Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thứ sáu - 06/03/2020 10:48
Ngày 30 tháng 7 năm 2019 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020
1. Mục đích
. Mục đích điều tra Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thực hiện các mục đích chính sau: - Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp); - Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; - Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"; - Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; - Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác

2. Đối tượng
Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: - Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động1 ; - Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

3. Thời điểm và thời kỳ lấy số liệu
a. Thời điểm, thời kỳ số liệu - Các thông tin về lao động, giá trị hàng tồn kho: thu thập thông tin tại hai thời điểm 01/01/2019 và 31/12/2019. - Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm,…): là số liệu chính thức của cả năm 2019. b. Thời gian thu thập số liệu Thời gian triển khai thu thập số liệu: từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020.

Các văn bản ban hành liên quan:

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây