ước đạt 106.493 tỷ đồng, bằng 127,60% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 39,80%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 6.032 tỷ đồng.

* Công tác tín dụng
Tổng dư nợ cho vay đến 28/02/2022 ước đạt 153.908 tỷ đồng, bằng 119,63% so với cùng kỳ năm trước. 
Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: Cho vay bằng VND ước đạt 145.415 tỷ đồng, bằng 119,67% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 94,48%. Cho vay ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 8.493 tỷ đồng, bằng 118,90% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 5,52%.
Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay: Cho vay ngắn hạn ước đạt 78.870 tỷ đồng, bằng 127,97% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 51,24%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 75.038 tỷ đồng, bằng 111,95% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 48,76%. 

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Giá cả thị trường trước và sau Tết Nhâm Dần về cơ bản ổn định, không có biến động lớn về giá, một phần là do thành phố đã tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; đẩy mạnh triển khai chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, sau Tết là thời điểm Rằm tháng Giêng, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng, kèm theo đó là tình hình thời tiết miền Bắc mưa, rét kéo dài khiến cho giá rau xanh tăng cao; giá xăng, dầu tăng cao kỷ lục; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp (số ca F0 tăng nhanh sau Tết) là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2022 tăng 1,86% so với tháng 01/2021, tăng 1,78% so với tháng 12/2021 và tăng 1,96% so với cùng kỳ năm trước.
So với tháng trước, CPI thành phố Hải Phòng tháng 02/2022 tăng 1,86% (khu vực thành thị tăng 2,08%; khu vực nông thôn tăng 1,57%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm có chỉ số giá tiêu dùng tăng, 03 nhóm hàng có chỉ số giá ổn định so với tháng trước.
So với tháng 12/2021, CPI tháng 02/2022 tăng 1,78%, trong đó có 10 nhóm hàng có chỉ số giá tăng. Nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao nhất là 4,6%, chủ yếu do từ đầu năm đến nay giá xăng A95 tăng 2.990 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 2.980 đồng/lít và giá dầu diezel tăng 3.230 đồng/lít; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,42% do nhu cầu về thực phẩm phục vụ trước và sau Tết Nhâm Dần tăng cao.
So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 02/2022 tăng 1,96%, trong đó có 09 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, 02 nhóm hàng có chỉ số giá giảm (chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá giảm nhiều nhất với 1,05%, tiếp đến là chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,34% do giá thịt lợn giảm so với cùng kỳ). Trong nhóm hàng có chỉ số giá tăng, nhóm giao thông có chỉ số tăng cao nhất với 17,86% chủ yếu do từ tháng 02/2021 đến nay giá xăng A95 đã tăng 9.010 đồng/lít, xăng E5 tăng 9.230 đồng/lít và dầu Diezel tăng 7.760 đồng/lít.

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 
- Chỉ số giá vàng tháng 02/2022 tăng 2,09% so với tháng trước, tăng 2,99% so với tháng 12/2021 và giảm 1,88% so với cùng kỳ. Giá vàng bình quân tháng 02/2022 dao động ở mức 5,42 triệu đồng/chỉ, tăng 111.000 đồng/chỉ.
- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2022 giảm 0,24% so với tháng trước, giảm 0,56%  so với tháng 12/2021 và giảm 1,17% so với cùng kỳ. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 02/2022 dao động ở mức 22.858 đồng/USD, giảm 54,94 đồng /USD.

3. Đầu tư

Bước sang năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giai đoạn 2021 - 2025, vốn ngân sách thành phố tiếp tục được phân bổ đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, vừa góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa đáp ứng được yêu cầu giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Vốn đầu tư công năm 2022 được bố trí để thực hiện các chương trình, dự án như: xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; hỗ trợ các quận, huyện chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ các quận huyện xây dựng công viên cây xanh; bố trí vốn cho công tác quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư; bố trí cho các dự án quan trọng, cấp bách của thành phố.
Ngay từ những ngày đầu năm 2022, tốc độ triển khai các công trình dự án của thành phố đã được khẩn trương thực hiện, vốn đầu tư ước tính 02 tháng đầu năm 2022 đạt 1.073,3 tỷ đồng, tăng 24,61% (tăng 167,3 tỷ đồng) so với 02 tháng của năm 2021. Chia ra: Vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 866,2 tỷ đồng, tăng 22,40%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 155,8 tỷ đồng, tăng 33,25%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 51,3 tỷ đồng, tăng 39,68% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tốc độ thực hiện các công trình, dự án lớn trong 02 tháng đầu năm 2022 còn chậm do yếu tố mùa vụ vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhưng với tốc độ tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2021 là tín hiệu khả quan trong kế hoạch thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư của thành phố trong năm 2022.
Thời gian tới, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết các dự án của thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân vốn để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm dự kiến khởi công trong năm cũng đang chuẩn bị các thủ tục và mặt bằng để triển khai thực hiện.

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Tính đến 15/02/2022 Hải Phòng có 802 dự án còn hiệu lực:
Tổng vốn đầu tư   :   22.902,44 triệu USD 
Vốn điều lệ           :     7.422,90 triệu USD  
Vốn Việt Nam góp:        239,54 triệu USD 
Nước ngoài góp     :    7.183,36 triệu USD

Tính từ đầu năm đến 15 tháng 02 toàn thành phố có 11 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 73,29 triệu USD và 5 dự án điều chỉnh tăng với số vốn tăng là 89,2 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Từ nửa cuối tháng 1 đến 15/2/2022 có 4 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 4,99 triệu USD. Các dự án chủ yếu có vốn đầu tư nhỏ. 
Có 01 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động do vi phạm quy định pháp luật về đầu tư.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 02/2022 duy trì và phát triển ổn định. Chăn nuôi đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. “Tết trồng cây” đầu xuân diễn ra ở nhiều quận, huyện trên toàn thành phố. Sản xuất thủy sản tăng trưởng khá, hoạt động khai thác biển khởi động lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

4.1. Nông nghiệp

* Trồng trọt
- Sản xuất vụ Đông 
Đến nay toàn thành phố đã kết thúc sản xuất vụ Đông với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 6.756,1 ha, bằng 95,70% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông 2021-2022, tình hình sâu bệnh gây hại trên các cây trồng giảm so với năm trước nên năng suất cây trồng nhóm cây lương thực, cây lấy củ, cây ưa lạnh giữ được sự ổn định và tăng so với cùng kỳ năm trước. 
Năng suất cây ngô ước đạt 53,5 tạ/ha, bằng 100,15% so với vụ Đông năm trước; cây khoai lang ước đạt 121 tạ/ha, bằng 100,08%; khoai tây ước đạt 201,3 tạ/ha, bằng 100,84% và nhóm rau các loại ước đạt 237,15 tạ/ha, bằng 100,41%. 
Tổng sản lượng cây rau các loại ước đạt 114.352,9 tấn, bằng 95,38% so với vụ Đông năm trước, sản lượng cây ngô ước đạt 1.582 tấn, bằng 92,39%; sản lượng cây khoai lang ước đạt 4.008,7 tấn, bằng 113,09%;...
- Sản xuất vụ Xuân
Sản xuất vụ Xuân 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết lạnh đã gây khó khăn cho việc thực hiện gieo cấy đầu vụ, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, với sự chủ động của các địa phương và sự cố gắng của bà con nông dân trong đầu tư thâm canh, ứng dụng kỹ thuật nên công tác chuẩn bị mặt bằng vẫn được thực hiện tốt, đảm bảo triển khai gieo trồng các loại cây theo đúng khung thời vụ và kế hoạch đề ra. 
Tính đến ngày 15/02/2022, diện tích cây trồng vụ Xuân ước đạt 20.250 ha, trong đó: Diện tích lúa ước đạt 17.000 ha, bằng 59,77% so với vụ Xuân năm trước; diện tích cây hàng năm khác ước đạt 3.250 ha (cây thuốc lào ước đạt 1.755 ha, ngô ước đạt 30 ha, khoai lang ước đạt 32 ha và rau các loại ước đạt 1.150 ha...).
Đối với cây trồng vụ Xuân, cơ cấu giống lúa chất lượng chiếm diện tích lớn do đó tiềm ẩn nguy cơ một số loài dịch hại sẽ xuất hiện sớm và có khả năng phát sinh gây hại nặng trên diện rộng. Để bảo vệ sản xuất vụ Xuân, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như: phát hiện sớm sâu bệnh, thực hiện phòng trừ phù hợp với đặc điểm của từng vùng. Bên cạnh đó các địa phương hàng năm bị chuột gây hại nặng cần có chính sách hỗ trợ diệt chuột kịp thời, đồng loạt trên quy mô lớn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do chuột gây ra.

* Chăn nuôi
Ước tính tháng 02 năm 2022, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn thành phố như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,22 nghìn con, giảm 3,91% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,24 nghìn con, giảm 14,71%. Chăn nuôi lợn có xu hướng phục hồi và tăng trưởng ổn định với tổng đàn ước đạt 173,34 nghìn con, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm trước. 
Giá lợn giống hiện nay nhìn chung ổn định, đối với lợn giống siêu nạc tại các trại vẫn giữ mức trên 2 triệu đồng/con.
Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn duy trì ổn định. Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.700 nghìn con, giảm 0,61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 6.657,8 nghìn con, tăng 0,60%. 
 Hiện nay các sản phẩm chăn nuôi có nguồn cung dồi dào ở cả kênh nội địa lẫn nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Nhìn chung giá sản phẩm các loại vật nuôi tháng 02 có tăng nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.
Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cũng như khâu kiểm tra, kiểm dịch việc vận chuyển giết mổ động vật được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại các địa phương trên toàn thành phố.

4.2. Lâm nghiệp

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu, mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, đồng thời đây cũng là mục tiêu mà Hải Phòng đang hướng tới trong quá trình phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng, với việc trồng thêm cây xanh khắc phục, giảm nhẹ sức tàn phá của thiên tai, bảo vệ và cải thiện môi trường sống. 
Sáng ngày 07/02/2022, cùng với các địa phương trong cả nước, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” Xuân Nhâm Dần. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong tháng 02 ước đạt 25,2 nghìn cây, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 02 năm 2022, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 130,5 m3, bằng 93,21% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.246,5 ste, bằng 94,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Ước tính 02 tháng năm 2022, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 264,4 m3, bằng 93,16% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 7.396,9 ste, bằng 94,94%. Nhìn chung, sản lượng gỗ, củi tiếp tục có xu hướng giảm trong những năm gần đây. 

4.3. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 02 năm 2022 ước đạt 16.304,4 tấn, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 32.736,4 tấn, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước.
* Nuôi trồng
Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 02 năm 2022 ước đạt 6.652,8 ha, giảm 2,09% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 02 tháng đầu năm 2022, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 9.039,1 ha, giảm 1,3%.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 02 năm 2022 ước đạt 7.735,8 tấn, tăng 0,17% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản nôi trồng thu hoạch ước đạt 14.220,5 tấn, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: cá các loại đạt 9.184,7 tấn, tăng 1,12%; tôm các loại đạt 1.144,9 tấn, tăng 6,37%; thủy sản khác đạt 3.890,9 tấn, giảm 0,6%. 
Giai đoạn hiện nay, tại các diện tích nuôi nước lợ, nước ngọt đã thu hoạch xong tiến hành cải tạo đáy ao, sửa chữa, gia cố hệ thống bờ ao, bờ bao, cấp thoát nước vào những ngày thời tiết thuận lợi để chuẩn bị xuống giống cho vụ sản xuất mới. Các khu vực nuôi tôm áp dụng công nghệ nuôi trong nhà bạt vụ Đông, tiếp tục chăm sóc và quản lý đàn tôm nuôi đạt kích cỡ 100-150 con/kg. 
* Khai thác 
Sản lượng khai thác thủy sản tháng 02 năm 2022 ước đạt 8.568,6 tấn, tăng 6,13%, chia ra: cá các loại đạt 5.083,5 tấn, tăng 6,53%; tôm các loại đạt 642,8 tấn, tăng 0,78%; thủy sản khác đạt 2.842,3 tấn, tăng 6,68%. 
Tính chung 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản khai thác của toàn thành phố ước đạt 18.515,9 tấn, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: cá các loại đạt 11.107,6 tấn, tăng 4,52%; tôm các loại đạt 1.358,1 tấn, tăng 0,77%; thủy sản khác đạt 6.050,2 tấn, tăng 3,27%. Sản lượng khai thác biển chiếm đa số trong khai thác thủy sản với sản lượng ước đạt 17.707,8 tấn, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

5. Sản xuất công nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, tuy nhiên với các biện pháp thích ứng cùng với tinh thần tích cực, bình tĩnh, chủ động, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố vẫn duy trì được sản xuất ổn định, đảm bảo tiến độ cho các đơn hàng đầu tiên của năm 2022. 
Chỉ số phát triển sản xuất (IIP) toàn ngành công nghiệp thành phố tháng 02/2022 ước tính giảm 14,04% so với tháng 01/2022, song vẫn duy trì được mức tăng trưởng 12,56% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 02 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,58% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp công nghiệp lớn giảm sản xuất so cùng kỳ do chuyển đổi sản phẩm mới, ngừng sản xuất (màn hình điện thoại, điện thoại thông minh)... cùng với tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, việc cách ly lao động diện F0, F1 khiến lực lượng lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp cần nhiều lao động.
Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96%, đóng góp 5,92 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 20,76%, đóng góp 1,49 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,49%, tác động đóng góp 0,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung, riêng ngành khai khoáng giảm 15,32%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng chung.
Hai tháng đầu năm 2022, trong 53 ngành công nghiệp cấp 4, có 23 ngành có chỉ số PTSX ước tăng, 30 ngành ước giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải đều đạt được mức tăng khá, tăng trên 20% so cùng kỳ. Cùng với đó, một số ngành công nghiệp chủ lực đã phát huy vai trò quan trọng trong nền sản xuất công nghiệp của thành phố và vẫn duy trì tốc độ tăng cao so cùng kỳ như: sản xuất xe có động cơ; sản xuất mô tô xe máy, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; sản xuất săm lốp, may mặc;…
Ở chiều ngược lại, một số ngành sản xuất có chỉ số sản xuất 02 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so cùng kỳ như ngành sản xuất gỗ dán, ván ép (-37,49%), ngành đóng tàu (-32,22%)... Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên liệu nhập về phục vụ sản xuất bị chậm so với kế hoạch, cùng với việc dịch bùng phát mạnh tại Hải Phòng thời gian gần đây, đặc biệt là sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán khiến nhiều lao động của các doanh nghiệp phải nghỉ làm dẫn đến sản xuất bị ảnh hưởng. Nếu dịch không được kiểm soát tốt, doanh nghiệp sẽ khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 02 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ tăng 4,7 lần; xe mô tô tăng 185,26%; máy in offset tăng 86,67%; sổ sách, vở thếp tăng 111,4%; gỗ ốp lát tự nhiên tăng 60,8%;... Một số sản phẩm tăng khá: modun camera điện thoại tăng 44,4%; thuốc chứa peenixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên tăng 37,5%; máy hút bụi các loại tăng 20,52%; lốp ô tô tăng 39,56%; xe có động cơ chở dưới 10 người, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện tăng 26,25%; đồ chơi hình con vật tăng 36,89%;.... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: phân bón giảm 32,52%; các loại ắc quy điện giảm 30,97%; bia đóng chai giảm 29,39%; nước mắm giảm 28,44%;...
* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 02 tháng năm 2022 tăng 5,49% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 134,37%; may trang phục tăng 64,31%; sản xuất săm, lốp cao su tăng 44,16%; sản xuất xe có động cơ tăng 58,93%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 27,19%; sản xuất đồ gỗ xây dựng tăng 34,16%;....Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh như: sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 28,2%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 38,07%; sản xuất mô tơ, máy phát giảm 34,26%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao giảm 17,51%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 23,82%;... 
* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 28/02/2022  giảm 3,08% so với tháng trước và tăng 5,39% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho giảm mạnh so cùng kỳ: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng giảm 92,21%; sản xuất bia và mạch nha ủ men bia giảm 76,63%; sản xuất giường tủ, bàn ghế giảm 72,45%; sản xuất thiết bị truyền thông giảm 51,08%; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh giảm 49,63%;.... Một số ngành có chỉ số tồn kho so với với cùng kỳ tăng như: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 62,27%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 53,54%; sản xuất sắt thép găng tăng 116,02%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 77,7%;...
* Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2022 dự kiến tăng 5,69% so với tháng trước và tăng 5,47% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,12%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm nhẹ 0,56%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,14%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong ngành khai khoáng tăng 65,82% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,66%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,25%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 27,26%. Những ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động giảm so với cùng kỳ gồm: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 18,79%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 38,67%; sản xuất kim loại giảm 20,11%; sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 64,27%; sản xuất các sản phẩm từ cao su giảm 18,84%;... Những ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng gồm: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 26,06%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,85%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 8,36%.

6. Thương mại, dịch vụ

Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội nên người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu. Tết Nguyên đán năm 2022 với thời gian nghỉ tết dài, đồng thời người dân không còn tâm lý tích trữ nhiều lương thực, thực phẩm trong dịp Tết nên việc mua sắm không tập trung vào cùng một thời điểm, không gây khan hiếm hàng hóa cục bộ và “sốt” giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Đặc biệt, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động như quy luật hàng năm, nguồn cung hàng hóa ổn định, phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Tháng 02/2022 là tháng có thời gian nghỉ Tết dài tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến các hoạt động dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí của thành phố.

6.1. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 năm 2022 ước đạt 13.441,2 tỷ đồng, giảm 3,16% so với tháng trước, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 27.320,8 tỷ đồng, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Nguyên Đán tập trung vào tháng 01 cùng với tác động của dịch Covid-19 đang lây lan nhanh trong cộng đồng nên doanh thu bán lẻ tháng 02 giảm 1,83% so với tháng trước, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 8,15%, du lịch lữ hành giảm 40,1% so với tháng trước...
- Hoạt động bán lẻ: doanh thu tháng 02/2022 ước đạt 11.388,1 tỷ đồng, giảm 1,83% so với tháng trước, tăng 11,83% so với cùng kỳ. Trong đó một số nhóm ngành hàng thiết yếu tăng nhẹ so với tháng trước, cụ thể: doanh thu ngành bán lẻ lương thực, thực phẩm tăng 0,05%; xăng dầu các loại tăng 0,03%, nhiên liệu khác tăng 0,44%, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 1,22%; Các nhóm ngành hàng còn lại có xu hướng giảm so với tháng trước, cụ thể: hàng may mặc giảm 6,11%, đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình giảm 2,98%, vật phẩm, văn hóa, giáo dục giảm 5,94%, gỗ và vật liệu xây dựng giảm 4,50%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi giảm 5,56%,...
Doanh thu hoạt động bán lẻ tháng 02/2022 có xu hướng giảm so với tháng trước ở phần lớn các ngành hàng, trừ một số ngành hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nhiên liệu, do dịp nghỉ Tết Nguyên đán nằm trọn vẹn trong tháng 02, nhu cầu mua sắm dồn vào những ngày cuối năm. Từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, một số doanh nghiệp phân phối và các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại, nhu cầu hàng hóa trong những ngày này chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ thờ cúng. Do nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng giữ ổn định so với những ngày cận Tết. Ngành hàng đá quý kim loại quý và sản phẩm có xu hướng tăng tăng do giá vàng tăng và nhu cầu mua vàng ngày vía Thần Tài tăng cao. 
Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn là địa điểm thu hút người tiêu dùng do bảo đảm về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa bình ổn và thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng dịch bệnh tại nơi phân phối, đồng thời đưa ra nhiều chương trình, hình thức khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu, thu hút tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.
Cộng dồn 02 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 22.988,7 tỷ đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm trước. 
- Hoạt động dịch vụ:
+ Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 02 năm 2022 ước đạt 90,4 tỷ đồng, giảm 29,73% so với tháng trước và giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm, doanh thu lưu trú đạt 219,1 tỷ đồng, giảm 19,78% so với cùng kỳ năm trước. 
+ Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 02 năm 2022 ước đạt 1.265,2 tỷ đồng, giảm 6,09% so với tháng trước và giảm 1,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm, doanh thu ăn uống đạt 2.612,4 tỷ đồng, giảm 18,37% so với cùng kỳ năm trước. 
+ Doanh thu du lịch lữ hành tháng 02 năm 2022 ước đạt 0,4 tỷ đồng, giảm 40,01% so với tháng trước, giảm 95,26% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hoạt động du lịch lữ hành trong 02 tháng đầu năm 2022 cũng đã bắt đầu có doanh thu trở lại sau nhiều tháng gián đoạn không có doanh thu, 02 tháng/2022 ước đạt 1 tỷ đồng, giảm 95,8% so với cùng kỳ năm trước.
+ Doanh thu dịch vụ khác tháng 02 năm 2022 ước đạt 697,1 tỷ đồng, giảm 13,14% so với tháng trước và giảm 0,48% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành dịch vụ trong tháng 02 năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ, trừ dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 15,09%) và hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản (tăng 7,89%). 
Tính chung 02 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.499,6 tỷ đồng, giảm 6,82% so với cùng kỳ năm trước. 

6.2. Hoạt động lưu trú và lữ hành

Tổng lượt khách tháng 02 năm 2022 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 318,5 nghìn lượt, giảm 18,48% so với tháng trước và giảm 10,08% so với cùng tháng năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 8 nghìn lượt người, giảm 21,8% so với tháng trước, tăng 6,03% so với cùng kỳ. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 709,2 nghìn lượt, giảm 18,13% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 18,2 nghìn lượt người, tăng 3,91% so với cùng kỳ. 
Đối với hoạt động du lịch lữ hành trong 02 tháng đầu năm 2022 tuy không có nhiều nhưng cũng đã bắt đầu có khách trở lại sau nhiều tháng gián đoạn hoạt động, lượt khách lữ hành tháng 02 năm 2022 đạt 173 lượt, giảm 99,62% so với cùng kỳ.
 Do thời gian này dịch bệnh bùng phát trở lại khiến nhu cầu về du lịch giảm nên hoạt động lưu trú và lữ hành đều giảm mạnh.

6.3. Hoạt động vận tải

6.3.1. Vận tải hàng hoá

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 02 năm 2022 ước đạt 21,1 triệu tấn, giảm 16,31% so với tháng trước và tăng 11,59% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2022 đạt 46,3 triệu tấn, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 02 năm 2022 ước đạt 8.842 triệu tấn.km, giảm 15,88% so với tháng trước và tăng 12,33% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2022 đạt 19.353,7 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 02 giảm so với tháng trước, trong tháng có dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán dài ngày, mặt khác nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng giảm mạnh so với tháng trước nên các doanh nghiệp vận tải nhận được ít đơn hàng hơn.

6.3.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 02 năm 2022 ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 2,89% so với tháng trước, giảm 34,84% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2022 đạt 3,7 triệu lượt, giảm 50,62% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 02 năm 2022 đạt 78 triệu Hk.km, tăng 3,94% so với tháng trước và giảm 36,04% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2022 đạt 153,1 triệu Hk.km, giảm 50,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 02 tăng so với tháng trước chủ yếu tăng ở khối đường bộ do lượt khách di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán tăng.

6.3.3.Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 năm 2022 ước đạt 3.688,8 tỷ đồng, giảm 16,82% so với tháng trước và tăng 6,59% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2022 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 8.123,2 tỷ đồng, tăng 11,57% so với cùng kỳ năm trước. 

6.3.4. Vận tải hàng không

Tháng 02 năm 2022, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 6,6 tỷ đồng, giảm 21,02% so với tháng trước, giảm 48,66% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 14,96 tỷ đồng, giảm 53,74% so với cùng kỳ.
Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 02 năm 2022 ước đạt 840 chuyến, tăng 12,0% so với tháng trước, giảm 25,53% so với cùng tháng năm trước, trong đó, có 04 chuyến bay ngoài nước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 1.590 chuyến, giảm 37,35% so với cùng kỳ.
Tổng số hành khách tháng 02 năm 2022 ước đạt 70,2 nghìn lượt người, giảm 18,19% so với tháng trước, giảm 23,0% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng số hành khách vận chuyển ước đạt hơn 156,01 nghìn lượt người, giảm 42,26% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số hàng hóa tháng 02 năm 2022 ước đạt 600 tấn, giảm 21,16% so với tháng trước, giảm 27,01% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng số hàng hóa ước đạt 1.361 tấn, giảm 30,38% so với cùng kỳ.

6.4. Hàng hoá thông qua cảng

Là khu vực cảng biển quốc tế quan trọng nên trong những ngày đầu tháng 02 (dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) tuy không hoạt động nhộn nhịp như tháng trước, các cảng trên địa bàn thành phố vẫn duy trì các hoạt động sản xuất nhằm bảo đảm tiếp nhận và khai thác hàng hóa an toàn, thông suốt. Các lực lượng trong dây chuyền sản xuất được bố trí sẵn sàng thường trực, phương tiện, thiết bị và kho bãi đảm bảo đáp ứng lượng hàng hóa tồn bãi dự kiến tăng cao trong dịp Tết; là tiền đề hứa hẹn một năm mới nhiều khởi sắc cho hoạt động khu vực cảng biển. Cụ thể tình hình hoạt động như sau:
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước tháng 02 năm 2022 đạt 9.870,8 nghìn TTQ, giảm 11,81% so với tháng trước và tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 
- Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước ước tháng 02 năm 2022 đạt 4.468,7 nghìn TTQ, giảm 13,48% so với tháng trước, tăng 17,12% so với cùng kỳ, trong đó: 
+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 4.466,3 nghìn TTQ, giảm 13,48% so với tháng trước, tăng 17,14% so với cùng kỳ.
+ Cảng thuộc khối doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước đạt 2,4 nghìn TTQ, giảm 9,96% so với tháng trước, giảm 2,27% so với cùng kỳ. 
- Các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5.402,1 nghìn TTQ, giảm 10,38% so với tháng trước, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2021.
Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 02 tháng đầu năm 2022 đạt 21.063 nghìn TTQ, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước đạt 9.633,5 nghìn TTQ, tăng 17,12% so với cùng kỳ; các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 11.429,8 nghìn TTQ, tăng 3,23% so với cùng kỳ.

* Doanh thu cảng biển tháng 02 năm 2022 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 480,3 tỷ đồng, giảm 2,28% so với tháng trước, tăng 7,45% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 02 tháng đầu năm 2022 đạt 1.027,8 tỷ đồng, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm 2021.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đời sống an sinh của nhân dân và tình hình kinh tế chung của thành phố. Trước tình hình đó,  lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chủ động các phương án, ứng phó chính xác diễn biến dịch, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh.

1. Giải quyết việc làm, an sinh xã hội

* Công tác Lao động, việc làm
Trong tháng 02/2022, Sàn giao dịch việc làm tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm, có 50 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng là 900 lượt lao động; cung lao động tại Sàn được 3.000 lượt người; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt 492 người; số người có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được 991 người. Hướng dẫn, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể cho 01 doanh nghiệp; hướng dẫn, thẩm định và ra thông báo thực hiện nội quy lao động cho 02 doanh nghiệp, kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương thực hiện 2021, quỹ tiền lương kế hoạch 2022 của 01 Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước. 
Trong 02 tháng đầu năm 2022, Sàn giao dịch việc làm tổ chức được 04 phiên giao dịch việc làm định kỳ với sự tham gia tuyển dụng của 94 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 1.346 lao động, cung lao động tại Sàn được 6.017 lượt người. Số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.544 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.751 người với số tiền trên 35,68 tỷ đồng; qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm 1.751 người. Cấp mới 188 giấy phép lao động, cấp lại 10 giấy phép lao động, gia hạn 16 giấy phép lao động. Hướng dẫn, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể 06 doanh nghiệp bằng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Hướng dẫn, thẩm định và ra thông báo thực hiện nội quy lao động được 05 doanh nghiệp bằng 38% so với cùng kỳ năm 2021.
Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố xảy ra 02 vụ đình công, với số người tham gia khoảng 340 người; xảy ra 01 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người.

* Công tác giáo dục nghề nghiệp 
Trong tháng 02/2022, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung triển khai thực hiện tổ chức xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 788/UBND-VX ngày 09/02/2022; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
Trong 02 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức đón, tiếp xúc, tuyên truyền tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

* Công tác người có công
Trong tháng 02/2022, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 91 trường hợp. Tiếp nhận, thẩm định, xác nhận để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 10 trường hợp; xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Triển khai thực hiện quy định về hồ sơ, thủ tục cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người hi sinh nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo Điều 21 mục 3 chương II, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
Thăm tặng quà người có công dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 với tổng số tiền trên 255 tỷ đồng, trong đó: quà thành phố 45.639 người, kinh phí 227 tỷ đồng; quà chủ tịch nước 45.576 người, kinh phí 14 tỷ đồng; quà từ ngân sách các địa phương 38.891 lượt người, kinh phí hơn 10 tỷ đồng; quà bằng nguồn ngân xã hội hóa 15.722 lượt người, số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Trong 02 tháng đầu năm 2022, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 191 trường hợp; tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 26 trường hợp. Xây dựng và ban hành Kế hoạch điều dưỡng người có công năm 2022. 

* Công tác giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Trong tháng 02/2022, tập trung được 24 lượt người lang thang. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật tại Công văn số 727/UBND-VX ngày 28/01/2022.
Trong 02 tháng đầu năm 2022, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 3.302 người cao tuổi 100 tuổi và 90 tuổi trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, với số tiền là 3.853,3 triệu đồng và 1.535m vải lụa. Tặng quà bằng tiền mặt từ ngân sách thành phố cho 23.039 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 33.998 triệu đồng; tặng quà ngân sách các địa phương cho 43.205 người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách xã hội, với tổng số tiền 3.663 triệu đồng. Tặng quà từ các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho 25.293 lượt người, với số tiền 23.340,9 triệu đồng.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Trong tháng 02/2022, tổ chức tiếp nhận cai nghiện ma túy tập trung cho 94 người; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 14 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.900 người, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý 06 cơ sở điều trị cho 1.176 người. Đoàn kiểm tra 178 thành phố và Đội kiểm tra 178 quận, huyện đã kiểm tra 3 buổi tại 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán Karaoke...
Trong 02 tháng đầu  năm 2022, tổ chức tiếp nhận cai nghiện ma túy tập trung cho 890 lượt người; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 23 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.908 người, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý 06 cơ sở điều trị cho 1.181 người. Đoàn kiểm tra 178 thành phố và Đội kiểm tra 178 quận, huyện đã kiểm tra 45 buổi tại 162 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán Karaoke...

2. Giáo dục - Đào tạo

Trong tháng 02/2022, thành phố có kế hoạch cho học sinh các cấp quay lại trường học trực tiếp; trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị để học sinh sẵn sàng quay lại trường học an toàn được chú trọng; các trường đã tổ chức dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, kiểm tra lại các phòng học, cơ sở vật chất phục vụ phòng dịch bố trí tại các khu vực trong trường và các phòng học; rà soát, thống kê tình hình thông tin F0, F1 trong học sinh và giáo viên; thông báo khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh thực hiện test nhanh trước khi quay trở lại trường học; các trường học tạo mọi điều kiện để học sinh được đến trường, với phương châm “có một học sinh cũng mở cửa trường học”. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp. Tiếp tục tổ chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh. Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến khác nhau ngay trong nội dung dạy học chính khóa, nhất là đối với các học sinh không được học qua truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.
Bên cạnh công tác giảng dạy và học tập, nhà trường, các thầy cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, không chủ quan lơ là, cố gắng duy trì hoạt động dạy học theo hình thức trực tiếp một cách bền vững; đồng thời tăng cường giáo dục học sinh ý thức phòng chống và tự bảo vệ mình trong dịch bệnh; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh; hướng dẫn học sinh kiến thức phòng dịch, những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng; tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học; tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị F0.

3. Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm 

* Công tác y tế dự phòng
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trong tháng 02 năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 của thành phố vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đời sống an sinh xã hội và tình hình kinh tế chung của toàn thành phố. 
Tính đến ngày 24/02/2022, tổng số ca đang điều trị là 129.088 ca; số ca hồi phục xuất viện là 40.610 ca; số ca tử vong là 130 ca.
Số cơ sở cách ly y tế: tại các cơ sở cách ly tập trung là 491 người; tại các khách sạn là 194 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú là 104.393 người. Xét nghiệm: tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 24/02/2022 đã lấy 2.913.410 mẫu xét nghiệm; tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/02/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Tiêm vắc xin: tổng tích lũy mũi tiêm đến nay: 4.171.465 mũi (người lớn: 3.824.986 mũi; trẻ em: 346.479 mũi).
*Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác
Tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong toàn thành phố tháng 02/2022: bệnh sốt xuất huyết không ghi nhận ca bệnh; bệnh tay chân miệng ghi nhận 20 ca mắc; bệnh thủy đậu ghi nhận 14 ca mắc; bệnh quai bị ghi nhận 01 ca; bệnh tiêu chảy ghi nhận 56 ca; hội chứng lỵ không ghi nhận ca bệnh; cúm ghi nhận 150 ca; sởi không ghi nhận ca bệnh; bệnh liên cầu lợn ở người không ghi nhận ca bệnh; bệnh viêm não vi rút không ghi nhận ca bệnh.
Trong tháng 02/2022, thành phố đã tổ chức tiêm phòng các mũi vắc xin trong chương trình tiêm mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có thai đầy đủ, an toàn, phù hợp với tình hình dịch hàng tháng.
* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong tháng 02/2022, thực hiện Quyết định số 4003/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, trong đó: số cơ sở được kiểm tra: 33 cơ sở, có 27/33 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 81,8%, không có cơ sở vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm 
Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 07 cơ sở. Hồ sơ tự công bố là 22 sản phẩm; cấp giấy công bố sản phẩm: 0 giấy. Trong tháng báo cáo, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
* Công tác phòng chống HIV/AIDS
Trong tháng 02/2022, số người nhiễm HIV là 05 người, số  người chuyển sang AIDS là 02 người; số người chết do AIDS là 02 người. Đề án Thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày 440 bệnh nhân tại 05 cơ sở điều trị. Số bệnh nhân điều trị trong tháng là 35 người; số bệnh nhân ra khỏi chương trình là 44 người; số bệnh nhân đang điều trị là 3.908 người; số bệnh nhân đạt nhiều duy trì là 3.800 người. 

4. Văn hóa - Thể thao 

Trong tháng 02/2022, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kinh doanh dịch vụ văn hóa, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần - 2022” được ghi hình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đêm giao thừa tết Nguyên đán Nhâm Dần phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; chú trọng công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại các điểm di tích, các dịch vụ văn hoá, thể thao trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp nghỉ Tết. 
Về lĩnh vực văn hóa, thành phố triển khai tổ chức ghi hình và phát sóng vở cải lương “Anh hùng miền cửa Úc” - Sân khấu truyền hình Hải Phòng tháng 02/2022; thực hiện các hoạt động trưng bày, triển lãm chào đón Tết Nguyên đán và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại  hội” và “Hải Phòng trên đường hội nhập và  phát triển”…
Về lĩnh vực thể thao, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và giải Việt dã Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX; Đăng cai tổ chức Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2022; triển khai Công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại thành phố Hải Phòng; tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu môn Đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak. Trong tháng 2/2022, đoàn vận động viên thành tích cao Hải Phòng đang tham dự giải Vô địch Bắn súng, vô địch Wushu các đội mạnh toàn quốc.

5. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022, toàn thành phố xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 07 người chết, làm 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông không tăng, không giảm; số người chết tăng 02 người (tương ứng tăng 40%) và số người bị thương giảm 01 người (tương ứng giảm 50%). Các vụ tai nạn chủ yếu từ va chạm cá nhân, do người dân chưa chấp hành đúng luật, không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.  
Trong 02 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người và bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 05 vụ với cùng kỳ (tương ứng giảm 27,78%), số người chết giảm 01 người (tương ứng giảm 7,14%) và số người bị thương giảm 10 người (tương ứng giảm 90,91%).

6. Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 05 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, giá trị thiệt hại về tài sản đang trong quá trình xác minh.
Trong 02 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 08 vụ cháy, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm 2021, làm 01 người chết, không có gười bị thương, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do tình trạng bất cẩn trong cách sử dụng các thiết bị có nguy cơ cháy, nổ cao; một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 02 ha, các vụ cháy khác đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy./.

CỤC THỐNG KÊ TP HẢI PHÒNG

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây