Cá nhân / Tập thể Ngày quyết định Hình thức khen thưởng
Phòng Thanh tra Thống kê (128 Khen thưởng)
Phạm Thế Anh 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thanh tra Thống kê 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thanh tra Thống kê 05/12/2014 ---
Phòng Thanh tra Thống kê 01/12/2015 Giấy khen
Nguyễn Thị Thu Huyền 24/11/2016 Giấy khen
Phòng Thống kê Tổng hợp (11 Khen thưởng)
Nguyễn Văn Bút 05/12/2014 ---
Phạm Thị Thanh Bình 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Tổng hợp 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Tổng hợp 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Tổng hợp 01/12/2015 Giấy khen
Phòng Thống kê Thương mại (13 Khen thưởng)
Tạ Thúy Hằng 05/12/2014 ---
Hoàng Gia Dương 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Thương mại 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Thương mại 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Thương mại 01/12/2015 Giấy khen
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (77 Khen thưởng)
Nguyễn Hữu Tuệ 05/12/2014 ---
Đỗ Thị Chinh 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 01/12/2015 Giấy khen
Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng (12 Khen thưởng)
Lê Gia Phong 05/12/2014 ---
Trần Thị Thùy Giang 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 01/12/2015 Giấy khen
Phòng Thống kê Nông nghiệp (12 Khen thưởng)
Phạm Thị Lý 05/12/2014 ---
Hoàng Xuân An 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Nông nghiệp 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Nông nghiệp 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Nông nghiệp 01/12/2015 Giấy khen
Phòng Tổ chức - Hành chính (13 Khen thưởng)
Nguyễn Đình Dũng 05/12/2014 ---
Phạm Thị Đoan Trang 05/12/2014 Giấy khen
Đỗ Thị Hiển 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Tổ chức - Hành chính 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Tổ chức - Hành chính 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng (5 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Minh Trang 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng 05/12/2014 ---
Nguyễn Thị Minh Trang 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền (11 Khen thưởng)
Đường Thị Ngọc Hoa 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền 01/12/2015 Giấy khen
Nguyễn Phương Mai 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Lê Chân (12 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Hiên 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Lê Chân 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Lê Chân 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Lê Chân 01/12/2015 Giấy khen
Nguyễn Thị Thu Trang 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An (6 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Hoa 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Hải An 01/12/2015 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê quận Kiến An (9 Khen thưởng)
Bùi Thị Hỡi 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Kiến An 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Kiến An 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Kiến An 01/12/2015 Giấy khen
Đào Thị Hảo 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh (5 Khen thưởng)
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 01/12/2015 Giấy khen
Hoàng Thị Bích Ngọc 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 24/11/2016 Giấy khen
Trần Thị Hòa 24/11/2017 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 24/11/2017 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn (11 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Bích 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn 01/12/2015 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên (3 Khen thưởng)
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên 05/12/2014 ---
Phạm Minh Tuyền 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê huyện An Dương (10 Khen thưởng)
Chi cục Thống kê huyện An Dương 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê An Dương 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện An Dương 01/12/2015 Giấy khen
Đinh Thị Lệ Quyên 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Dương 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Lão (7 Khen thưởng)
Chi cục Thống kê An Lão 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện An Lão 01/12/2015 Giấy khen
Bùi Thị Ngọc 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Lão 24/11/2016 Giấy khen
Phạm Văn Duật 24/11/2017 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng (11 Khen thưởng)
Hoàng Thị Dược 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng 01/12/2015 Giấy khen
Đinh Thị Bích Hạnh 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy (9 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Chiên 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê Kiến Thụy 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy 01/12/2015 Giấy khen
Nguyễn Thị Chiên 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo (8 Khen thưởng)
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo 05/12/2014 ---
Nguyễn Thị Bính 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo 24/11/2016 Giấy khen
Phạm Hồng Lâm 24/11/2016 ---
Nguyễn Thị Thanh Nga 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải (9 Khen thưởng)
Đỗ Thị Hải 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải 01/12/2015 Giấy khen
Đỗ Thị Hải 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ (4 Khen thưởng)
Ngô Văn Mạnh 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 24/11/2017 ---
Lãnh đạo Cục (1 Khen thưởng)
Nguyễn Tiến Hùng 24/11/2016 ---
Trung tâm BDNV Thống kê (1 Khen thưởng)
Trung tâm BDNV Thống kê 05/12/2014 ---
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây