Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ sáu - 10/03/2017 14:06
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp
1. Các Quyết định và văn bản liên quan đến Tổng điều tra
- Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
- Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra kinh tế năm 2017
- Công văn về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017
2. Kế hoạch điều tra, phiếu thu thập thông tin, giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu
- Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Hải Phòng
- Thông báo Phân công nghiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế năm 2017
- Các phiếu thu thập thông tin áp dụng cho khối doanh nghiệp

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của Hợp tác xã
Phiếu 1A.2/TĐTLT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp
Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài
Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng
Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp
Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát
Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải
Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành
Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính
Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng
Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm
Phiếu  1A.9.1/TĐTKT-BĐS: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản
Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TT:  Kết quả hoạt động thông tin truyền thông
Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác
Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế
Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục đào tạo
Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải
Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất, kinh doanh
Phiếu 1D/TĐTKT-VP: Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

Các câu hỏi liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ được hỏi tại mục Ý kiến bạn đọc, Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế sẽ có trách nhiệm trả lời các câu hỏi đó.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Hải Phòng

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây