Danh mục tôn giáo Việt Nam

DANH MỤC TÔN GIÁO

Khái niệm: Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.

Danh mục các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động như sau (tính đến ngày 01/11/2018).

(42 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động)

Mã số

Tôn giáo

Tổ chức tôn giáo

1

Phật giáo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

2

Công giáo

Giáo hội Công giáo Việt Nam

3

Tin lành

1. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

2. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

3. Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

4. Hội thánh Mennonite Việt Nam

5. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

6. Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam

7. Tổng Hội Báp tít Việt Nam

8. Giáo hội Báp tít Việt Nam

9. Hội thánh Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam (Cấp đăng ký hoạt động)

10. Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam (Cấp đăng ký hoạt động)

4

Cao Đài

1. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

2. Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên

3. Hội thánh Cao Đài Chơn lý

4. Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

5. Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

6. Hội thánh Cao Đài Cầu kho Tam quan

7. Hội thánh truyền giáo Cao Đài

8. Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức

9. Hội thánh Cao Đài Bạch y liên hoàn Chơn lý

10. Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu

 

 

11. Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi

 

5

 

Phật giáo Hòa Hảo

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

6

Hồi giáo

1. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh

2. Ban Quản trị thánh đường Al noor Hà Nội

3. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang

4. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh

5. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận

6. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận

7. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Ninh Thuận

7

Tôn giáo Baha'i

Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam

8

Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

9

Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa

Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa

10

Bửu Sơn Kỳ hương

Bửu Sơn Kỳ hương

11

Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo

Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo

12

Hội thánh Minh lý đạo - Tam Tông Miếu

Hội thánh Minh lý đạo - Tam Tông Miếu

13

Chăm Bà la môn

1. Hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn tỉnh Ninh Thuận

2. Hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn tỉnh Bình Thuận

14

Giáo hội Các thành hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô (Mormon)

Giáo hội Các thành hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô (Mormon)

15

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn (Cấp đăng ký hoạt động)

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

16

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây