Hải Phòng triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 từ ngày 01/4/2024.

03-04-2024

Cùng với cả nước Hải Phòng triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên 14 quận, huyện có địa bàn được chọn mẫu điều tra từ ngày 01/4/2024. Điều tra DSGK -2024 tại thành phố Hải Phòng có số lượng 845 địa bàn mẫu điều tra, ở 14 đơn vị quận, huyện, với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp. Do thay đổi về phương pháp và hình thức thu thập thông tin so với kỳ điều tra trước, nên các công đoạn của cuộc điều tra được thay đổi theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, gồm: Lập và cập nhật bảng kê hộ, lưu trữ và sử dụng sơ đồ nền xã/phường; chọn mẫu hộ tự động; kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến. Vì vậy, phải huy động một lực lượng điều tra viên rất lớn, có trình độ để đáp ứng ứng yêu cầu về sử dụng thiết bị thông minh vào quá trình thu thập thông tin và các công việc khác...
#thuviengiadinh #Dieutradansovanhao #Dieutradanso #DSGK2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây