Tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2015

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2015

 •   25/12/2015 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 971
 •   Phản hồi: 0

Năm 2015, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế cả nước tiếp tục đà phục hồi và phát triển

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2015

 •   24/11/2015 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn ước tính tháng 10/2015 tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 17,24% so với tháng 10 năm trước

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2015

 •   29/10/2015 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 10/2015 tăng 0,59%

Tờ gấp - Số liệu thống kê chủ yếu 9 tháng đầu năm 2015

Tờ gấp - Số liệu thống kê chủ yếu 9 tháng đầu năm 2015

 •   08/10/2015 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yêu 9 tháng đầu năm 2015 - Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2015

 •   25/09/2015 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0

9 tháng đầu năm 2015, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế cả nước tiếp tục đà phục hồi

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2015

 •   24/08/2015 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 8/2015 tăng 1,8% so với tháng trước

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2015

 •   24/07/2015 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 7/2015 tăng 1,25% so với tháng trước

Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2015

 •   23/07/2015 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2015 thành phố Hải Phòng

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015

 •   23/07/2015 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5/2015

 •   22/07/2015 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 5/2015 tăng 3,77% so với tháng trước và tăng 16,49% so với cùng kỳ.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2015

 •   22/04/2015 11:10:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0

Ước tính quý I năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 9,01% so cùng kỳ năm trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3/2015

 •   25/03/2015 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0

Ước tính quý I năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 9,01% so cùng kỳ năm trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2015

 •   24/02/2015 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 02/2015 giảm 26,15% so với tháng trước

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2015

 •   25/01/2015 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố ước tính tháng 01/2015 giảm 8,48% so với tháng trước

, . : 60 giây