Danh bạ điện thoại

11418644 1608690986061141 782205135 n
              Cục trưởng
         Nguyễn Văn Thành

-  Điện thoại cơ quan: 0313 841 332
-  Điện thoại di động: 0903 444 139
-  Email: nvthanh@gso.gov.vn
 
11421444 1608690992727807 389857020 n               Phó Cục trưởng
            Nguyễn Tiến Hùng

-  Điện thoại cơ quan: 0313 841 334
-  Điện thoại di động: 0914 121 201
-  Email: nthung@gso.gov.vn
11428576 1608691029394470 1425288234 n               Phó Cục trưởng
           Phạm Xuân Phương

-  Điện thoại cơ quan: 0313 746 833
-  Điện thoại di động: 0912 913 023
-  Email: pxphuonghph@gso.gov.vn
IMG 2549                Phó Cục trưởng
                Lê Gia Phong

-  Điện thoại cơ quan: 0313 747 233
-  Điện thoại di động: 0904 523 242
-  Email: lgphong@gso.gov.vn
 
1. Các phòng trên Cơ quan Cục
 
Phòng Thống kê Tổng hợp
Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thanh Thủy
Điện thoại cơ quan:  0313 822 710
Email: ntthuyhph@gso.gov.vn
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trưởng phòng: Phùng Thị Hương Lý
Điện thoại cơ quan: 0313 747 234
Email:pthly@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Thương mại
Trưởng phòng: Nguyễn Đình Dũng
Điện thoại cơ quan: 0313 822 711
Email:nddunghph@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bút
Điện thoại cơ quan: 0313 747 233
Email: nvbuthph@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Nông nghiệp
Trưởng phòng: Phạm Thị Lý
Điện thoại cơ quan: 0313 841 333
Email: ptly@gso.gov.vn
 
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Tuệ
Điện thoại cơ quan: 0313 746 210
Email: nhtue@gso.gov.vn
Phòng Thanh tra Thống kê
Trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Hương
Điện thoại cơ quan: 0313 823 341
Email: htthuonghph@gso.gov.vn
 

2. Các Chi cục Thống kê huyện, quận
 
Chi cục Thống kê quận Hồng Bàng
Chi cục trưởng: Trần Mạnh Hùng
Điện thoại cơ quan: 0313 745 992
Email: cctkhongbanghph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Ngô Quyền
Chi cục trưởng: Mang Quang Đại
Điện thoại cơ quan: 0313 552 437
Email: cctkngoquyenhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Lê Chân
Chi cục trưởng: Lê Thị Hải Anh
Điện thoại cơ quan: 0313 854 470
Email: lthanhhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Hải An
Chi cục trưởng: Tạ Thúy Hằng
Điện thoại cơ quan: 0313 603 036
Email: cctkhaianhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Kiến An
Chi cục trưởng: Bùi Thị Hỡi
Điện thoại cơ quan: 0313 878 809
Email: cctkkienanhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Đồ Sơn
Chi cục trưởng: Nguyễn Ngọc Bảo
Điện thoại cơ quan: 0313 861 460
Email: cctkdosonhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê quận Dương Kinh
Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Phong
Điện thoại cơ quan: 0313 880 656
Email: cctkduongkinhhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên
Chi cục trưởng: Đinh Văn Đạt
Điện thoại cơ quan: 0313 874 309
Email: cctkthuynguyenhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện An Dương
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Lan
Điện thoại cơ quan: 0313 871 630
Email: cctkanduonghph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện An Lão
Chi cục trưởng: Đoàn Vân Đức
Điện thoại cơ quan: 0313 872 334
Email: cctkanlaohph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Kiến Thụy
Chi cục trưởng: Vũ Quang Chỉnh
Điện thoại cơ quan: 0313 881 312
Email: cctkkienthuyhph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng
Chi cục trưởng: Trần Văn Độ
Điện thoại cơ quan: 0313 883 113
Email: cctktienlanghph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Bảo
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Phạm Hồng Lâm
Điện thoại cơ quan: 0313 884 349
Email: cctkvinhbaohph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Cát Hải
Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Thụ
Điện thoại cơ quan: 0313 888 272
Email: cctkcathaihph@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Bạch Long Vỹ
Chi cục trưởng: Ngô Văn Mạnh
Điện thoại cơ quan: 0313 889 567
Email: cctkbachlongvyhph@gso.gov.vn
 

, . : 60 giây