Tình hình KTXH thành phố Hải Phòng Quý I năm 2022

Thứ sáu - 30/09/2022 21:30

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2022 ước tăng 10,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 13,22% của quý I năm 2021, đứng thứ 6/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,84%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,67%, đóng góp 6,89 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 2,49 điểm phần trăm.

2. Hoạt động tài chính, ngân hàng

* Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2022 ước đạt 8.184 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.690,7 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.300 tỷ đồng. Ước 3 tháng năm 2022 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 24.926,5 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 108,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 9.126,6 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 106,3% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 14.604,9 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 108,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3 năm 2022 ước đạt 2.211,3 tỷ đồng; ước 3 tháng/2022 đạt 4.509,3 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 91,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tổng chi đầu tư phát triển đạt 1.661 tỷ đồng, đạt 9,1% và bằng 71,4%; chi thường xuyên đạt 2.591,6 tỷ đồng đạt 18,8% và bằng 109,4%.

* Ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/3/2022 đạt 270.389 tỷ đồng, tăng 10,59% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2022 ước đạt 154.981 tỷ đồng, tăng 18,72% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Giá xăng dầu tăng cao kỷ lục theo giá nhiên liệu thế giới đã làm tăng chi phí vận chuyển và tăng giá dịch vụ giao thông công cộng; giá vật liệu xây dựng từ sắt thép, xi măng đến các loại cát, đá đều tăng; nhu cầu sử dụng điện, nước tăng sau khi các khu công nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,4% so với tháng 12/2021. Bình quân 3 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2022 tăng 3,24%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính đều có chỉ số giá tăng.

So với tháng 12/2021, CPI tháng 3/2022 tăng 2,4%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá. 

* Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ: 

- Chỉ số giá vàng tháng 3/2022 tăng 3,67% so với tháng trước, tăng 6,77% so với tháng 12/2021 và tăng 5,43% so với cùng tháng năm trước. Giá vàng bình quân tháng 3/2022 dao động ở mức 5,62 triệu đồng/chỉ, tăng 199.000 đồng/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2022 tăng 0,64% so với tháng trước, tăng 0,08% so với tháng 12/2020 và giảm 0,6% so với cùng tháng năm trước. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 3/2022 dao động ở mức 23.004 đồng/USD, tăng 146,16 đồng/USD.

4. Đầu tư phát triển

Thực hiện vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội dự kiến quý 1/2022 đạt 31.128,8 tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ, trong đó: vốn nhà nước ước đạt 2.274,5 tỷ đồng, tăng 6,26% so với quý 1/2021; vốn ngoài nhà nước ước đạ 16.621,7 tỷ đồng, tăng 5,44%; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 12.232,6 tỷ đồng, tăng 12,85% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm đến 15/3/2022, tổng thu hút cấp mới và tăng vốn toàn thành phố có 28 dự án, vốn đầu tư đạt 475,62 triệu USD, trong đó: có 18 dự án cấp mới đến từ 09 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đầu tư đạt 223,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 10 dự án, với số vốn tăng là 251,82 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

5. Hoạt động của doanh nghiệp

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính chung quý I năm 2022, ước toàn thành phố có 731 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 6.895,5 tỷ đồng, tăng 0,83% về số DN và tăng 2,75% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,4 tỷ đồng. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 303 cơ sở. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 773 đơn vị. Số DN dự kiến thực hiện thủ tục giải thể là 48 và đối với các đơn vị phụ thuộc là 97 cơ sở. 

* Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 168 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: Có 54,50% số DN đánh giá tổng thể chung về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2022 so với quý IV/2021 là tình hình tốt lên và giữ ổn định (17,37% DN đánh giá tốt lên và 37,13% DN đánh giá giữ ổn định), có 45,50% số DN cho rằng khó khăn hơn. 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh quý I/2022, có 43,71% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 37,72% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,74% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên nhiên, vật liệu sản xuất, 30,54% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong quý I năm 2022, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cây trồng sinh trưởng phát triển thuận lợi. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý vật tư nông nghiệp được chủ động triển khai thực hiện hiệu quả trên toàn thành phố. Ước tính giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I năm 2022 đạt 3.511,1 tỷ đồng, bằng 22,40% kế hoạch năm, tăng 0,73% so với quý I năm 2021. 

* Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông trên địa bàn thành phố ước đạt 6.756,1 ha, bằng 95,70% so với vụ Đông năm trước. Tình hình sâu bệnh gây hại trên các cây trồng vụ Đông năm nay giảm so cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 15/3/2022, trên địa bàn thành phố đã cơ bản gieo cấy xong diện tích lúa, các loại cây trồng khác trong vụ Xuân tiếp tục được mở rộng diện tích sản xuất.

Ước tính diện tích cây vụ Xuân đã gieo trồng đạt 33.638,4 ha, bằng 92,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích cây lúa ước đạt 28.043,0 ha, bằng 98,60%; các loại cây cây hàng năm khác ước đạt 5.595,4 ha, bằng 71,17% (rau các loại ước đạt 2.787,6 ha, bằng 71,94%; cây khoai lang ước đạt 155 ha, bằng 52,86%; cây thuốc lào ước đạt 1.755,0 ha, bằng 94,24%...).

Ước tính tháng 3 năm 2022, số lượng đầu con gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: 

- Tổng đàn trâu ước đạt 4,05 nghìn con, giảm 6,15% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,18 nghìn con, giảm 13,63%. 

- Tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 136,16 nghìn con, tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn giống đang có xu hướng giảm so với cùng kỳ do đàn nái đẻ toàn thành nhìn chung đã phát triển ổn đinh, giá lợn giống bình quân đạt 164,79 nghìn đồng/kg, giảm 0,35% so với tháng trước.

- Tổng đàn gia cầm hiện có ước đạt 8.178,41 nghìn con, giảm 3,47%, trong đó đàn gà ước đạt 6.194,58 nghìn con, giảm 3,44% so với cùng kỳ năm trước. 

Chăn nuôi trâu, bò trong quý I/2022 trên địa bàn thành phố hiện có xu hướng giảm dần do hình thức chăn nuôi chủ yếu là nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, bên cạnh đó diện tích đồng cỏ chăn nuôi tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do chuyển sang trồng các loại cây lâu năm, cây công nghiệp và xây dựng các khu công nghiệp… làm giảm nguồn thức ăn của đàn trâu bò.

Chăn nuôi gia cầm hiện không xuất hiện những ổ dịch bệnh lớn, những điểm dịch nhỏ lẻ được phòng trừ và theo dõi triệt để, không gây ảnh hưởng đến sản xuất chung của ngành. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng quý I/2022 ước đạt 164,10 tấn, bằng 93,64%; thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 232,66 tấn, bằng 86,79%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 6.659,48 tấn, bằng 121,08%; thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 17,61 nghìn tấn, bằng 99,53% so với cùng kỳ năm trước.

* Lâm nghiệp

Ước tính quý I/2022, sản lượng gỗ khai thác đạt 385,1 m3, giảm 7,05% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 9.614,8 ste, giảm 5,56%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 31,6 nghìn cây, giảm 9,97%. Thành phố tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

* Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 3 năm 2022 ước đạt 16.494,3 tấn, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I năm 2022, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 49.230,7 tấn, tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước.

7. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 3/2022 dự kiến tăng 30,80% so với tháng trước và tăng 13,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,17% so với cùng kỳ; ngành khai khoáng giảm 47,65%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,54%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,83%.

Tính chung quý I năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp cấp 1, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,18% (cùng kỳ 2021 tăng 22,85%) đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; hai ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải đều tăng cao, lần lượt là 21,08% và 20,85% đóng góp 1,52 điểm phầm trăm và 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng chung; riêng ngành khai khoáng giảm 32,95% (cùng kỳ 2021 giảm 31,79%), làm giảm 0,07 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 3 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: mạch điện tử tích hợp tăng 368,65%; chuột, bút quang tăng 279,32%; xe mô tô tăng 142,14%; máy thu hình (ti vi) tăng 183,49%; cấu kiện nhà kim loại tăng 255,75%; máy in offset tăng 83,69%; máy hút bụi các loại tăng 32,96%; camera truyền hình tăng 48,86%;... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: bia đóng chai giảm 27,79%; thuốc lá có đầu lọc giảm 24,29%; phân khoáng hoặc phân hóa học giảm 27,81%; máy giặt dưới 10kg giảm 19,64%; túi khí ô tô giảm 23,6%; các loại tàu thuyền giảm 43,75%;...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 năm 2022 tăng 33,12% so với tháng trước và tăng 16,79% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 3 tháng đầu năm 2022 chỉ số tiêu thụ tăng 7,3% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: sản xuất hàng may sẵn tăng 198,76%; sản xuất plastic tăng 218,57%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (máy in) tăng 62,53%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 52,42%; sản xuất săm, lốp cao su tăng 50,24%; sản xuất giày dép tăng 19,37%;... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng một con số như: sản xuất xe có động cơ tăng 7,94%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao tăng 5,95%;... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 31,69%; sản xuất cấu kiện kim loại giảm 28,8%; sản xuất đồ chơi, trò chơi giảm 21,26%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao giảm 22,16%; sản xuất dây cáp, dây điện giảm 21,85%;... 

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/3/2022 giảm 1,65% so với tháng trước và tăng 6,59% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất plastic và cao su tổng hợp tăng 196,92%; sản xuất thức ăn gia súc và gia cầm, thủy sản tăng 151,56%; sản xuất săm lốp cao su tăng 115,33%; sản xuất sắt, thép gang tăng 130,55%; sản xuất xe có động cơ tăng 90,12%. Bên cạnh đó có một số ngành có chỉ số tồn kho so với cùng kỳ giảm như: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng giảm 94,64%; sản xuất bia và mạch nha ủ men bia giảm 78,51%; sản xuất thiết bị truyền thông giảm 64,57%; sản xuất giường tủ bàn ghế giảm 58,68%;...

* Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2022 dự kiến tăng 2,52% so với tháng trước và tăng 13,26% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 6,86%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 11,87%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,82%. 

8. Thương mại, dịch vụ

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2022 ước đạt 41.502 tỷ đồng, tăng 9,91% so với cùng kỳ năm trước, bằng 23,99% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2022 đạt 172.970 tỷ đồng). Trong đó, tháng 3/2022 ước đạt 14.068,8 tỷ đồng, tăng 6,04% so với tháng trước, tăng 17,14% so với cùng kỳ năm trước. 

* Tổng lượt khách tháng 3/2022 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 321,4 nghìn lượt, tăng 0,27% so với tháng trước và giảm 11,32% so với cùng tháng năm 2021; trong đó khách quốc tế ước đạt 7,9 nghìn lượt, tăng 1,28% so với tháng trước và tăng 4,36% so với cùng kỳ. Quý I năm 2022, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ đạt 1.032,7 nghìn lượt, giảm 16,12% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 25,97 nghìn lượt, tăng 0,13% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động lữ hành, lượt khách lữ hành quý I năm 2022 trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 793 lượt, giảm 96,7% so với cùng kỳ.

* Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý I/2022 ước đạt 25.329,4 tỷ đồng, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm 2021. 

* Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 3 năm 2022 ước đạt 21,3 triệu tấn, tăng 0,82% so với tháng trước và tăng 11,41% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2022 đạt 67,6 triệu tấn, tăng 10,54% so với cùng quý năm trước.

* Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3 năm 2022 ước đạt 8.765,9 triệu tấn.km, tăng 2,21% so với tháng trước và tăng 4,07% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2022 đạt 27.854 triệu tấn, tăng 6,66% so với cùng quý năm trước.

* Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2022 ước đạt 2 triệu lượt, tăng 5,98% so với tháng trước, giảm 55,46% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2022 đạt 5,7 triệu lượt, giảm 52,29% so với cùng quý năm trước.

* Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 3 năm 2022 đạt 84,3 triệu Hk.km, tăng 6,27% so với tháng trước và giảm 55,19% so với cùng tháng năm trước. Ước quý I năm 2022 đạt 238,7 triệu Hk.km, giảm 51,77% so với cùng quý năm trước.

* Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3 năm 2022 ước đạt 3.850,7 tỷ đồng, tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 11,17% so với cùng tháng năm trước. Ước quý I năm 2022, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 12.132,8 tỷ đồng, tăng 12,92% so với cùng kỳ năm trước. 

* Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 3 năm 2022 ước đạt 11.420 nghìn TTQ, tăng 18,68% so với tháng trước và tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính quý I năm 2022 sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 32.235 nghìn tấn, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý I/2022, doanh thu cảng biển ước đạt 1.411,4 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước.

9. Xuất, nhập khẩu

* Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 năm 2022 ước đạt 2.526,2 triệu USD, tăng 13,77% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 2.199,6 triệu USD, tăng 11,02% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.761 triệu USD, tăng 10,67% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 5.857,3 triệu USD, tăng 10,07% so với cùng kỳ.

* Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 năm 2022 ước đạt 2.528,9 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 2.190,8 triệu USD, tăng 21,39% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 6.761,3 triệu USD, tăng 13,39% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 5.855,5 triệu USD, tăng 12,82% so với cùng kỳ.

10. Một số tình hình văn hóa - xã hội

* Lao động, việc làm

Lao động 15 tuổi trở lên trong quý I/2022 ước tính là 1.022,3 nghìn người, giảm 13,7 nghìn người so với quý IV/2021. Lao động có việc làm trong quý I/2022 ước tính là 999,9 nghìn người, giảm 26,1 nghìn người so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý I/2022 tăng 17,5% so với quý IV/2021. Tỷ lệ lực lượng đã qua đào tạo quý I/2022 ước tính là 35,6%; tỷ lệ lao động phi chính thức ước tính là 53,9%.

Trong quý I năm 2022, ước giải quyết việc làm được 13.800 lượt lao động, bằng 24,34% kế hoạch năm và bằng 105,34% so với cùng kỳ năm 2021. Số lao động được giải quyết việc làm tăng so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu tăng trong ngành công nghiệp - xây dựng (tăng 9% so với cùng kỳ), dịch vụ (tăng 7,6% so với cùng kỳ). 

* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tính đến ngày 24/3/2022, số ca hồi phục xuất viện là 307.788 ca; đang điều trị là 9.178 ca; số ca tử vong là 156 ca.

Số cơ sở cách ly y tế: tại các cơ sở cách ly tập trung là 489 người; tại các khách sạn là 193 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú là 13.481 người. Xét nghiệm: tổng tích lũy từ ngày 24/3/2020 đến ngày 24/3/2022 đã lấy 971.898 mẫu xét nghiệm; tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/3/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Tiêm vắc xin: tổng tích lũy mũi tiêm đến nay: 4.322.978 mũi (người lớn: 3.976.691 mũi; trẻ em: 346.287 mũi). 

* Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong toàn thành phố Quý I năm 2022: bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 02 ca bệnh; bệnh tay chân miệng ghi nhận 30 ca mắc; bệnh thủy đậu ghi nhận 21 ca mắc; bệnh tiêu chảy  ghi nhận 135 trường hợp. Các bệnh và hội chứng khác đều có số ca mắc tương đương hoặc thấp hơn so với cùng kỳ quý I/2021. Số người bị phơi nhiễm dến các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố tiêm vắc xin phòng bệnh dại là 103 người; các bệnh truyền nhiễm khác được giám sát chặt chẽ, diễn biến ổn định. Các ca bệnh trong Chương tình Tiêm chủng mở rộng như: sốt phát ban nghi sởi, bại liệt trong Quý I toàn thành phố không phát sinh trường hợp nào. Các bệnh lây truyền từ động vật sang người như: cúm A/H5N1, liên cầu lợn, bệnh than, xoắn khuẩn vàng da, bệnh dại chưa ghi nhận trường hợp nào đến thời điểm báo cáo.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Trong quý I năm 2022, lũy tích người nhiễm HIV ước tính 11.559 người; lũy tích số người chuyển sang AIDS ước tính 6.338 người; lũy tích số người chết do AIDS ước tính 5.369 người; số người nhiễm HIV hiện còn sống ước tính 6.190 người. Tính đến thời điểm báo cáo, số liệu dịch phát hiện giảm về số nhiễm HIV, số chuyển AIDS và tử vong tương đương cùng kỳ năm trước. Tổng số cơ sở điều trị Methadone là 18 cơ sở, bệnh nhân điều trị là 3.919 người, đạt 85,1% chỉ tiêu được giao, số bệnh nhân đạt liều duy trì đạt 95%.

* Tình hình trật tự an toàn giao thông

Trong quý I năm 2022, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người và bị thương 03 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 04 vụ với cùng kỳ (tương ứng giảm 20,83%), số người chết giảm 01 người (tương ứng giảm 5,26%) và số người bị thương giảm 11 người (tương ứng giảm 78,57%).

* Công tác phòng chống cháy, nổ

Trong quý I năm 2022, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 13 vụ cháy, giảm 14 vụ (tương ứng giảm 51,85% so với cùng kỳ năm 2021), làm 01 người chết, không có người bị thương, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do tình trạng bất cẩn trong cách sử dụng các thiết bị có nguy cơ cháy, nổ cao; một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 02 ha, các vụ cháy khác đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản./.

 

 

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây