Cá nhân / Tập thể Ngày quyết định Hình thức khen thưởng
Phòng Thanh tra Thống kê (185 Khen thưởng)
Hoàng Thị Thu Hương 03/12/2013 ---
Phạm Thế Anh 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thanh tra Thống kê 03/12/2013 Giấy khen
Phạm Thế Anh 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thanh tra Thống kê 05/12/2014 Giấy khen
Phòng Thống kê Tổng hợp (16 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Thùy Dương 04/12/2012 Giấy khen
Phạm Thị Thanh Bình 03/12/2013 ---
Nguyễn Văn Bút 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Hoàng Khiêm 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Tổng hợp 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Thương mại (17 Khen thưởng)
Trần Hương Giang 04/12/2012 Giấy khen
Tạ Thúy Hằng 03/12/2013 ---
Hoàng Gia Dương 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Thương mại 03/12/2013 Giấy khen
Tạ Thúy Hằng 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã (111 Khen thưởng)
Trương Thị Thẹ 04/12/2012 Giấy khen
Đào Trọng Hòa 03/12/2013 ---
Đỗ Thị Chinh 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 03/12/2013 Giấy khen
Nguyễn Hữu Tuệ 05/12/2014 ---
Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng (18 Khen thưởng)
Lê Gia Phong 04/12/2012 ---
Hoàng Thị Thu Hương 04/12/2012 Giấy khen
Vũ Thị Việt Hà 03/12/2013 ---
Lê Gia Phong 03/12/2013 ---
Nguyễn Thanh Thủy 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Nông nghiệp (17 Khen thưởng)
Đỗ Thị Quyên 04/12/2012 Giấy khen
Hoàng Xuân An 03/12/2013 ---
Phạm Thị Lý 03/12/2013 ---
Lê Thị Thu 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Thống kê Nông nghiệp 03/12/2013 Giấy khen
Phòng Tổ chức - Hành chính (20 Khen thưởng)
Đỗ Đình Xuân 04/12/2012 Giấy khen
Đỗ Thị Hiển 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Thị Bích Lan 03/12/2013 ---
Nguyễn Thu Hương 03/12/2013 ---
Nguyễn Hữu Hà 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng (6 Khen thưởng)
Phạm Thị Hồng 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Minh Trang 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng 05/12/2014 ---
Nguyễn Thị Minh Trang 24/11/2017 ---
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền (16 Khen thưởng)
Nguyễn Phương Mai 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Phương Mai 03/12/2013 ---
Mang Quang Đại 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Thanh Hương 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Lê Chân (16 Khen thưởng)
Lê Thị Hải Anh 03/12/2013 ---
Vũ Thị Hải An 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Hiên 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Lê Chân 03/12/2013 Giấy khen
Nguyễn Thị Hiên 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An (7 Khen thưởng)
Nguyễn Văn Mỳ 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Thị Chang 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Hoa 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Hải An 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê quận Kiến An (13 Khen thưởng)
Bùi Thị Hỡi 04/12/2012 Giấy khen
Bùi Thị Hỡi 03/12/2013 ---
Trần Thị Tươi 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Kiến An 03/12/2013 Giấy khen
Bùi Thị Hỡi 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh (6 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Quyên 03/12/2013 ---
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 01/12/2015 Giấy khen
Hoàng Thị Bích Ngọc 24/11/2016 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh 24/11/2016 Giấy khen
Trần Thị Hòa 24/11/2017 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn (15 Khen thưởng)
Trần Thị Phương 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Đình Dũng 03/12/2013 ---
Trần Thị Phương 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn 03/12/2013 Giấy khen
Nguyễn Thị Bích 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên (7 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Thu Trang 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Thị Thu Trang 03/12/2013 ---
Vũ Đình Mạnh 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện An Dương (15 Khen thưởng)
Nguyễn Thị Thu Lan 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Thị Thu Lan 03/12/2013 ---
Vũ Thị Hiền 03/12/2013 ---
Đinh Thị Nhàn 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Dương 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Lão (11 Khen thưởng)
Lê Văn Khỏe 04/12/2012 Giấy khen
Đoàn Vân Đức 03/12/2013 ---
Lê Văn Khỏe 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện An Lão 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê An Lão 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng (16 Khen thưởng)
Hoàng Thị Dược 04/12/2012 Giấy khen
Đinh Thị Bích Hạnh 03/12/2013 ---
Trần Văn Độ 03/12/2013 ---
Nguyễn Thị Minh Thùy 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy (13 Khen thưởng)
Vũ Quang Chỉnh 04/12/2012 Giấy khen
Vũ Quang Chỉnh 03/12/2013 ---
Trần Thị Hòa 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy 03/12/2013 Giấy khen
Nguyễn Thị Chiên 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo (12 Khen thưởng)
Đặng Thị Tuyết 04/12/2012 Giấy khen
Đặng Thị Tuyết 03/12/2013 ---
Đào Thị Nga 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải (13 Khen thưởng)
Đỗ Thị Hải 04/12/2012 Giấy khen
Nguyễn Hữu Thụ 03/12/2013 ---
Bùi Quang Toàn 03/12/2013 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải 03/12/2013 Giấy khen
Đỗ Thị Hải 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ (4 Khen thưởng)
Ngô Văn Mạnh 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 05/12/2014 Giấy khen
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 05/12/2014 ---
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ 24/11/2017 ---
Lãnh đạo Cục (4 Khen thưởng)
Phạm Xuân Phương 04/12/2012 ---
Phạm Xuân Phương 03/12/2013 ---
Nguyễn Tiến Hùng 03/12/2013 ---
Nguyễn Tiến Hùng 24/11/2016 ---
Trung tâm BDNV Thống kê (4 Khen thưởng)
Bùi Thị Ngọc Lan 04/12/2012 Giấy khen
Bùi Thị Ngọc Lan 03/12/2013 ---
Trung tâm BDNV Thống kê 03/12/2013 Giấy khen
Trung tâm BDNV Thống kê 05/12/2014 ---
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây