Số liệu thống kê chủ yếu năm 2016

Số liệu thống kê chủ yếu năm 2016

 •   30/12/2016 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0

Số liêu thống kê chủ yếu thành phố Hải Phòng năm 2016

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2016

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2016

 •   04/08/2016 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0

Tình hình sản xuất kinh doanh quý II khả quan hơn quý trước; 37,39% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20% số DN đánh giá gặp khó khăn

Dữ liệu số hóa sơ đồ bảng kê Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2014

 •   07/03/2016 01:56:00 PM
 •   Đã xem: 1471
 •   Phản hồi: 0

Dữ liệu số hóa sơ đồ bảng kê Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2014 của 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kết quả điều tra doanh nghiệp TP Hải Phòng giai đoạn 2009-2013

Kết quả điều tra doanh nghiệp TP Hải Phòng giai đoạn 2009-2013

 •   15/01/2016 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 967
 •   Phản hồi: 0

Giai đoạn 5 năm 2009-2013 nền kinh tế cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế

1 13 16 12 14 14 PM

Một số chỉ tiêu kinh tế ước của cả nước và một số tỉnh, thành phố năm 2015

 •   13/01/2016 12:17:00 PM
 •   Đã xem: 1244
 •   Phản hồi: 0

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 162.439 triệu USD, giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt 165.609 triệu USD; Tổng mức bán lẻ, DT DV đạt 3,242,866.2

Dtradsnhao

Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014

 •   11/01/2016 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 1429
 •   Phản hồi: 0

Cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014 tại thành phố Hải Phòng được thực hiện với tổng số 827 địa bàn

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013-2014

 •   01/01/2015 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thành phố Hải Phòng năm 2013-2014

Niên giám thống kê năm 2014 thành phố Hải Phòng

 •   08/08/2014 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 2709
 •   Phản hồi: 0

Một số biểu số liệu trong niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2014

Đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng

 •   19/07/2014 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0

Đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng

Một số chỉ tiêu chủ yếu cả nước và một số thành phố năm 2013

 •   15/06/2014 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Một số chỉ tiêu chủ yếu cả nước và một số thành phố năm 2013

, . : 60 giây