Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2016

 •   26/01/2016 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0

Có 19 ngành kinh tế cấp 4 có chỉ số PTSX công nghiệp giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ngành sản xuất lốp xe giảm 70,78%

Số liệu thống kê chủ yếu năm 2015

Số liệu thống kê chủ yếu năm 2015

 •   11/01/2016 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 1610
 •   Phản hồi: 0

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2014 đạt 71.588,2 tỷ đồng, ước năm 2015 đạt 80.672,7 tỷ đồng. Số khách đến thành phố đạt 5.357,2 nghìn lượt người

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2015

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2015

 •   25/12/2015 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 1024
 •   Phản hồi: 0

Năm 2015, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế cả nước tiếp tục đà phục hồi và phát triển

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2015

 •   24/11/2015 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn ước tính tháng 10/2015 tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 17,24% so với tháng 10 năm trước

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2015

 •   29/10/2015 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 10/2015 tăng 0,59%

Tờ gấp - Số liệu thống kê chủ yếu 9 tháng đầu năm 2015

Tờ gấp - Số liệu thống kê chủ yếu 9 tháng đầu năm 2015

 •   08/10/2015 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yêu 9 tháng đầu năm 2015 - Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2015

 •   25/09/2015 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0

9 tháng đầu năm 2015, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế cả nước tiếp tục đà phục hồi

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2015

 •   24/08/2015 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 8/2015 tăng 1,8% so với tháng trước

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2015

 •   24/07/2015 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 7/2015 tăng 1,25% so với tháng trước

Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2015

 •   23/07/2015 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2015 thành phố Hải Phòng

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

 •   23/07/2015 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5/2015

 •   22/07/2015 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 5/2015 tăng 3,77% so với tháng trước và tăng 16,49% so với cùng kỳ.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2015

 •   22/04/2015 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Ước tính quý I năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 9,01% so cùng kỳ năm trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3/2015

 •   25/03/2015 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0

Ước tính quý I năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 9,01% so cùng kỳ năm trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2015

 •   24/02/2015 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 02/2015 giảm 26,15% so với tháng trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2015

 •   25/01/2015 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 01/2015 giảm 8,48% so với tháng trước

, . : 60 giây