Điều tra Doanh nghiệp năm 2018

Thứ hai - 02/04/2018 11:42
Ngày 22 tháng 8 năm 2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018
Các tài liệu và phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2018:
 1. Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 - Tải về
 2. Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 - Tải về
 3. Các biểu mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2018
 • Phiếu số 1A/ĐTDN-DN: Phiếu thu thập thông tin cho doanh nghiệp và hợp tác xã - Mẫu file Excel Tải về - Mẫu file PDF - Tải về
 • Phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp - Tải về
 • Phiếu số 1A.2m/ĐTDN-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa - Tải về
 • Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Kết quả hoạt động xây dựng - Tải về
 • Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp - Tải về
 • Phiếu số 1A.5.1/ĐTDN-VT: Kết quả hoạt động vận tải - Tải về
 • Phiếu số 1A.5.2/ĐTDN-KB: Kết quả hoạt động kho bãi - Tải về
 • Phiếu số 1A.6.1/ĐTDN-LTAU: Kết quả hoạt động lưu trú, ăn uống - Tải về
 • Phiếu số 1A.6.2/ĐTDN-DL: Kết quả hoạt động du lịch - Tải về
 • Phiếu số 1A.7.1/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động tài chính, tín dụng - Tải về
 • Phiếu số 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH: Kết quả hoạt động XNK dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng - Tải về
 • Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm - Tải về
 • Phiếu số 1A.9.1/ĐTDN-BĐS: Kết quả hoạt động kinh doanh bất động sản - Tải về
 • Phiếu số 1A.9.2/ĐTDN-TT: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông - Tải về
 • Phiếu số 1A.9.3/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác - Tải về
 • Phiếu 1Am/ĐTDN-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất - Tải về
 • Phiếu 1B/ĐTDN-DNDS: Bảng kê doanh nghiệp, HTX lập danh sách - Tải về
 • Phiếu số 2/ĐTDN-CP: Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất - Tải về
 • Phiếu 3/ĐTTN-HTPT: Phiếu thu thập thông tin về hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp - Tải về
Các câu hỏi liên quan đến Điều tra doanh nghiệp năm 2018 sẽ được hỏi và trả lời tại đây.

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây