Tiêu điểm

 • Tập huấn phần mềm điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động
 • -->
 • Tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 7/2017
 • -->
 • Thông báo về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý
 • -->
 • Số liệu thống kê chủ yếu thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2017
 • -->
 • Giám sát Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2
 • -->

Thông báo về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý

 •   07/07/2017 04:21:00 PM
 •   64
 •   0

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng thông báo về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Cục từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/6/2017

hoi dap luat

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
T7/2017

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp -1,49% +22,32
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +1,26 +14,12
- Hàng hóa thông qua cảng +4,27 +18,92
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +0,91 +2,75
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +0,25 +25,71
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây