Những thành tựu chủ yếu trong công tác thống kê thời kỳ đổi mới từ 1987-2007

Thứ năm - 28/01/2016 16:25
Với chính sách Đổi mới toàn diện được Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đất nước ta từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiến vững chắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội
Giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới 1987-1993
Với chính sách Đổi mới toàn diện được Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đất nước ta từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiến vững chắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, quan hệ sản  xuất xã hội chủ nghĩa được nhìn nhận khách quan và xác lập phù hợp, các thành phần kinh tế được phát triển; Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài với nhiều tư duy mới được áp dụng đã thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các doanh nghiệp, cơ cấu xã hội có nhiều chuyển biến tích cực,…Những đổi mới đó đòi hỏi ngành Thống kê phải đổi mới, cải cách về các mặt:
 • Đổi mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê
 • Đổi mới về phương pháp thu thập số liệu và truyền đưa thông tin
 • Đổi mới phương pháp xử lý số liệu thống kê
 • Đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm thống kê
 • Đổi mới phân tổ thống kê
 • Đổi mới hệ thống bảng phân ngành kinh tế và phân loại sản phẩm
 • Đổi mới nội dung và phương pháp thống kê doanh nghiệp
 • Bổ sung các nội dung thống kê mới
 • Đổi mới nội dung công tác thống kê quan hệ sản  xuất
 • Quan tâm nội dung thống kê vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế  xuất, khu kinh tế mở
 • Tăng cường dự báo bằng phương pháp thống kê
 • Trong giai đoạn này, các yêu cầu đổi mới nêu trên đã trở thành định hướng và kim chỉ nam cho công tác thống kê phát triển, nhằm đảm bảo cho thông tin thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN và các đối tượng dùng tin khác. Các yêu cầu đổi mới đó cũng đòi hỏi hợp tác quốc tế về thống kê được đẩy mạnh, các thông lệ, phương pháp thống kê chuẩn mực quốc tế được bắt đầu áp dụng đồng thời hoặc thay thế các phương pháp thống kê được các nước XHCN sử dụng trước đó, đặc biệt là các chỉ tiêu thống kê tổng hợp. Các khuyến nghị của Thống kê Liên hợp quốc đã được nước ta sử dụng có hiệu quả. Các tiền đề, cơ sở có tính lịch sử cho sự phát triển của hệ thống thống kê nước ta đã được kiến tạo trong thời kỳ này. Sự ra đời của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê vào năm 1988 cũng bước đầu tạo ra tiền đề pháp lý quan trọng cho ngành Thống kê thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
  Tuy nhiên về mặt tổ chức, năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 81/HĐBT quy định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy ngành Thống kê các cấp. Theo đó, bộ máy ngành Thống kê địa phương được chuyển giao từ Tổng cục Thống kê sang Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Đây cũng là giai đoạn gây xáo trộn nhiều trong công tác của ngành Thống kê, số công chức, viên chức và người lao động thống kê ở cấp tỉnh, cấp huyện bị giảm đến mức không còn khả năng thực hiện kế hoạch thông tin theo yêu cầu.
  Giai đoạn đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế từ 1993 đến 2007
  Với những bất cập nhất định trong công tác thống kê khi các cơ quan thống kê địa phương giao cho ủy ban nhân dân địa phương quản lý, năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê cả nước được tổ chức theo hệ thống ngành dọc.
  Trong năm 1994 và trong những tháng đầu năm 1995, ngành Thống kê đã tổ chức tiếp quản, hoàn thiện hệ thống tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ban hành các văn bản về tổ chức, hoạt động, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị Chính phủ giao.
  Từ ngày chuyển lại theo tổ chức ngành dọc, ngành Thống kê đã chỉ đạo công tác thống kê nhất quán, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động. Đặc biệt, từ ngày Luật thống kê được Quốc hội thông qua năm 2003, có hiệu lực năm 2004 và Định hướng phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2001-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo những cơ sở vững chắc để ngành Thống kê phát triển trong một thời kỳ khá dài.
  Công tác bảo đảm thông tin thống kê được đổi mới về phương thức thu thập, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố. Các báo cáo thống kê  đã nhấn mạnh phân tích tình hình, nhiều chỉ tiêu quan trọng được bổ sung, giúp công tác đánh giá tình hình đi vào sát thực, trở thành tài liệu quan trọng cho các cuộc họp của Chính phủ, cấp ủy và Chính quyền các cấp. Tổng cục Thống kê cũng đã triển khai nhiều cuộc điều tra mới, có tính chất phức tạp nhằm bổ sung chỉ tiêu thống kê. Các cuộc Tổng điều tra tiếp tục được thực hiện tốt, là cơ sở vững chắc để Tổng cục Thống kê ra soát, chỉnh lý chuỗi số liệu trong cả giai đoạn được thống nhất. Đây cũng là giai đoạnh hình thành chính thức 3 cuộc Tổng điều tra định kỳ, gồm Tổng điều tra Dân số và nhà ở (10 năm 1 lần), Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản và Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (5 năm 1 lần). Cơ sở dữ liệu vi mô của các cuộc điều tra đã bắt đầu được hình thành. Tổng cục Thống kê đã biện soạn số liệu tình hình kinh tế - xã hội 10 năm 1991-2000, các kỳ 5 năm, phục vụ trực tiếp việc chuẩn bị Chiến lược phát triển 10 năm và các kế hoạch phát triển 5 năm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc các khóa VII, VIII, IX và các khóa Quốc hội cùng thời kỳ. Các Cục Thống kê cấp tỉnh phục vụ tốt nhiệm vụ do địa phương giao, trong đó có công tác biên soạn số liệu và tham gia xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ đại hội Đảng các cấp.
  Điều rất đáng chú ý là trong giai đoạn này, phương pháp chế độ thống kê được hoàn thiện cơ bản. Luật thống kê được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ năm 2004, trở thành văn bản có tính pháp lý cao nhất về công tác thống kê. Năm 2005, Thủ tướng ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thế cho Quyết định số 168/TTg từ năm 1970 sau 35 năm sử dụng. Qua đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê được bổ sung, đổi mới phù hợp với điều kiện hội nhập và phát triển. Bảng cân đối liên ngành thường xuyên được cập nhật và bổ sung, từ bảng 97x97 ngành năm 1996 lên bảng 112x112 năm 2000.
  Trong giai đoạn này, ngành Thống kê cũng đã giành được nhiều thành tựu quan trọng khác, trong đó đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Thống kê ngày càng trưởng thành, toàn Ngành đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao. Năm 2006, Hội Thống kê Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động, từng bước có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành Thống kê.
   
   
   

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây