Danh bạ điện thoại

Cục Trưởng Lê Gia Phong

Cục trưởng
Lê Gia Phong
-  Điện thoại cơ quan: 0225 3 841 332
-  Email: lgphong@gso.gov.vn
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Bút
 
Phó Cục trưởng
Nguyễn Văn Bút

-  Điện thoại cơ quan: 0225 3 841 334
-  Email: nvbuthph@gso.gov.vn
 
Phó Cục trưởng Phạm Xuân Phương
 
Phó Cục trưởng
Phạm Xuân Phương

-  Điện thoại cơ quan: 0225 3 746 833
-  Email: pxphuonghph@gso.gov.vn
 
1. Các phòng trên Cơ quan Cục
 
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trưởng phòng: Phùng Thị Hương Lý
Điện thoại cơ quan:0225 3 747 234
Email:pthly@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Tổng hợp
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thủy
Điện thoại cơ quan:  0225 3 745 367
Email: ntthuyhph@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Thương mại
Trưởng phòng: Nguyễn Đình Dũng
Điện thoại cơ quan: 0225 3 822 711
Email:nddunghph@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Nông nghiệp
Phó Trưởng phòng phụ trách: Hoàng Xuân An
Điện thoại cơ quan: 0225 3 841 333
Email: hxan@gso.gov.vn
 
Phòng Thanh tra Thống kê
Trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Hương
Điện thoại cơ quan: 0225 3 823 341
Email: htthuonghph@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng
Trưởng phòng: Vũ Thị Việt Hà
Điện thoại cơ quan: 0225 3 747 233
Email: vtvhahph@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
Trưởng phòng: Phạm Thị Lý
Điện thoại cơ quan:0225 3 746 210
Email: ptly@gso.gov.vn
 

2. Chi cục Thống kê các huyện, quận
 
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng
Chi cục trưởng: Trần Mạnh Hùng
Điện thoại cơ quan: 0225 3 745 992
Email: cctkhongbanghph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền
Chi cục trưởng: Mang Quang Đại
Điện thoại cơ quan: 0225 3 552 437
Email: cctkngoquyenhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Lê Chân
Chi cục trưởng: Lê Thị Hải Anh
Điện thoại cơ quan:0225 3 854 470
Email: cctklechanhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Hải An
Chi cục trưởng: Tạ Thúy Hằng
Điện thoại cơ quan:0225 3 603 036
Email: cctkhaianhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Kiến An
Chi cục trưởng: Bùi Thị Hỡi
Điện thoại cơ quan:0225 3 878 809
Email: cctkkienanhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn
Chi cục trưởng: Nguyễn Ngọc Bảo
Điện thoại cơ quan: 0225 3 861 460
Email: cctkdosonhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh
Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Phong
Điện thoại cơ quan:0225 3 880 656
Email: cctkduongkinhhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Vũ Đình Mạnh
Điện thoại cơ quan: 0225 3 874 309
Email: cctkthuynguyenhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện An Dương
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Lan
Điện thoại cơ quan: 0225 3 871 630
Email: cctkanduonghph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện An Lão
Chi cục trưởng: Đoàn Vân Đức
Điện thoại cơ quan: 0225 3 872 334
Email: cctkanlaohph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy
Chi cục trưởng: Vũ Quang Chỉnh
Điện thoại cơ quan: 0225 3 881 312
Email: cctkkienthuyhph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng
Chi cục trưởng: Trần Văn Độ
Điện thoại cơ quan: 0225 3 883 113
Email: cctktienlanghph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo
Chi cục trưởng phụ trách: Phạm Hồng Lâm
Điện thoại cơ quan: 0225 3 884 349
Email: cctkvinhbaohph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải
Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Thụ
Điện thoại cơ quan: 0225 3 888 272
Email: cctkcathaihph@gso.gov.vn
 
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ
Chi cục trưởng: Ngô Văn Mạnh
Điện thoại cơ quan: 0225 3 889 567
Email: cctkbachlongvyhph@gso.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây